Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utbud yrkesutbildningar med kombinerad SVA

Dessa yrkesutbildningar kombineras med studier i grundläggande svenska som andraspråk.

Du studerar ungefär 50% yrkeskurser och 50% svenska. Utbildningarna kombineras med studier i svenska för att du behöver goda kunskaper i det svenska språket för att klara ditt framtida arbete.

Det går inte att välja bort svenskan i dessa utbildningar. För att gå en yrkesutbildning utan kombinerad svenska måste du ha godkänd betyg i grundläggande svenska först.

Vi har fyra kursstarter per år och det varierar vilka utbildningar som startar vid dessa kursstarter. Vilka yrkesutbildningar som startar nästa kursstart kan du se på föregående sida.

Vuxenutbildningens yrkesutbildningar bedrivs av flera olika skolor. För mer information om utbildningarna, infoblad med mera se vår ansökningssida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 • Anläggningsförare + grundläggande svenska som andraspråk - klassrum

  Som anläggningsmaskinförare kör du hjullastare och/eller grävmaskin. Yrket kräver egenskaper såsom noggrannhet och tålamod. Du jobbar ofta självständigt och utomhus. Utbildningen kräver ett intresse för maskiner samt en känsla för ansvar. För att arbeta som anläggningsmaskinförare behöver du B-körkort.Förkunskaper : Godkänt betyg i SFI C och matematik på grundskolenivå eller motsvarande samt B-körkort.

  Kurslängd : 1400 gymnasiepoäng och 100-700 poäng svenska som andraspråk på grundläggande nivå, ca 82 veckor, beroende på dina kunskaper i svenska språket. Antal poäng på grundläggande nivå bestäms efter en individuell kartläggning.
  Kursupplägg: Kurserna läses på heltid alla dagar i veckan med viss del självstudier, integrerat på plats. Både teoretiska och praktiska moment ingår.Kurskostnader : Ca 1 000 kr för personlig skyddsutrustning. Litteratur ingår i utbildningen.Utbildningsanordnare : Yrkesakademin AB. Utbildningen genomförs i Islingby Borlänge och Kniptjärnsberget mellan Falun och Borlänge. APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen och kan ske på annan ort.Kurser :
  • Anläggningsförare – process (ANAANL0) 100p
  • Anläggningsförare 1 (ANAANA01) 200p
  • Anläggningsförare 2 (ANAANA02) 200p
  • Anläggningsförare 3 (ANAANA03) 200p
  • Anläggningsförare 4 (ANAANA04) 200p
  • Anläggning – ledningsbyggnad (ANLANÄ0) 200p
  • Anläggning - vägbyggnad (ANLANN0) 100p
  • Yrkessvenska (KGYORI11F) 150p
  • Introduktion till yrkesområde (KGYORI11C) 50p
  • Svenska som andraspråk grundläggande* (GRNSVA2) 100-700p
  *Kursen består av delkurser. Vilken delkurs du ska studera beror på hur mycket svenska du studerat tidigare. Hur många poäng du ska studera beror på hur många delkurser du har kvar.
 • Barnskötare/Elevassistent + grundläggande svenska som andraspråk - Lärling och klassrum

