Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Svenska för invandrare - SFI

Välkommen till svenska för invandrare, SFI

Det är viktigt att du lär dig det svenska språket när du kommer till Sverige. På SFI får du lära dig att läsa, skriva, lyssna och tala svenska för att klara dig i vardagen. Du lär dig om det svenska samhället och förbereder dig inför ditt framtida yrkesliv.

När du anmält dig till SFI får du en kallelse till samtal med studie- och yrkesvägledare. Du kommer få mer information om SFI och tillsammans planerar ni dina studier.

Vår SFI-undervisning kombineras alltid med andra aktiviteter. Det kan vara:

 • Samhällsorientering, för dig som är helt ny i Sverige
 • Yrkesförberedande utbildning
 • Grundläggande kurser, till exempel matematik
 • Mer information om yrkesförberedande utbildning med integrerad SFI

  Målet med yrkesförberedande utbildning är att du ska lära dig det svenska språket i kombination med praktiska inslag och kunskap om arbetsmarknaden. Yrkesförberedande utbildning är inte en yrkesutbildning som leder till arbete. Efter SFI har du möjlighet att ansöka till en av våra yrkesutbildningar eller andra kurser.
  Att se vilka möjligheter som finns mot ett arbetsliv i Sverige hjälper dig att fatta egna, genomtänkta beslut om din framtid.

Studievägar inom SFI

SFI är uppdelat i olika studievägar och består av fyra kurser: A, B, C och D. Det är din skolbakgrund som avgör din studieväg och hur många kurser du kommer läsa.

Varje kurs har ett bestämt antal veckor. När veckorna för en kurs är klara sätts betyg. Betygsskalan är A-F, enligt Skolverkets bestämmelser. Betyget F innebär icke godkänt. Om det finns skäl, kan du få extra kurstid. Du har även möjlighet att läsa snabbare.

Illustration som visar de olika studievägarnas innehåll.

Studieväg 1 ​

Kurs A, B, C och D är för dig som har ingen eller kort (0-6 år) skolbakgrund från ditt hemland.​ I Studieväg 1 kan du få 300 timmar extra för grundläggande läs- och skrivinlärning.

Kurs 1A - 30 veckor
Kurs 1B - 30 veckor
Kurs 1C - 20 veckor
Kurs 1D - 20 veckor

Studieväg 2 ​

Kurs B, C och D är för dig som har 7–12 års skolbakgrund från ditt hemland. ​Om du inte behärskar det latinska alfabetet kan du få extra timmar för grundläggande läs- och skrivinlärning.

Kurs 2B - 40 veckor
Kurs 2C - 20 veckor
Kurs 2D - 20 veckor

Studieväg 3​

Kurs C-D för dig som har minst 13 års skolbakgrund från ditt hemland. ​

Kurs 3C - 20 veckor
Kurs 3D - 20 veckor

Vem kan studera SFI? ​

EU/EES- medborgare

I vissa fall kan du även ha rätt att studera SFI trots att du inte är folkbokförd i Falu kommun. Detta gäller om du har rätt till utbildning utifrån: ​

 • EU-rätten​
 • avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)​
 • avtalet mellan EU och dess medlemsstater och Schweiz om fri rörlighet för personer.​

20 kap. 31 § Länk till annan webbplats. samt 29 kap. 2-3 §§ skollagen Länk till annan webbplats.. Gäller detta dig, så anmäler du dig till SFI genom att kontakta Kontaktcenter.

Sidan uppdaterad 2023-07-10