Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Dokumenthanteringsplan

En handling är en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniskt hjälpmedel. En handling kan exempelvis vara ett pappersdokument med text, en ritning, ett fotografi, digitala filer i datorn, en cd-skiva, sms eller ett e-postmeddelande. Lagringsmediet har ingen betydelse, utan det är innehållet som är det viktiga

Dokumenthanteringsplanen är ett hjälpmedel för alla medarbetare ska veta vilka handlingar som ska bevaras (arkiveras för framtiden), respektive vilka handlingar som får gallras (förstöras). För de handlingar som ska bevaras anges när handlingarna ska sändas till kommunens centralarkiv och för de handlingar som ska gallras anges när de ska förstöras, gallringsfristen.

Planen är uppdelad i två delar, verksamhetsövergripande handlingar (handlingar som kan finnas i alla verksamheter) och områdesspecifika handlingar (elevhälsan, förskola, grundskola m.m.).

Läs dokumenthanteringsplanen för Barn- och utbildningsförvaltningenPDF

Sidan uppdaterad 2019-09-19