Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Prövning

Vad är en prövning?

Att göra en prövning är att få sina kunskaper bedömda utifrån de kunskapskrav som finns för en kurs eller ett ämne, för att få eller höja ett betyg.

Du redovisar dina kunskaper i en hel kurs utan undervisning eller lärarstöd.

Prövningen kan genomföras på olika sätt och det är skolan som bestämmer hur prövningen går till. För att du ska kunna visa vilka kunskaper du har jämfört med kunskapskraven i kursens alla delar, kan prövningen vara skriftlig och/eller muntlig och även innehålla inlämningsuppgifter, laborationer eller praktiska moment. Om det ingår laborationer i kursen kan skolan välja att genomföra dessa på annan ort. 
För att veta hur prövningen går till och var prövningen genomförs behöver du kontakta den skola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. du tänkt anmäla dig till.

Inför en prövning kan du läsa om kursens innehåll och kunskapskrav hos Skolverket för grundskolekurser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller gymnasiekurser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Efter en prövning kan du få betyget A-F i kursen.

En prövning kostar 500 kr per kurs
En inbetald avgift betalas inte tillbaka. Det går inte att omboka eller ställa in en prövning.

När kan du göra en prövning?

Vi har 4 tillfällen per år där vi erbjuder prövning.
Prövningar kommer att påbörjas under veckorna: 8, 21, 38 och 45.

Anmälningsblanketten kan bara lämnas in under anmälningsperioden för respektive start.
Du kan bara anmäla dig till en kurs per tillfälle.

Prövning start

Anmälningsperiod

Vecka 8

Vecka 1-2

Vecka 21

Vecka 14-15

Vecka 38

Vecka 31-32

Vecka 45

Vecka 37-38


Anmälan

Du anmäler dig till en prövning genom att via post skicka in anmälningsblanketten under respektive anmälningsperiod. När du skickar in din anmälningsblankett ska du bifoga ett kvitto som bevisar att du betalat avgiften på 500 kr. Se anmälningsblankett och informationsblad nedan för mer information.

Kom ihåg att skriv kursnamn och skola på anmälningsblanketten. Kursutbudet på våra skolor kan du se på ansökningssidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Anmälningsblankett Pdf, 122.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Informationsblad Pdf, 120.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kostnadsfri prövning

Du som har läst en kurs hos Vuxenutbildningen i Falun och har fått betyget F i en kurs har möjlighet att göra en kostnadsfri prövning i samma kurs.

Sidan uppdaterad 2021-10-12