Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Runn - sevärdheter och platser att besöka

Här får du en närmare beskrivning av de olika platserna och sevärdheterna du kan uppleva under paddlingsturen.

Besöksmål

Slussen var tidigare en sluss för båtpassage mellan sjöarna Runn och Tisken och vidare in i Faluån till och från Kopparvågen där all kopparmalm vägdes in. Slussen började byggas 1796 och stängdes 1983. Idag finns här café och minigolfbana.

Hamnplats kopparhinken var en plats dit skutorna färdades med koppar när det var lågvatten i Tisken. Kopparhinken användes fram till att Slussen byggdes och vattenståndet i Tisken kunde regleras.

Hälsinggårdsbryggan är en småbåtshamn med brygga och stor parkering.

Roxnäs udde är en härlig badplats med sandstrand. Här finns en stor parkering, vindskydd och eldstad på södra udden.

Medeltida fiskeanläggning vid den lilla avknoppning av Runn. Den utgjorde tidigare en fiskeanläggning för närområdet.

Hamnplats av äldre karaktär, lämplig för isättning av kanot. Här finns också badmöjligheter.

Stabergs ö erbjuder en rastplats med slogbod och grillmöjligheter på den västra sidan av ön.

Stabergs hamn användes för att transportera malm och koppar från hyttorna efter Knivaån. Kring 1640 låg här sex hyttor som ägdes gemensamt av flera bergsmän. Olof Nauclér, ägare till Stabergs bergsmansgård, ägde år 1757 en egen skuta som gick på Runn.

Stabergs bergsmansgård är Faluns bäst bevarade bergsmansgård i karolinsk barockstil med anor ända från 1500-talet. Alla delar av en större bergsmansgård återfinns här: byggnader, trädgård, hyttområde, odlingsmark och skog. Som besökare på Staberg har du goda möjligheter att få ta del av en levande historisk miljö. Gå i land vid den gamla hamnen, passera slagghögarna och korsa riksvägen för att promenera till barockträdgården. Här finns också en restaurang.

Lilla Björnö erbjuder rastplats med vindskydd, eldstad och dass. Landstigning från norr. Stranden är ganska grund och stenig och saknar brygga och lämpar sig bäst för angöring med mindre fritidsbåt, kanot eller kajak.

Södra Björnungen har två rastplatser, en större med grillplats och torrdass på östra sidan samt en mindre och enklare på västra sidan. Sommartid går det bra att lägga till med båt vid bryggan på öns östra sida.

Stora Björnö erbjuder klippbad i solnedgång på västra sidan. Här finns också grusstränder. Östra sidan har morgonsol!

Hellmansö har vacker gårdsmiljö med badplats och brygga. Platsen är populär bland båtfolk. Fyll på ditt dricksvatten här.

Hjärtklack har fina strandhugg på flera ställen längs södra och västra sidan.

Främby udde har en stugby, ställplatser, camping, restaurang, badplats, bryggor, kanotuthyrning och parkering.

Sidan uppdaterad 2024-07-05