Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två personer som tittar på en telefon

Prövning och validering

Tillfällig ändring på grund av covid-19

Endast personer som är folkbokförda i Falun erbjuds prövning. Beslutet är kopplat till Folhälsomyndigheternas rekommendationer och gäller tills annan information ges. Personer från andra kommuner hänvisas till sin hemkommun.

Prövning

En prövning innebär att du redogör för dina kunskaper i en hel kurs utan undervisning och lärarhjälp, samt att du gör inlämningsuppgifter, salsprov och eventuella laborationer i Falun vid ett eller flera tillfällen under en prövningsperiod. En prövning omfattar en hel kurs enligt nationell kursplan.

Informationsblad om prövningPDF

Prövningstillfällen

Under 2021 erbjuder vi tre tillfällen för prövning: vecka 8, 21 och 38.

Ansökan till prövning

Ansökan ska vara inlämnad för de olika tillfällena dessa veckor:

 • För prövning med start vecka 45, 2020:
  Lämna in vecka 37-38.
 • För prövning start vecka 8, 2021:
  Lämna in vecka 1-2.
 • För prövning start vecka 21, 2021:
  Lämna in vecka 14-15.
 • För prövning start vecka 38, 2021:
  Lämna in vecka 31-32.

Ansökningsblankett för prövningPDF

Vad händer efter prövningen?

Om du blivit beviljad prövning blir du kontaktad av prövningsadministratör och får de anvisningar du behöver.

Någon undervisning eller handledning ingår inte i prövningen.

Vid prövning beviljas ingen komplettering eller omprov.

Studiemedel/CSN för prövning

CSN kan ej sökas för en prövning.

Validering

Vid en validering får du visa vad du kan. Det innebär att du kan få dina kunskaper och erfarenheter inom ett område värderade, erkända och dokumenterade.

Validering är för dig som har:

 • Arbetslivserfarenheter som du saknar dokumentation på, exempelvis intyg och betyg från arbetsgivare.
 • Svensk eller utländsk yrkeserfarenhet/utbildning.
 • Genomgått utbildning genom arbetet.
 • Bedrivit självstudier.
 • Skaffat kunskaper genom samhälls- och fritidsengagemang.

Så här kan validering det gå till:

1. Träff med studie- och yrkesvägledare
Du möter en studie- och yrkesvägledare från Vägledningscentrum som berättar hur validering går till.

2. Kartläggning av kompetens
Du fyller i ett kartläggningsmaterial samt gör en självskattning av de erfarenheter du tycker är viktiga att få dokumenterade. Du samlar in eventuella arbetsbetyg, tjänstgöringsintyg och betyg/intyg från kurser och liknande som du tycker är aktuella för validering.

I listan nedan hittar du självskattningsmaterial inom några branscher som du kan skriva ut och använda för att värdera din kompetens:

3. En första bedömning
Därefter gör vi en första bedömning om det är möjligt för dig att gå vidare i en validering. Studievägledarna berättar om hur du kan gå vidare, men beslutet fattar du själv. Utförare av validering kan också ställa krav på hur mycket grundkompetens du ska ha för att de ska kunna göra en validering.

4. Ekonomisk rådgivning
Beroende på valideringens omfattning kan det bli aktuellt att ansöka om studiemedel hos CSN.

5. Kontakt med valideringsutförare
Studie- och yrkesvägledaren kontaktar en lärare/handledare hos en utbildningsanordnare eller ett företag som gör en djup­intervju och bedömer om du kan gå vidare till en validering.

6. Handlingsplan
Om svaret är positivt gör ni en handlingsplan för att genomföra valideringen.

7. Kompetensbedömning/validering
Vid valideringen är det du själv som måste visa dina kunskaper. En validering kan bestå av både teoretiska och/eller praktiska moment. Valideringen äger rum i en utbildningsmiljö och/eller på en arbetsplats.

8. Papper på din kompetens
När valideringen är avslutad får du ett skriftligt dokument på dina kunskaper. Den skriftliga dokumentationen kan se ut på olika sätt. Meritportfölj, kompetensbevis, certifiering, intyg eller betyg.

9. Efter valideringen
Efter valideringen träffar du studievägledaren igen. Om du behöver komplettera dina kunskaper kan du få hjälp med en planering. Du kan också få ett förslag på vilka studier du kan fortsätta med.

Sidan uppdaterad 2021-01-27