Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två personer som är ute och går i naturen

För utbildningsanordnare – vuxenutbildning

Auktorisation

Falu kommun tillämpar auktorisation av utbildningsanordnare inom kommunal vuxenutbildning på dessa områden:

  • Gymnasial vuxenutbildning och orienteringskurser.
  • Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.
  • Svenska som andraspråk inom grundläggande vuxenutbildning (delat med Komvux).
  • Validering och prövning.

Syfte med auktorisation

Syftet med införandet av auktorisation är att uppnå en ökad effektivisering inom all vuxenutbildning. Det ger förbättrade valmöjligheter till den blivande eleven att genomföra sin utbildning mot yrke eller högre studier, vid behov, parallellt med språk.

Villkor för auktorisation

De som önskar bli godkända utbildningsanordnare i Falu kommun ska leva upp till de krav och villkor som redovisas i dokumentet Auktorisationsvillkor för vuxenutbildning som nås via länken Ansökan för auktorisation.

De som blir godkända och efter beslut av vuxenutbildningen i Falu kommun, blir valbara utbildningsanordnare för sökande elever. Beslut för auktorisation fattas av rektor på vuxenutbildningen. Alla utbildningsanordnare som uppfyller auktorisationsvillkoren blir godkända.

Handläggning av auktorisation

Ansökan för att bli auktoriserad är inte tidsbegränsad. Ansökningarna behandlas löpande.

Rättighetslagstiftning

Vi vill att regeringens promemoria beaktas, Ds 2015:60 Länk till annan webbplats., där det föreslås en utökad rätt till komvux på gymnasial nivå i syfte att uppnå behörighet till högskola och yrkeshögskola.

Samordnare för flexibla studier önskas

Vi efterfrågar utbildningssamordnare som kan erbjuda eleverna flexibla studier. Med det menar vi att man använder sig av flera olika lärformer. Man kan göra delar av sin utbildning via datorn, man kan få lärarstöd genom individuell handledning och möjlighet att delta i gruppundervisning.

Eleverna ska ha en individuell pedagogisk planering. Obligatoriska informationsmöten inför kursstarterna ska ske.

Studie- och yrkesvägledning

All studie- och yrkesvägledning för vuxna sker i Falu kommuns egen regi på Vägledningscentrum i Falun. Ansökan till utbildningarna görs i vårt webbaserade system Alvis.

Sidan uppdaterad 2021-06-02