  Vill du arbeta med barn och ungdomar? Denna utbildning ger dig kompetens att arbeta inom förskola eller fritidsverksamhet. Du får en bred grund med varierande möjliga yrkesroller såsom barnskötare, elevassistent, boendestödjare eller personlig assistent för barn och ungdomar. Utbildningen är även en bra utgångspunkt för dig som vill vidareutbilda dig på högskola till exempelvis förskollärare.Förkunskaper : Godkänt i SFI D eller motsvarande.Kurslängd : 1200 gymnaiepoäng samt grundläggande svenska som andraspråk 100-700p, cirka 68 veckor. Antal poäng på grundläggande nivå bestäms efter en individuell kartläggning. Har du redan betyg i kurser som ingår i utbildningen påverkas kurslängden.
  Kursupplägg : Utbildningen läses på heltid alla vardagar i veckan. Du kommer att ha schemalagda lektioner på skolan under veckan och övrig tid är det studier på egen hand med stöd av lärare via lärplattformen. I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment samt APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du följer handledarens arbetstider på arbetsplatsen.Kurskostnader : Du har möjlighet att låna kurslitteratur under utbildningen.Utbildningsanordnare : Arena Utbildning.Övriga upplysningar : Egen hälsodeklaration lämnas vid kursstart, samt utdrag ur belastningsregister lämnas i oöppnat kuvert vid kursstart.Kurser:
  • Pedagogiskt arbete (PEGPEA0) 200p
  • Grundläggande vård och omsorg (GRUGRD0) 100p
  • Kommunikation (PEDKOU0) 100p
  • Människors miljöer (PEDMÄI0) 100p
  • Lärande och utveckling (PEDLÄR0) 100p
  • Pedagogiskt ledarskap (PEDPEG0) 100p
  • Specialpedagogik 1 (SPCSPE01) 100p
  • Etnicitet och kulturmöten (SOIETN0) 100p
  • Specialpedagogik 2 (SPCSPE02) 100p
  • Hälsopedagogik (HALHAL0) 100p
  • Skapande verksamhet (PEGSKP0) 100p
  • Orienteringskurs yrkessvenska (KGYORI11F) 150p
  • Orienteringskurs intro till yrke (KGYORI11C) 50p
  • Grundläggande svenska som andraspråk* (GRNSVA2) 100–700p
  *Kursen består av delkurser. Vilken delkurs du ska studera beror på hur mycket svenska du studerat tidigare. Hur många poäng du ska studera beror på hur många delkurser du har kvar.
 • Betongarbetare/Murare + grundläggande svenska som andraspråk - Klassrum

  Utbildningen börjar med en gemensam grund i husbyggnad. Du väljer sedan vilken inriktning du vill läsa. Inriktningarna är:Betongarbetare – bygger grunden till hus, vägar och anläggningar. Gjutning och armering vid husbyggen är två huvuduppgifter för betongarbetare. Du kan också arbeta vid väg- och brobyggen. Du jobbar mycket med kroppen och behöver vara bra på att lösa problem.Murare -bygger hus med tegel, betong och block. Du bygger väggar som sammanfogas med murbruk och putsar fasader. Du kan också jobba med att renovera gamla fasader, skorstenar med mera. Arbetet görs för hand och du måste vara noggrann.Utbildningen är en grundutbildning. Det slutliga yrkesbeviset får du genom en lärlingsanställning i ett branschföretag och utbildningsbok som din BYN-region utfärdar. Du måste själv söka anställning som lärling. Körkort (B) är en fördel för att få arbete efter utbildningen.
  Förkunskaper : Godkänt betyg i SFI C och matematik på grundläggande nivå eller motsvarande.
  Kurslängd : 1 200 gymnasiepoäng och 100-700 poäng svenska på grundläggande nivå, ca 85 veckor. Har du redan betyg i kurser som ingår i utbildningen påverkas kurslängden. Antal poäng på grundläggande nivå bestäms efter en individuell kartläggning.Kursupplägg : Utbildningen läses på heltid alla vardagar i veckan med viss del självstudier. I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment. APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du följer handledarens arbetstider ingår och är en viktig del av utbildningen. Utbildningen sker i Borlänge.Kurskostnader : Kostnader för eventuell litteratur, arbetskläder och material tillkommer.Utbildningsanordnare : Yrkesakademin, Islingby Borlänge.Kurser :
  Kurser alla läser:
  • Orienteringskurs Bygg och anläggning (KGYORI11C) 100p
  • Husbyggnadsprocessen (HUSHUB0) 200p
  • Husbyggnad 1 (HUSHUS01) 100p
  • Husbyggnad 2 )HUSHUS02) 200p
  • Husbyggnad 3 - ombyggnad (HUSHUS03) 200p
  • Yrkessvenska (KGYORI11F) 100p
  • Introduktion till yrkesområde (KGYORI11C) 100p
  • Svenska som andraspråk grundläggande* (GRNSVA2) 100-700
  Du väljer en av dessa inriktningar:Betongarbetare :
  • Betong 1 lågform och platta på mark (BETBET01) 100p
  • Betong 2 väggar och pelare (BETBET02) 100p
  • Betong 3 bärlag (BETBET03) 100p
  • Betong 4 Golv (BETBET04) 100p
  Murare :
  • Mur- och putsverk 1 grundmurar (MURMUR01) 100p
  • Mur- och putsverk 2 murverk (MURMUR02) 100p
  • Mur- och putsverk 3 puts (MURMUR03) 100p
  *Kursen består av delkurser. Vilken delkurs du ska studera beror på hur mycket svenska du studerat tidigare. Hur många poäng du ska studera beror på hur många delkurser du har kvar.
 • CNC-operatör + grundläggande svenska som andraspråk - Klassrum

