Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Collage av bilder på ungdomar

Välkomna till Yrkesmässan 2019!

11 november i Kulturhuset tio14

Yrkesmässan arrangeras av Falu kommun i samverkan med FB-regionens projekt arbetsmarknadskunskap. Yrkesmässan är obligatorisk för samtliga elever i årskurs 8 och ska vara en kick-start inför kommande gymnasieval.

För att eleverna ska skaffa sig en så bra bild som möjligt av hur arbetsmarknaden ser ut, genomför eleverna Yrkesmässan tillsammans med lärare och olika företag/organisationer. Yrkesmässan är till för samtliga grundskolor i Falu kommun, både kommunala skolor och friskolor. Även elever från Introduktionsprogrammen erbjuds att delta.

Syfte och mål

Syftet med Yrkesmässan är att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv. I en föränderlig omvärld krävs att elevernas valkompetens tränas och för att kunna ta ställning till frågor som rör den egna framtiden behövs en inblick i yrkeslivet.

Yrkesmässan ger företagen och framtidens medarbetare en möjlighet att mötas och hjälper samtidigt skolan att sätta undervisningen i ett sammanhang. Vi vill utbilda för framtiden!

Till grund för aktiviteten Yrkesmässa ligger Läroplanen för grundskolan (Lgr 11) där det framgår att målet med verksamheten ska vara att eleven…

 • kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning (Lgr11. Kap 2.6. Skolan och omvärlden).
 • kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden (Lgr11. Kap 2.6. Skolan och omvärlden).
 • har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och
 • har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder (Lgr11. Kap 2.6. Skolan och omvärlden).

Regeringen har lagt fram ett förslag till riksdagen (Prop 2017/18:24) i syfte att stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv något som gör Yrkesmässan i högsta grad angelägen och relevant för våra elever och i förlängningen för vår regionala utveckling.

De nya kraven i skollagen gör att huvudmannen ansvarar för att anordna prao minst 10 dagar från årskurs 8. Yrkesmässan ger utökade möjligheter till kontakt och samverkan mellan skola och arbetsliv något som är förutsättningen för en praktisk arbetslivsorientering (prao) med god kvalitet.

Datum

Yrkesmässan genomförs i samband med Företagarveckan den 11 november 2019. Datum är valt i samråd med grundskolans rektorer.

Tider

 • 09.15-12.15: Yrkesmässan-Kommunala skolornas elever anländer enligt besöksschema.
 • 13.00-16.00: Yrkesmässan-Friskolornas elever anländer enligt besöksschema.

Plats

Kulturhuset Tio14, Teatergatan 3 Falun.

Lunch

Elever som deltar på förmiddagen äter lunch på skolan efter Yrkesmässan. Elever som deltar på eftermiddagen äter lunch på skolan innan de åker till Yrkesmässan.

Buss

Eleverna i skolorna utanför centrum åker abonnerad buss till Yrkesmässan. Friskolorna och Västra skolan promenerar/cyklar till Yrkesmässan.

Upplägg och innehåll

 • Lärarinformation – Informationsmaterial i form av ett bildspel skickas sedan ut till varje grundskolerektor i kommunen som ansvarar för att informera sin lärargrupp om Yrkesmässan. Projektgruppen erbjuder stöd vid informationsmötet om så önskas. Studie-och yrkesvägledarna på respektive skola Stöttar rektor i informationsmötet.
 • Föreläsning för föräldrar – Vi startar med att i samband med första föräldramötet i åk 8 erbjuda föräldrar och elever (ej obligatoriskt för elever) en föreläsning i arbetsmarknadskunskap.
 • Start-kickoff – Yrkesmässan startar med en gemensam kickoff där projekt-AMK träffar eleverna och boostar dem inför sin arbetsuppgift på Yrkesmässan.
 • Program– Eleverna tar del av olika aktiviteter som finns på plats under yrkesmässan, med hjälp av det arbetsmaterial som påbörjats i skolan.
 • Hela skolans ansvar - Efter Yrkesmässan fortsätter arbetsmarknads-kunskapen på respektive skola. Varje skola har möjlighet att få besök av AMK-projektet för att stötta elever och föräldrar i arbetsmarknads-kunskap. Planerade informationsmöten inför gymnasievalet fortsätter som tidigare, Yrkesmässan blir på så sätt en kickoff i samarbetet- Hela skolans ansvar.

Aktiviteter på Yrkesmässan

Aktiva möten med företag är viktiga delar i yrkesmässan, aktiviteterna är:

 • Kickoff-föreläsning
 • Företagspresentationer
 • Minimässa
 • Tävlingar med priser som eleverna kan vinna

Anmälan

Ansvarig lärare anmäler eleverna till de olika aktiviteterna på mässan. Varje skola anmäler sina elever via anmälningsformulär som skickas till skolan.

Projektgrupp för Yrkesmässan

Yrkesmässan är ett samarbete mellan Falu kommun och FB-regionens projekt – Arbetsmarknadskunskap. Vår projektgrupp består av följande personer:

 • Mikael Andersson, projektledare för Yrkesmässan
 • Magnus Stenberg, studie -och yrkesvägledare, Hälsinggårdsskolan
 • Anna Trautman, studie-och yrkesvägledare, Svärdsjöskolan
 • Anne Fahlvik, studie-och yrkesvägledare, Bjursåsskolan
 • Maud Granström Bales, studie-och yrkesvägledare, Lugnetgymnasiet
 • Victor Kaustinen, studie- och yrkesvägledare, Britsarvsskolan
 • Fredrik Timeus, Förvaltningsambassadör/ Boendekoordinator och inflyttarlots, näringslivskontoret.
 • Katarina Freij, kommunikationsstrateg, Kommunikationskontoret
 • Daniel Blomkvist, Förvaltningsambassadör/ näringslivsutvecklare, näringslivskontoret
 • Pierre Mörk, kommunikatör, FB-regionen/arbetsmarknadskunskap
 • Malin Johansson Romsi, studie-och yrkesvägledare, Västra skolan åk 7-9
 • Sofie Reimertz,HR-specialist, Rekryteringscenter
 • Malin Blixt, HR-specialist, Rekryteringscenter

Kontakt

Har du frågor eller vill komma i kontakt med projektgruppen mejla till yrkesmassan@falun.se eller ring Mikael Andersson, enhetschef Bemanningscenter och projektledare för Yrkesmässan på telefonnummer 023-82908.

Sidan uppdaterad 2019-11-06