Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Skapande skola

Skapande skola är en satsning riktad till elever i grundskolan (f-klass till åk 9) i syfte att inspirera och stödja arbetet med att integrera kultur i den ordinarie undervisningen, främja möten mellan elever och kulturarbetare, samt skapa fler möjligheter till kulturupplevelser under skoltid.

Bidrag från Kulturrådet

Ansökan om stöd handhas av Kulturrådet.
Kulturrådet är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som sorteras under Kulturdepartementet.
Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar
Skapande skola genomförs för fjärde året i rad i Falu Kommun, med ett bidrag på 1 390 000 kr, dvs. ca 250 kr/elev. Satsningen berör samtliga ca 5 500 elever i grundskolan i Falu Kommun.

Tema

Ett övergripande tema för satsningen i Falu Kommun 2015-2016 är kommunikation, motivation och omvärld.
Ansvariga för Skapande skola i Falun har i dialog med skolan ledningsgrupp, kulturombud och elever skapat olika årskursindelade projektinriktningar. I praktiken innebär detta ca 2-3 kulturaktiviteter/elev och läsår. Varje projektinriktning representeras av en konstform, där elever via olika aktiviteter ska få möta kultur som upplevelse, kultur som uttrycksmedel och kultur som pedagogiskt verktyg.

Handlingsplan FalunPDF

Skapande skola blogglänk till annan webbplats

Kulturrådet - Skapande skolalänk till annan webbplats

Redovisning av bidrag 2013 till KulturrådetPDF

Bilaga till redovisning 2013 till KulturrådetPDF

Sidan uppdaterad 2017-06-20