  CNC-operatören arbetar med datorstyrda maskiner för mekanisk bearbetning och tillverkning av detaljer av trä, metall eller plast. Yrket passar dig som tycker om problemlösning och matematik. Som CNC-operatör arbetar du med att rigga maskiner, läsa ritningar, programmera maskiner och göra enklare underhållsarbeten.Förkunskaper : Godkänt betyg i SFI C och matematik på grundskolenivå eller motsvarande.Kurslängd : 1150 gymnasiepoäng och 100-700 poäng svenska som andraspråk på grundläggande nivå, ca 82 veckor. Antal poäng på grundläggande nivå bestäms efter en individuell kartläggning.Kursupplägg : Utbildningen läses på heltid alla vardagar i veckan med viss del självstudier. APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår. I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment. Utbildningen sker i Borlänge.Kurskostnader : En beräknad kostnad på ca 500-1000 kr för personlig skyddsutrustning. All litteratur är digital och ingår i kursen.Utbildningsanordnare : Yrkesakademin AB, Islingby BorlängeKurser :
  • Interna transporter (truck) PRUINE00S 50p
  • Interna transporter (travers) PRUINE00S 50p
  • Produktionskunskap 1 PRDPRO01 100p
  • Produktionsutrustning 1 PRUPRD01S 100p
  • Industriell mätteknik - grund PRUIND0 50p
  • Datorstyrd produktion 1 DARDAT01S 100p
  • Datorstyrd produktion 2 DARDAT02 100p
  • Datorstyrd produktion 3 DARDAT03 100p
  • Datorstyrd produktion 4 DARDAT04 100p
  • Datorstyrd produktion 5 DARDAT05 100p
  • Svets grund SAASVT0 100p
  • Yrkessvenska (KGYORI11F) 150p
  • Introduktion till yrkesområde (KGYORI11C) 50p
  • Svenska som andraspråk grundläggande* (GRNSVA2) 100-700p
  *Kursen består av delkurser. Vilken delkurs du ska studera beror på hur mycket svenska du studerat tidigare. Hur många poäng du ska studera beror på hur många delkurser du har kvar.
 • Fastighetsskötare + grundläggande svenska som andraspråk - Klassrum

  Utbildningen är uppbyggd som en basutbildning med en påbyggnad till fastighetsskötare. Jobbet innebär att ge service till kund/hyresgäst, utföra mindre reparationer, arbeta med utemiljö och besiktningar. Du behöver ha både tålamod och vara diplomatisk för att passa för yrket. Inom många fastighetsbolag, förvaltningsbolag eller kommuner är ofta fastighetsskötsel en kombination av olika roller.Förkunskaper : Godkända betyg i SFI C eller motsvarande.Kurslängd: 1500 gymnasiepoäng och 100-700 poäng svenska som andraspråk på grundläggande nivå, ca 100 veckor, beroende på dina kunskaper i svenska språket. Antal poäng på grundläggande nivå bestäms efter en individuell kartläggning.Kursupplägg: Kurserna läses på heltid alla dagar i veckan med viss del självstudier, integrerat på plats. Både teoretiska och praktiska moment ingår.Kurskostnader : Ca 1 000 kr för personlig skyddsutrustning. Litteratur ingår i utbildningen.

