Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre personer som sitter och pratar

Om betyg på vuxenutbildning

Betygsskalan

Den nya betygsskalan består av A-F istället för MVG-IG.

Betyg för godkända resultat betecknas med A, B, C, D, E.
Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. Icke godkänt betyg betecknas med F.

De olika betygsdokumenten

Utdrag ur betygskatalog/samlat betygsdokument

Det är en förteckning över de kurser du läst hos vuxenutbildningen. Efter avslutade kurser på grundläggande eller gymnasial nivå beställer du dina kursbetyg på ett samlat betygsdokument - du bestämmer själv vilka kurser du vill ha med på dokumentet.

Slutbetyg

Du som tidigare har ett samlat betygsdokument från en treårig gymnasieutbildning/vuxenutbildning har möjlighet att läsa till ett slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning. Slutbetyg får utfärdas tom. 2017-01-01.
För ett slutbetyg från vuxenutbildningen gäller följande :

 • Det måste omfatta 2.350 poäng.
 • Samtliga kärnämnen (600p) ska ingå det vill säga svenska A+B, engelska A, matematik A, samhällskunskap A, naturkunskap A samt religionskunskap A - kan bytas ut till motsvarande kurser inom nya gymnasieskolan.
 • Fritt valda kurser 1.750 poäng.
 • Estetisk verksamhet, Idrott och hälsa A samt Specialidrott får ej ingå.

Tidigare lästa kurser från gymnasiet eller vuxenutbildning kan för det mesta föras in i ett slutbetyg. Kontakta Vägledningscentrum för mer information.

Examensbevis (2 400 poäng)

Du som startat dina gymnasiestudier efter den 1 juli 2012 kan läsa mot ett examensbevis. Av examensbeviset ska framgå om det avser en yrkesexamen eller högskoleförberedande examen.

För yrkesexamen krävs:

 • Totalt 2400 poäng varav minst 2250 poäng ska vara godkända.
 • Lägst E (godkänt) i svenska 1, engelska 5, matematik 1a och i gymnasiearbetet.
 • Betyg i minst en kurs i historia, samhällskunskap, religion och naturkunskap med sammanlagt minst 50 poäng i varje ämne.
 • 1800 poäng valfria kurser varav övervägande del ska vara yrkeskurser mot vald yrkesinriktning.
 • Svenska 2-3 och engelska 6 måste läsas för grundläggande behörighet till högskola.

För högskoleförberedande examen krävs:

 • Totalt 2400 poäng varav minst 2250 poäng ska vara godkända.
 • Lägst E (godkänt) i svenska 1-3, engelska 5-6, matematik 1b eller 1c, historia 1b, samhällskunskap 1b, religion1, naturkunskap 1b (alt biologi/fysik/kemi) och gymnasiearbete.
 • Att du läst matematik 2b/2c (inriktning sam/ek) eller 2b/2c och 3b/3c (inriktning na/te).
 • Resterande kurser ska övervägande ingå i ett av de sex högskoleförberedande programmen i gymnasieskolan
  Kontakta Vägledningscentrum för mer information.
Sidan uppdaterad 2019-03-13