Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre personer som sitter vid ett bord

Information till skolpersonal

Som anställd inom någon av skolformerna eller förvaltningen kommer du på olika sätt att behöva ta ställning till frågor som rör elevers eller andra anställdas personuppgifter. Sidorna som här följer, och som successivt byggs ut, ska kunna ge vägledning i din yrkesutövning, både i generella ordalag i form av rutiner, planer samt policyer och som mer detaljerade svar på sakfrågor ur din vardag.

Då dataskyddsförordningen förordar transparens gentemot mot både elever, vårdnadshavare och anställda ligger det mesta av informationen kring arbetet och efterlevnaden av lagstiftningen öppet. Dock kan arbetsmaterial och annan information som är under utveckling att läggas på Insidan, som kräver inloggning.

Sidan uppdaterad 2019-09-19