  Utbildningsanordnare : Yrkesakademin AB, Islingby Borlänge. APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen och kan ske på annan ort därför kan det vara bra att ha körkort och tillgång till bil.
  Kurser :
  • Systemuppbyggnad (SYSSYT0) 100p
  • Värmelära (SYSVÄM0) 100p
  • Praktisk ellära* (ELLPRA0) 100p
  • Elkraftteknik* (ELRELF0) 100p
  • Fastighetsförvaltning (FAFFAS0) 100p
  • Fastighetsservice – byggnader (FASFAS0) 100p
  • Fastighetsservice – VVS (FASFAE0) 100p
  • Luftbehandling (VETLUF0) 100p
  • Sanitetsteknik (VVISAN01) 100p
  • Fastighetskommunikation (FAFFAT0) 100p
  • Yttre miljö – anläggningar (YTTYTT0) 100p
  • Yttre miljö – maskiner och verktyg (YTTYTR0) 100p
  • Växtkunskap - fastighetsskötsel (VÄXVÄK0) 100p
  • Yrkessvenska (KGYORI11F) 150p
  • Introduktion till yrkesområde (KGYORI11C) 50p
  • Svenska som andraspråk grundläggande** (GRNSVA2) 100-700p
  * Elsäkerhetsverkets krav för begränsad auktorisation (B) innebär att kurserna Praktisk ellära och Elkraftteknik ska ha genomgåtts med godkänt resultat samt minst totalt två års praktisk erfarenhet av elinstallationsarbete i elinstallationsföretag eller annat arbete med el. Ansökan om auktorisation görs till Elsäkerhetsverket. **Kursen består av delkurser. Vilken delkurs du ska studera beror på hur mycket svenska du studerat tidigare. Hur många poäng du ska studera beror på hur många delkurser du har kvar.
 • Gods, lager och terminalarbetare + grundläggande svenska som andraspråk - Klassrum

  Du kommer att arbeta med lager och logistik på företag eller i godsterminaler samt ansvarar för att lasta och lossa avfall, material och produkter. Serviceinriktad och gott ordningssinne är viktigt, som det är fritt och självständigt arbete.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
  • Lasta och lossa gods med hjälp av olika truckar och traverser
  • Plockning och packning av gods med hjälp av orderhanteringssystem
  • Säkerhets- och kvalitetskontroller av gods och material med hjälp av digitala system.
  Förkunskaper : Godkända betyg i SFI C eller motsvarande.Kurslängd : 600 gymnasiepoäng och 100-700 poäng svenska som andraspråk på grundläggande nivå, ca 60 veckor. Har du redan betyg i kurser som ingår i utbildningen påverkas kurslängden. Du studerar grundläggande svenska som andraspråk på 50% studietakt tills delkursen är klar.Kursupplägg : Utbildningen läses på heltid alla vardagar i veckan med viss del självstudier. APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår. I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment. Utbildningen sker i Borlänge.Kurskostnader : Kostnader för eventuell litteratur och arbetskläder betalar du själv för.

  Utbildningsanordnare : Yrkesakademin AB, Islingby Borlänge.
  Övriga upplysningar : Vid godkänd utbildning erhåller du truckkort och traverskort.Övrigt : Trots hjälpmedel som rullband, lyftanordningar och automatiska kranar kan tunga lyft förekomma både i terminaler och på lager. Arbetstiderna är ofta schemalagda och förläggs även till kvällar och nätter.Kurser :
  • * Grundläggande svenska som andraspråk (GRNSVA) 100-700p
  • Lagerprocesser (LAGLAP0) 200p
  • Hantering av varor och gods (GODHAT0) 200p
  • Maskinell godshantering (GODMAL0) 200p
  *Kursen består av delkurser. Vilken delkurs du ska studera beror på hur mycket svenska du studerat tidigare. Hur många poäng du ska studera beror på hur många delkurser du har kvar.
 • Kock + grundläggande svenska som andraspråk - Lärling

  Kockar arbetar med matlagning på restauranger eller i storkök. Att planera och förbereda maten är en stor del i arbetet men kock är också ett kreativt yrke. I perioder kan det vara högt tempo i köket och det är bra att vara serviceinriktad och trivas när det är mycket att göra. Som lärling studerar du i kockens verkliga miljö med mycket praktiskt lärande på din lärlingsplats på dagtid, kvällstid och helger.Förkunskaper : Godkänt betyg i SFI C eller motsvarande.Kurslängd : Ca 52 veckor. 1300 gymnasiepoäng och 100-200 poäng svenska som andraspråk på grundläggande nivå, beroende på dina kunskaper i det svenska språket. Har du redan betyg i kurser som ingår i utbildningen påverkas kurslängden. Du studerar grundläggande svenska som andraspråk på 25% studietakt tills delkursen är klar.Kursupplägg : Utbildningen läses på heltid med viss del självstudier. Du kommer att studera svenska ungefär 1 dag i veckan. I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment. Lärlingsutbildningen startar med en teoretisk introduktion. Redan vid kursstart går vi tillsammans igenom din individuella studieplan och planerar in dina praktiska moment och lärlingstid. Utbildningen genomförs med ett praktiskt lärande i samarbete med branschen.Kurskostnader : Kurslitteratur och arbetskläder ca 1000 kr som betalas vid kursstart.Utbildningsanordnare : Yrkesakademin AB, Främby Hallar Falun.Kurser :
  • Hygien (HYGHYG0) 100p
  • Livsmedel och näringskunskap 1 (LIVLIV01) 100p
  • Branschkunskap inom restaurang och livsmedel (MÅTBRC0) 100p
  • Service och bemötande 1 (SEVSEV01) 100p
  • Servering 1 (SERSER01) 100p
  • Matlagning 1 (MALMAL01) 100p
  • Matlagning 2 (MALMAL02) 200p
  • Matlagning 3 (MALMAL03) 200p
  • Mat och dryck i kombination (MACMAT0) 100p
  • Yrkessvenska (KGYORI11F) 150p
  • Introduktion till yrkesområde (KGYORI11C) 50p
  • Grundläggande svenska som andraspråk/SVA*(GRNSVA2) 100-200p
  *Kursen består av delkurser. Utifrån din kunskapsnivå avgörs vilka delkurser du ska läsa. Du läser minst en delkurs.
 • Personbilsmekaniker + grundläggande svenska som andraspråk - Klassrum

