Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Om vuxenutbildningen

Kommunal vuxenutbildning är en del av det svenska utbildningssystemet. Utgångspunkten för utbildningen av en enskild elev ska vara elevens behov och förutsättningar. Målen för vuxenutbildning är att

  • vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande
  • vuxna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt främja sin personliga utveckling
  • den ska ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning
  • den ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet.

Du kan studera på vuxenutbildning från och med juli det år du fyller 20, eller om du redan har en avslutad gymnasieutbildning (examensbevis eller studiebevis).

Hos oss kan du studera fristående kurser eller yrkesutbildningar. Utbildningarna kan ske i klassrum, på distans eller som lärling.

Studera hos oss för att:

  • få ett slutbetyg eller examensbevis,
  • få behörighet till högre studier eller
  • stärka din ställning på arbetsmarknaden.

Likabehandlingsplan

Vår plan mot diskriminering Pdf, 196.3 kB, öppnas i nytt fönster. och kränkande behandling beskriver vårt arbetet för att främja likabehandling och motverka diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling samt de åtgärder som vidtas om en sådan situation skulle uppstå.

Blankett för anmälan, utredning, åtgärder och uppföljning. Pdf, 355.2 kB.

Sidan uppdaterad 2023-12-13