Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två personer som står med ryggen mot kameran

Synpunkter och klagomål på utbildningen

Det är viktigt för oss att få reda på vad du tycker om Vuxenutbildningens verksamhet, så att vi får en chans att göra saker bättre eller rätta till fel och brister. Det kan vara positiva synpunkter, klagomål om något du är missnöjd med, en idé eller något du tycker borde fungera bättre.

 • Ett klagomål är en anmälan om att medborgaren är missnöjd med verksamheten eller bemötandet.
 • En synpunkt kan vara beröm, frågor eller förslag.
  Enligt 4 kap. 6 §, 8 § skollagen (2010:800) ska det finnas rutiner för att ta emot klagomål. Klagomål ska utredas så fort som möjligt.

Så här gör du

 1. Prata med din lärare
  Om du inte är nöjd med det stöd du får, har svårigheter eller har synpunkter på undervisningen ska du först prata om detta med din lärare.
 2. Kontakta rektor på skolan.
  Om du inte får den hjälp eller det stöd du behöver av din lärare ska du kontakta rektorn på skolan. Det är också rektor som beslutar om olika åtgärder.
 3. Kontakta Falu Kommuns Vuxenutbildning
  Om rektor på skolan inte åtgärdat bristerna eller löst frågan ska du kontakta Falu Kommuns Vuxenutbildning.

  Du framför dina synpunkter och klagomål genom att fylla i det digitala formuläret för synpunkter och klagomål.

  Gå till digitalt formulär för synpunkter och klagomål Vuxenutbildningen Länk till annan webbplats.

Vad händer sedan?

Du kan lämna synpunkter anonymt. Vill du ha en personlig återkoppling hur dina klagomål eller synpunkter följs upp behöver du lämna namn och kontaktuppgifter.

Hantering av inkommen handling

Offentlighetsprincipen gäller när du tar kontakt med oss. Det innebär att all skriftlig kontakt med Falu kommun registreras som allmän handling.

Sidan uppdaterad 2023-12-13