  Som personbilsmekaniker arbetar du självständigt och är oftast specialiserad på ett visst bilmärke eller vissa arbetsuppgifter. Det är ganska vanligt att man arbetar på en märkesverkstad. Moderna bilar består av komplexa system i samverkan, därför är även elektronik och IT-kunskaper allt viktigare. Oftast arbetar man med felsökningar med hjälp av elektronisk test- och mätutrustning och utifrån den informationen utför man sedan reparations- och underhållsarbeten. Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att jobba som personbilsmekaniker.Förkunskaper : Godkända betyg i SFI C eller motsvarande samt B-körkort.Kurslängd : 1200 gymnasiepoäng och 100-700 poäng svenska som andraspråk på grundläggande nivå, ca 85 veckor, beroende på dina kunskaper i svenska språket. Antal poäng på grundläggande nivå bestäms efter en individuell kartläggning.Kursupplägg : Kurserna läses på heltid alla dagar i veckan med viss del självstudier, integrerat på plats. Både teoretiska och praktiska moment ingår.Kurskostnader : Ca 1 000 kr för personlig skyddsutrustning. Litteratur ingår i utbildningen.Utbildningsanordnare : Yrkesakademin AB, Islingby Borlänge. Utbildningen genomförs i Islingby Borlänge. APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen och kan ske på annan ort därför kan det vara bra att ha tillgång till bil.Kurser :
  • Fordonsteknik – introduktion (FODFOO0) 200p
  • Personbilar – verkstad och elteknik (SEOPER0) 100p
  • Personbilar – basteknik (SEOPEB0) 100p
  • Personbilar – service och underhåll 1 (SEOPER01) 100p
  • Personbilar – förbränningsmotorer (REPPER0) 100p
  • Personbilar – kraftöverföring (REPPES0) 100p
  • Personbilar – chassi och bromsar (REPPEO0) 100p
  • Personbilar – system- och diagnosteknik 1 (REPPER01) 200p
  • Yrkessvenska (KGYORI11F) 150p
  • Introduktion till yrkesområde (KGYORI11C) 50p
  • Svenska som andraspråk grundläggande* (GRNSVA2) 100-700p
  *Kursen består av delkurser. Vilken delkurs du ska studera beror på hur mycket svenska du studerat tidigare. Hur många poäng du ska studera beror på hur många delkurser du har kvar.
 • Svetsare + grundläggande svenska som andraspråk - Klassrum

