Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En grupp glada ungdomar

Välkomna till Yrkesmässan hösten 2023!

Höstens yrkesmässa sker 22 november på Kulturhuset tio14.

Vad är Yrkesmässan?

Yrkesmässan arrangeras av Falu kommun i samverkan med FaluBorlänge-regionens Konceptet Arbetsmarknadskunskap.

Yrkesmässan är obligatorisk för samtliga elever i årskurs 8 och ska vara en kick-start inför kommande gymnasieval.

För att eleverna ska skaffa sig en så bra bild som möjligt av hur arbetsmarknaden ser ut, genomför eleverna Yrkesmässan tillsammans med lärare och olika företag/organisationer. Yrkesmässan är till för samtliga grundskolor i Falu kommun, både kommunala skolor och friskolor. Även elever från Introduktionsprogrammen erbjuds att delta.

Syfte och mål

Syftet med yrkesmässan är att öka elevens medvetenhet inför kommande gymnasieval. 

Eleverna ska få information om hur arbetsmarknaden fungerar och i organiserad form få möjlighet att träffa olika organisationer samt yrken

Målet är att vidga elevens perspektiv om olika yrken inför kommande gymnasieval och att öka motivationen till studier kopplat till yrkesval

Mässan ska stärka kopplingen mellan skola och arbetsliv.

Till grund för aktiviteten Yrkesmässa ligger Läroplanen för grundskolan (Lgr 11) där det framgår att målet med verksamheten ska vara att eleven…

  • kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning (Lgr11. Kap 2.6. Skolan och omvärlden).
  • kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden (Lgr11. Kap 2.6. Skolan och omvärlden).
  • har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och
  • har kännedom om möjligheter till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder (Lgr11. Kap 2.6. Skolan och omvärlden).

Kraven i skollagen gör att huvudmannen ansvarar för att anordna prao minst 10 dagar från årskurs 8. Yrkesmässan ger utökade möjligheter till kontakt och samverkan mellan skola och arbetsliv något som är förutsättningen för en praktisk arbetslivsorientering (prao) med god kvalitet.

Upplägg och innehåll

  • Hela skolans ansvar - Efter Yrkesmässan fortsätter arbetsmarknads-kunskapen på respektive skola. Varje skola har möjlighet att få besök av Konceptet Arbetsmarknadskunskap för att stötta elever och föräldrar i arbetsmarknadskunskap.

Kontakt

Har du frågor eller vill komma i kontakt med projektgruppen mejla till yrkesmassan@falun.se eller ring Mikael Andersson, projektledare för Yrkesmässan på telefonnummer: 023-829 08.

Sidan uppdaterad 2023-11-16