Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Sedlar i en plånbok

Inackorderingstillägg

Vad är ett inackorderingstillägg?

Inackorderingstillägget är ett bidrag som ska ersätta en del av dina kostnader för hyra av bostad på studieorten och resor mellan studieorten.

Vem kan få kommunal inackorderingstillägg?

Enligt skollagen 15 kapitel 32§ ska hemkommunen ge ekonomiskt stöd till de elever i den kommunala gymnasieskolan som behöver inackordering på grund av sin skolgång.

Boende på studieorten

En förutsättning för att tillägget ska beviljas är att du är boende på skolorten eller i dess omedelbara närhet (alltså ej på din hemort), och att du är skriven i Falu kommun.

Om du är skriven på inackorderingsadressen räknas det som eget boende, och du har därmed inte rätt till inackorderingstillägg.

Åldersgräns

Inackorderingstillägg ges till och med första kalenderhalvåret det år den studerande fyller 20 år.

Fristående verksamheter

Elever i fristående gymnasium och folkhögskolor söker inackorderingstillägg hos CSN, Centrala studiestödsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Detaljer om bidraget

Kan endast sökas ett läsår i taget

Inackorderingstillägg beviljas för ett läsår i taget, fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen. Elever som tas emot i en andrahandsmottagning, så kallad frisök, har inte rätt till inackorderingstillägg.

Bidrag för lång resväg

Beroende på avståndet mellan hemmet och skolan beviljas inackorderingstillägg med följande belopp per månad.

  • 40–120 kilometer = 1 785 kronor.
  • Längre än 120 kilometer = 2 010kronor.

Du kan inte få resebidrag eller busskort om du har inackorderingstillägg.

Bidrag vid boende på hemorten

Inackorderingstillägg kan beviljas för inackordering på hemorten om elevens föräldrar vistas utomlands under huvuddelen av året men eleven bor kvar i Sverige. Inackordering beviljas då med det lägsta beloppet.

Uppsägningstid av bostad

För uppsägningstid av bostad beviljas inte inackorderingstillägg.

Utbetalning

Inackorderingstillägg betalas ut i efterskott, månadsvis, vanligen den sista bankdagen i månaden via Swedbank.

Ansökan inackorderingstillägg

Ansökan inackorderingstillägg, blankett Pdf, 124.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan skickas till:

Barn- och utbildningsförvaltningen
Inackorderingstillägg
791 83 Falun

Obs! Meddela ändrade förhållanden

Om du avbryter studierna, skriver dig i annan kommun eller flyttar hem är du skyldig att meddela detta till barn- och utbildningsförvaltningen.

Sidan uppdaterad 2024-03-11