  Svetsare arbetar med att foga samman stål och andra metaller med hjälp av olika svetsmetoder. Man kan arbeta med tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter eller stålkonstruktioner. Yrket passar dig som är noggrann, serviceinriktad och bra på att kommunicera.
  Förkunskaper : Godkänt betyg i SFI C eller motsvarande.
  Kurslängd : 1250 gymnasiepoäng och 100-700 poäng svenska som andraspråk på grundläggande nivå, ca 87 veckor. Har du redan betyg i kurser som ingår i utbildningen påverkas kurslängden. Antal poäng på grundläggande nivå bestäms efter en individuell kartläggning.Kursupplägg : Utbildningen läses på heltid alla vardagar i veckan med viss del självstudier. APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår. I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment. Utbildningen sker i Borlänge.Kurskostnader : En beräknad kostnad på ca 500-1000 kr för personlig skyddsutrustning. All litteratur är digital och ingår i kursen.Utbildningsanordnare : Yrkesakademin AB, Islingby BorlängeKurser :
  • Interna transporter (truck) PRUINE00S 50p
  • Interna transporter (travers) PRUINE00S 50p
  • Produktionskunskap 1 PRDPRO01 100p
  • Produktionsutrustning 1 PRUPRD01S 100p
  • Industriell mätteknik – grund PRUIND0 50p
  • Svets grund SAASVT0 100p
  • Materialkunskap 1 MAEMAT01 100p
  • Kälsvets 1 SAAKÄL01S 100p
  • Kälsvets 2 SAAKÄL02S 100p
  • Stumsvets 1 SAASTU01S 100p
  • Stumsvets 2 SAASTU02S 100p
  • Sammanfogning SAASAA0 100p
  • Yrkessvenska (KGYORI11F) 150p
  • Introduktion till yrkesområde (KGYORI11C) 50p
  • Svenska som andraspråk grundläggande* (GRNSVA2) 100-700p
  *Kursen består av delkurser. Vilken delkurs du ska studera beror på hur mycket svenska du studerat tidigare. Hur många poäng du ska studera beror på hur många delkurser du har kvar.
 • Vårdbiträde + grundläggande svenska som andraspråk - Klassrum

  Detta är en utbildning för dig som tycker om att arbeta med att hjälpa människor.
  Du kommer att utföra arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsområdet såsom stöd och hjälp med personlig vård och omsorg, hushållsuppgifter samt administrativa, sociala och specialpedagogiska uppgifter.
  Efter avslutad utbildning har du möjlighet att komplettera med fler kurser för att kunna få anställning som undersköterska. Förkunskaper : Godkänt i SFI D eller motsvarande.Kurslängd : 900 p gymnasiepoäng, ca 78 veckor samt grundläggande svenska som andraspråk mellan 100-700 p och varje elev får en individuell studieplan. Kartläggning i svenska kommer att göras, för att starta på rätt delkurs. Har du redan betyg i kurser som ingår i utbildningen påverkas kurslängden.Kursupplägg : Utbildningen läses på heltid alla vardagar i veckan. Du kommer att ha schemalagda lektioner på skolan under veckan och övrig tid är det studier på egen hand med stöd av lärare via lärplattformen.
  I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment samt APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du följer handledarens arbetstider på arbetsplatsen, vilket innebär kvällar och helger.
  Kurskostnader : Eventuell kostnad för kurslitteratur stå du själv för. Det kan finnas böcker att låna på skolan. Vissa APL-platser kräver att du är vaccinerad, du måste själv betala för vaccineringen.Utbildningsanordnare : Arena utbildning.
  Övriga upplysningar : En hälsodeklaration ska lämnas vid kursstart till ansvarig utbildningsanordnare.Kurser :
  • Anatomi och fysiologi 1 (ANOANA01) 50p
  • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (FUTFUN01) 100p
  • Gerontologi och geriatrik (GERGER0) 100p
  • Hälso- och sjukvård 1 (HAOHAL01) 100p
  • Omvårdnad 1 (OMVOMV01) 100p
  • Psykiatri 1 (PSYPSY01) 100p
  • Psykologi 1 (PSKPSY01) 50p
  • Social omsorg 1 (SOASOC01) 100p
  • Orienteringskurs yrkessvenska (KGYORI11F) 150p
  • Orienteringskurs intro till yrke (KGYORI11C) 50p
  • Svenska som andraspråk grundläggande* (GRNSVA2) 100-700p
  *Kursen består av delkurser. Vilken delkurs du ska studera beror på hur mycket svenska du studerat tidigare. Hur många poäng du ska studera beror på hur många delkurser du har kvar.
 • Yrkesförare buss + grundläggande svenska som andraspråk - Klassrum

