Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Informationsklassning

Informationsklassning innebär att man utifrån en redan fastställd mall eller matris gör en uppskattning av vilket skyddsvärde personuppgiftsbehandlingarna har. Informationsklassningen hjälper till att identifiera känslig information och bör därför kunna leda fram till att uppgifterna får tillräckligt skydd.

Metoden kring klassningen utgår ofta från vilka konsekvenser som uppstår om informationen skulle förvanskas, inte kunna nås eller om obehöriga skulle få tillträde. Resultatet är sedan vägledande för beslut om hur informationen ska skyddas och i vilka verksamhetssystem som informationen ska lagras.

Falu kommun har utgått från SKL:s verktyg KLASSAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och tagit fram en modell för informationsklassning. Parallellt med detta pågår det från centralt håll ett arbete som i större detaljrikedom beskriver lagring av information utifrån befintliga eller kommande verksamhetssystem. Detta dokument går att ta del av via Insidan.

Lagringspolicy (Inloggning krävs)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2019-05-27