Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Varpan runt - sevärdheter och platser att besöka

Här får du en närmare beskrivning av de olika platserna och sevärdheterna du kan uppleva under paddlingsturen.

Besöksmål

Österå badplats är en kommunal badplats vid Varpans norra del med bra parkeringsmöjligheter och sol hela dagen. Lämpligt för isättning och upptagning av kanot.

Österå är samlingsnamnet på den bergslag som låg här kring Rogsåns utlopp i Varpan. De slaggvarp som inramar vägen är rester av de tiotalet kopparhyttor som funnits här. På det högsta varpet ligger ”Kaschetten", en hyttkammare och senare lusthus eller "gubbstuga" från 1700-talet. Längre upp längs ån hittar man Österå nya herrgård från 1890-talet, stora och lilla Efrikgården från 1700-talet samt Forsbäcks bergsmansgård från 1803. Kraftstation, sågverk, tegelbruk och kvarn byggdes här under slutet av 1800-talet.

Bojsen beach är en populär badplats som drivs av en ideell förening. Fina sommardagar har de en öppen kiosk här. När du är här kan du njuta av eftermiddags- och kvällssolen. Lämplig plats för isättning av kanot.

Lilla Seskarön är en trevlig rastplats med bra möjlighet att lägga till på öns södra sida.

Gullnäsgården är en fantastisk plats med en populär badplats med bastuflotte samt café. Öppet från mitten av juni till mitten av augusti. Här erbjuds enklare boende.

Gamla Varbo gårdsplats är en skyltad fornlämning med lämplig strandremsa för att lägga till med kanot samt bra rastplats på slagen äng. Här finns rester av en äldre gård där den ökände bergsmannen Eric i Varbo sägs ha bott. Han lär ha dräpt en präst i Stora Kopparbergs kyrka och slagit ihjäl flera av sina drängar. Hans gård var ointaglig för objudna gäster. l den närbelägna Varbotjärn ska Eric ha sänkt sina skatter i två kittlar av koppar. Men det är lönlöst att dyka efter skatten, tjärnen är nämligen bottenlös!

Bergsgårdens badplats ägs av en samfällighet. Badplatsen har bänkar, bord och fin sandstrand. Bergsgården hette ursprungligen Barfridsgården och omtalas redan år 1418. Här fanns troligen en gård med tornöverbyggnad, en så kallad barfred. I området fanns ett tiotal bergsmansgårdar, 15 kopparhyttor och 26 vändrosthus. Gamla bergsmansgårdar ligger ännu kvar i byn liksom den gamla vägkrogen.

Stora Burön en mycket vacker ö som har en hög platå med vacker utsikt. Ön är privatägd och allemansrätten gäller.

Sevärdheter

Hult är den ståtliga bergsmansgården som växte fram under senare hälften av 1700-talet. Bostadshuset sägs dock vara byggt av konstmästare Carl Gustaf Husberg 1836. Inne i huset finns ett antal dekorationsmålningar av Nils Asplind från Falun. l trädgården finns en på 1900-talet anlagd domarring, en forntida gravanläggning, och hundgravar. Namnet Hult betyder skogsnybygge och är vanligt i södra Sverige. Gården är idag privatägd.

Uggelviken är en förvanskad form av det ursprungliga namnet Ulfueviken, det vill säga Vargviken, känt från 1400-talet. Området omges av vackra odlingslandskap.

Hökviken var ursprungligen ett värdshus, öppet på sommaren. Idag finns här en mängd villor från tidigt 1900-tal, några av dem uppförda i nyklassisk stil. Ovanför bebyggelsen reser sig det sägenomsusade Jungfruberget. Namnet härrör från en berättelse om två vallkullor som gått vilse på berget och blivit bergtagna av trollen som bodde i berget. Än idag, sägs det, kan man sommartid höra musik inifrån berget. Det påstås att trollen har en underjordisk gång från berget ner till Falu stad!

Stennäset är en gammal hyttplats med stora slaggområden. Stenvalvsbron från 1700-talet och tre äldre dammhus finns på platsen. Idag är det en fin rastplats med möjlighet till isättning av kanot.

Bäckehagen är en ståtlig bergsmansherrgård vid Varpans västra strand, uppförd cirka år 1810-1822. Det tillhörande badhuset är en liten pärla! Det sägs att man kunde meta abborrar genom fönstret på badhusets andra våning och att baden kunde ske genom en lucka i golvet där nere. Gården och badhuset är privatägda.

Varbo Gård är en mytomspunnen bergsmansgård belägen vid stranden av Varpan. Den nuvarande gården uppfördes troligen av Johan Gustaf lhrman år 1793. Lite längre norrut ligger husgrunder och en välvd källare från det ursprungliga Varbo.

Heden är en mycket välbevarad bergsmansgård i götisk form som uppfördes 1804-06 av Olof Everström med anledning av hans giftermål med Anna Gustafva lhrman. Gården är uppdelad i en mangård och fägård, åtskilda av ett spjälstaket och består av ett 20-tal byggnader. l trädgården ligger ett vackert lusthus från 1856. Gården är privatägd.

Sidan uppdaterad 2024-07-05