Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En grupp glada ungdomar

Välkomna till yrkesmässan hösten 2024!

Höstens yrkesmässa anordnas den 19 november på Guide Arena.

Vad är yrkesmässan?

Yrkesmässan arrangeras av Falu kommun i samverkan med FaluBorlänge-regionens koncept Arbetsmarknadskunskap.

Yrkesmässan är obligatorisk för samtliga elever i årskurs 8 och ska vara en kick-start inför kommande gymnasieval. Även elever från Introduktionsprogrammen erbjuds att delta.

För att eleverna ska skaffa sig en så bra bild som möjligt av hur arbetsmarknaden ser ut genomför eleverna yrkesmässan tillsammans med lärare och olika företag/organisationer och utbildningsaktörer. Yrkesmässan är till för samtliga grundskolor i Falu kommun, både kommunala skolor och friskolor.

Syfte och mål

Syftet med yrkesmässan är att öka elevens medvetenhet inför kommande gymnasieval.

Eleverna ska få information om hur arbetsmarknaden fungerar och i organiserad form få möjlighet att träffa olika organisationer och yrken samt information om vägen dit.

Målet är att vidga elevens perspektiv om olika yrken inför kommande gymnasieval och att öka motivationen till studier kopplat till yrkesval.

Mässan ska stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv.

Upplägg och innehåll

  • Arbetsmaterial och lärarhandledning – Projektgruppen har tagit fram ett arbetsmaterial för skolans elever. Arbetsmaterialet innehåller uppgifter som kan användas före, under och efter yrkesmässan.
  • Hela skolans ansvar – Alla vinner på väl underbyggda val. Efter yrkesmässan fortsätter arbetet på respektive skola. Att låta studie- och yrkesvägledning ingå i alla ämnen ger eleverna ett långsiktigare tänkande och förbereder dem för bättre, tryggare och säkrare val.
  • Arbetsmarknadskunskap (AMK) – AMK är arbetsgivarnas röst in i klassrummen. Genom AMK-lektioner inspirerar och motiverar de elever till att göra genomtänkta studie- och yrkesval. Varje skola har möjlighet att få besök av konceptet Arbetsmarknadskunskap och i syfte att stärka ungas stödsystem inför framtidsval och för ökad kunskap om arbetsmarknadens förutsättningar erbjuder de även lärarinspirationer samt träffar med vårdnadshavare som enligt forskning är en av de största påverkansfaktorerna kring ungas val. Läs mer om Arbetsmarknadskunskap på deras webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till grund för aktiviteten yrkesmässa ligger Läroplanen för grundskolan (Lgr22. Kap 2.6. Skolan och omvärlden) där det framgår att målet med verksamheten ska vara att varje elev

  • kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden
  • har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och
  • har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder

Kraven i skollagen gör att huvudmannen ansvarar för att anordna prao minst 10 dagar från årskurs 8. Yrkesmässan ger utökade möjligheter till kontakt och samverkan mellan skola och arbetsliv, vilket är en förutsättning för en prao med god kvalitet.

Kontakt

Har du frågor eller vill komma i kontakt med projektgruppen, mejla till yrkesmassan@falun.se.

Sidan uppdaterad 2024-06-27