  Bussförare arbetar med att köra linjetrafik eller beställningstrafik på dagtid, kvällar och helger. Att arbeta som bussförare är ett ansvarsfullt serviceyrke där du möter många passagerare och ansvarar för resans säkerhet.
  Förkunskaper :
  • godkända betyg i SFI C och matematik från grundskolan eller motsvarande.
  • B-körkort samt god körvana. God körvana innebär att du följer trafikregler, är bekväm i trafiken och har erfarenhet av att köra under alla årstider.
  • giltigt körkortstillstånd grupp 3 (sök på www.korkortsportalen.se).
  • åldersgräns 24 år.
  Kurslängd : 700 gymnasiepoäng och 100-700 poäng svenska som andraspråk på grundläggande nivå, ca 60 veckor. Har du redan betyg i kurser som ingår i utbildningen påverkas kurslängden. Antal poäng på grundläggande nivå bestäms efter en individuell kartläggning.Kursupplägg : Du kommer innan du blir antagen att kallas till ett körtest för att se om du har tillräcklig körvana för att starta utbildningen. Utbildningen läses på heltid alla vardagar i veckan med viss del självstudier. I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment samt APL (arbetsplatsförlagt lärande). Efter utbildningen har du möjlighet att pröva mot D-körkort (D1/DE vid Trafikverket.
  Kurskostnader : 3000 kr för körkortstillstånd, läkarundersökning samt personlig skyddsutrustning. En uppkörning, ett skriftligt teoriprov samt ett YKB teoriprov ingår också.Utbildningsanordnare : Yrkesakademin AB, Ingarvet Falun.Kurser:
  • Yrkestrafik - Vux (TRAYRK1) 300p
  • Persontrafik – Vux (PESPER1) 200p
  • Yrkessvenska (KGYORI11F) 150p
  • Introduktion till yrkesområde (KGYORI11C) 50p
  • Svenska som andraspråk grundläggande* (GRNSVA2) 100-700p
  *Kursen består av delkurser. Vilken delkurs du ska studera beror på hur mycket svenska du studerat tidigare. Hur många poäng du ska studera beror på hur många delkurser du har kvar.
 • Yrkesförare lastbil CE + grundläggande svenska som andraspråk - Klassrum

  En utbildning för dig som vill bli kvalificerad till att arbeta som yrkesförare med tung lastbil och släp samt yrkeskompetensbevis (YKB).
  Förkunskaper :
  • godkända betyg i SFI C och matematik från grundskolan eller motsvarande.
  • B-körkort samt god körvana. God körvana innebär att du följer trafikregler, är bekväm i trafiken och har erfarenhet av att köra under alla årstider.
  • giltigt körkortstillstånd grupp 2 (sök på www.korkortsportalen.se).
  • åldersgräns 21 år.
  Kurslängd : 1000 gymnasiepoäng och 100-700 poäng svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Ca 75 veckor. Kursupplägget är individuellt beroende på dina förkunskaper. Antal poäng på grundläggande nivå bestäms efter en individuell kartläggning.
  Kursupplägg : Du kommer innan du blir antagen bli kallad till en obligatorisk träff för att testa dina förkunskaper.
  Kurserna läses på heltid alla dagar i veckan, integrerat på plats, både teoretiska och praktiska moment ingår. Efter utbildningen har du möjlighet att pröva mot C eller CE-körkort vid Trafikverket.
  Kurskostnader : En beräknad kostnad på ca 3 000 kr för att genomföra kursen täcker körkortstillstånd, läkarundersökning samt personlig skyddsutrustning. En uppkörning, ett skriftligt teoriprov samt ett YKB teoriprov ingår också.Utbildningsanordnare : Yrkesakademin AB, Ingarvet Falun.Kurser :
  • Yrkestrafik – Vux (TRAYRK1) 300p
  • Godstrafik (GOSGOD0) 200p
  • Godshantering - Vux* (GODGOD1) 100p
  • Fordonskombinationer - Godstransporter (TRAFOR0) 200p
  • Yrkessvenska (KGYORI11F) 150p
  • Introduktion till yrkesområde (KGYORI11C) 50p
  • Svenska som andraspråk grundläggande** (GRNSVA2) 100-700p
  *Truck (yrkesrelaterad) ingår.**Kursen består av delkurser. Vilken delkurs du ska studera beror på hur mycket svenska du studerat tidigare. Hur många poäng du ska studera beror på hur många delkurser du har kvar.

Yrkesutbildningar i andra kommuner i Dalarna

Om du vill se vilka yrkesutbildningar som finns inom vuxenutbildningen i Dalarnas övriga kommuner, besök Dalawux hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats. Då uppdateringen av denna sida inte sker regelbundet är det säkrast att gå in på länkarna till respektive kommuns hemsida för aktuellt kursutbud.

Sidan uppdaterad 2023-02-15