Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

För utbildningsanordnare

Du som arbetar med utbildning hos en utbildningsanordnare eller annan kommun hittar våra prisuppgifter och auktorisationsvillkor här.

För vuxenutbildningen i andra kommuner

Om du arbetar inom Vuxenutbildningen i en annan kommun och vill se våra prisuppgifter för interkommunal ersättning kan du se våra aktuella ersättningsnivåer.

Falu kommun tar en administrativ avgift på 10% för hantering av interkommunala ansökningar.

För utbildningsanordnare

Falu kommun tillämpar auktorisation av utbildningsanordnare inom kommunal vuxenutbildning på dessa områden:

  • Gymnasial vuxenutbildning och orienteringskurser.
  • Svenska för invandrare, SFI
  • Grundläggande svenska som andraspråk.
  • Lärling som anpassad utbildning
  • Validering
  • Prövning

Syfte med auktorisation

Syftet med införandet av auktorisation är att uppnå en ökad effektivisering inom all vuxenutbildning. Auktorisationen ska ge förbättrade valmöjligheter till eleven att genomföra sin utbildning mot yrke eller högre studier, vid behov, parallellt med språk.

Villkor för auktorisation

De som önskar bli godkända utbildningsanordnare i Falu kommun ska leva upp till de krav och villkor som redovisas i dokumentet Auktorisationsvillkor för vuxenutbildning Pdf, 132.8 kB, öppnas i nytt fönster..

De som blir godkända, efter beslut av vuxenutbildningen i Falu kommun, blir valbara utbildningsanordnare för sökande elever. Beslut för auktorisation fattas av rektor på vuxenutbildningen. Alla utbildningsanordnare som uppfyller auktorisationsvillkoren blir godkända.

Handläggning av auktorisation

Ansökan för att bli auktoriserad är inte tidsbegränsad. Ansökningarna behandlas löpande.

Rättighetslagstiftning

Vi vill att regeringens promemoria beaktas, Ds 2015:60 Länk till annan webbplats., där det föreslås en utökad rätt till komvux på gymnasial nivå i syfte att uppnå behörighet till högskola och yrkeshögskola.

Samordnare för flexibla studier önskas

Vi efterfrågar utbildningssamordnare som kan erbjuda eleverna flexibla studier. Med det menar vi att man använder sig av flera olika lärformer. Man kan göra delar av sin utbildning via datorn, man kan få lärarstöd genom individuell handledning och möjlighet att delta i gruppundervisning.

Eleverna ska ha en individuell pedagogisk planering. Obligatoriska informationsmöten inför kursstarterna ska ske.

Studie- och yrkesvägledning

All studie- och yrkesvägledning för vuxna är oberoende och sker i Falu kommuns egen regi på Vägledningscentrum i Falun.

Ansökan till utbildningarna görs i vårt webbaserade system Alvis.

Sidan uppdaterad 2024-04-16