Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Svenska för invandrare - SFI

Välkommen till svenska för invandrare, SFI

Det är viktigt att du lär dig det svenska språket när du kommer till Sverige. På SFI får du lära dig att läsa, skriva, lyssna och tala svenska för att klara dig i vardagen. Du lär dig om det svenska samhället och förbereder dig inför ditt framtida yrkesliv.

När du anmält dig till SFI får du en kallelse till samtal med studie- och yrkesvägledare. Du kommer få mer information om SFI och tillsammans planerar ni dina studier.

Vår SFI-undervisning kombineras alltid med andra aktiviteter. Det kan vara:

 • Samhällsorientering, för dig som är helt ny i Sverige
 • Orienteringskurser
 • Grundläggande kurser, till exempel matematik
 • Läs mer om orienteringskurser

  Målet med orienteringskurser inom SFI är att du ska lära dig det svenska språket i kombination med praktiska inslag och kunskap om arbetsmarknaden.
  Att se vilka möjligheter som finns och lära dig mer om arbetslivet i Sverige hjälper dig att fatta egna, genomtänkta beslut om din framtid.

Vem kan studera SFI? ​

EU/EES- medborgare

I vissa fall kan du även ha rätt att studera SFI trots att du inte är folkbokförd i Falu kommun. Detta gäller om du har rätt till utbildning utifrån: ​

 • EU-rätten​
 • avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)​
 • avtalet mellan EU och dess medlemsstater och Schweiz om fri rörlighet för personer.​

20 kap. 31 § Länk till annan webbplats. samt 29 kap. 2-3 §§ skollagen Länk till annan webbplats..
Har du ett samordningsnummer anmäler du dig på anmälningslänken ovan.
Saknar du samordningsnummer anmäler du dig till SFI genom att kontakta Kontaktcenter.

Ukrainare och massflyktingsdirektivet

Du som fått förlängt skydd enligt massflyktingsdirektivet får studera SFI om du bor i Falu kommun. Du behöver vara 18 år eller äldre.

Detta gäller endast för SFI och kurser i svenska på grundläggande- och gymnasienivå. Du har inte rätt att studera andra kurser eller yrkesutbildningar på Vuxenutbildningen.

Har du ett samordningsnummer anmäler du dig på anmälningslänken ovan.

Saknar du samordningsnummer anmäler du dig till SFI genom att kontakta Kontaktcenter.

Studievägar

SFI är uppdelat i olika studievägar och består av fyra kurser: A, B, C och D. Det är din skolbakgrund som avgör din studieväg och hur många kurser du kommer läsa.

Varje kurs har ett bestämt antal veckor. När veckorna för en kurs är klara sätts betyg. Betygsskalan är A-F, enligt Skolverkets bestämmelser. Betyget F innebär icke godkänt. Om det finns skäl, kan du få extra kurstid. Du har även möjlighet att läsa snabbare.

Illustration som visar de olika studievägarnas innehåll.

Studieväg 1 ​

Kurs A, B, C och D är för dig som har ingen eller kort (0-6 år) skolbakgrund från ditt hemland.​ I Studieväg 1 kan du få 300 timmar extra för grundläggande läs- och skrivinlärning.

Kurs 1A - 30 veckor
Kurs 1B - 30 veckor
Kurs 1C - 20 veckor
Kurs 1D - 20 veckor

Studieväg 2 ​

Kurs B, C och D är för dig som har 7–12 års skolbakgrund från ditt hemland. ​Om du inte behärskar det latinska alfabetet kan du få extra timmar för grundläggande läs- och skrivinlärning.

Kurs 2B - 40 veckor
Kurs 2C - 20 veckor
Kurs 2D - 20 veckor

Studieväg 3​

Kurs C-D för dig som har minst 13 års skolbakgrund från ditt hemland. ​

Kurs 3C - 20 veckor
Kurs 3D - 20 veckor

Sidan uppdaterad 2023-12-15