Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ansökan för auktorisation

För att ansöka om att bli auktoriserad utbildningsanordnare fyller du i och skickar in ansökan via webbformuläret.

Det är ett flertal bilagor som ska bifogas ansökan. Ha dessa redo när du börjar fylla i ansökan: Ansökan om att bli auktoriserad utbildningsanordnarelänk till annan webbplats

Uppgifter till ansökan

I listan nedan ser du vilka uppgifter som ska fyllas i och vilka bilagor som ska bifogas.

Efterfrågade uppgifter i ansökan

 • Namn på anordnaren (som registrerat hos Bolagsverket)
 • Organisationsnummer
 • Verksamhetschefens namn
 • Verksamhetschefens personnummer
 • Telefon till verksamhetschef
 • E-post till verksamhetschef

Efterfrågade bilagor i ansökan

 • F-skattsedel
 • Registreringsbevis Bolagsverket
 • Utdrag från Upplysningscentralen (UC)
 • Av Skatteverket och Kronofogdemyndigheten besvarad blankett ”Begäran om upplysning vid upphandling SKV 4820” högst tre månade gammal
 • Utbildningsbevis som visar att det finns en person med godkänd rektorsbehörighet i organisationen
 • Betygsrätt från Skolinspektionen, alternativt att anordnaren har ansökt till Skolinspektionen om betygsrätt

Betyg och referenser

 • Betygsdokument som visar verksamhetschefens högsta akademiska examen
 • Sökande anordnare ska redovisa minst två referenser inom de tre senaste åren. Referenserna kan avse verksamhetschefen som fysisk person eller som juridisk person
Sidan uppdaterad 2018-10-16