Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En elev som sitter och studerar vid ett bord

Betyg

På det individuella programmet bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån de två kravnivåerna, grundläggande kunskaper och fördjupade kunskaper. På så sätt kan läraren anpassa kraven efter varje elevs förutsättning och efter fyra år får varje elev ett gymnasiesärskolebevis.

Gymnasiesärskolan följer samma styrdokument som gymnasieskolan, men har egna kursplaner som är anpassade till skolformen.

Skollag

Skollagen innehåller generella bestämmelser för alla skolformer och grundläggande bestämmelser om de olika skolformerna.

Gymnasieförordning

Gymnasieförordningen innehåller bestämmelser om gymnasieskolan och gymnasiesärskolan och konkretiserar skollagens bestämmelser.

Läroplan

Gymnasiesärskoleplanen beskriver verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för skolans arbete.

Sidan uppdaterad 2020-09-02