Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Förvaltningens arbete

Det har inom Barn- och utbildningsförvaltningen inletts ett arbete med att säkra våra register och databaser och den administrativa hanteringen av personuppgifter. Detta arbete kommer att fortsätta under överskådlig tid. Alla register med personuppgifter ska också registreras i ett system som heter Draftit. Det görs för att Datainspektionen ska kunna kontrollera att förordningen efterlevs.

Vi behöver också se över hur vi jobbar med personuppgifter och dataskydd i våra verksamheter. Detta arbete inleds med att en kort skrift skickas ut till samtliga anställda inom skolan. Skriften beskriver i generella ordalag vad de nya reglerna innebär och ger exempel på områden där den enskilde ("jag)", den enskilde i relation till andra ("du och jag") samt gruppen eller enheten ("vi") kan behöva reflektera över vilka överväganden som görs i vardagen.

Läs skriften härPDF

Vad händer just nu?

För att den nya dataskyddsförordningen ska kunna efterlevas hela vägen från den centrala administrationen till den enskilda skolan behövs mer än en enskild insats. Här kan du följa hur arbetet fortskrider.

På webben

  • Upprätta nya sidor som informerar vårdnadshavare och elever om hur personuppgifter behandlas i centrala system.
  • Upprätta en central tjänst, "Uppdatera din kontaktinformation", där vårdnadshavare själva kan registrera och uppdatera personlig information.
  • Utbyggnad av FAQ och möjligheten för den anställde att ställa frågor och bidra till en större kunskapsbas.
  • Utbyggnad av ordlistan.

I organisationen

  • Förvaltningen har utsett en dataskyddssamordnare och en dataskyddssamordningsgrupp. Gruppen består av representanter från verksamheterna förskola, grundskola och gymnasium samt central förvaltning. Dataskyddssamordnare för barn- och utbildningsförvaltningen är Ingemar Paulson.
  • Vidareutveckling av kanalpolicy för grundskolan. Policyn ska kunna svara på vilka system eller tjänster som används för vilka ändamål. Policyn utvecklas av grundskolans digitaliseringsråd.

 

Sidan uppdaterad 2018-05-28