Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utbud yrkesutbildningar

Vi har fyra kursstarter per år och det varierar vilka utbildningar som startar vid dessa kursstarter. Vilka yrkesutbildningar som startar nästa kursstart kan du se på föregående sida.

Vuxenutbildningen Faluns yrkesutbildningar bedrivs av flera olika skolor. Du ansöker på vår ansökningssida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 • Barnskötare/Elevassistent - Flex

  Vill du arbeta med barn och ungdomar? Denna utbildning ger dig kompetens att arbeta inom förskola eller fritidsverksamhet. Du får en bred grund med varierande möjliga yrkesroller såsom barnskötare, elevassistent, boendestödjare eller personlig assistent för barn och ungdomar. Utbildningen är även en bra utgångspunkt för dig som behöver läsa klart gymnasiet för att sen vidareutbilda dig på högskola till exempelvis förskollärare.Förkunskaper : Godkänt i svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande är lägsta krav.Kurslängd : 1000 gymnasiepoäng, ca 50 veckor. Har du redan betyg i kurser som ingår i utbildningen påverkas kurslängden.Kursupplägg : Utbildningen läses på heltid alla vardagar i veckan. Studieformen flex innebär att du tillsammans med skolan planerar dina studier och ett schema görs utifrån dina förutsättningar och behov, som kan variera över tid. I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment samt APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du följer handledarens arbetstider på arbetsplatsen.
  Kurskostnader : Du kan få möjlighet att låna kurslitteratur under utbildningen eller så står du själv för litteraturkostnader.Utbildningsanordnare : Arena Utbildning.Övriga upplysningar : Utdrag ur belastningsregister lämnas i oöppnat kuvert vid kursstart.Kurser :
  • Pedagogiskt arbete (PEGPEA0) 200p
  • Grundläggande vård- och omsorg (GRUGRD0) 100p
  • Hälsopedagogik (HALHAL0) 100p
  • Lärande och utveckling (PEDLÄR0) 100p
  • Pedagogiskt ledarskap (PEDPEG0) 100p
  • Specialpedagogik 1 (SPCSPE01) 100p
  • Etnicitet och kulturmöten (SOIETN0) 100p
  • Skapande verksamhet PEGSKP0 100p
  • Människors miljöer (PEDMÄI0) 100p

 • Bilskadereparatör - Lärling

  Bilskadereparatör är utbildningen där du lär dig att reparera krockskadade fordon och blir en anställningsbar bilskadereparatör. I våra kurser lär du dig att svetsa, rikta, skruva och lackera.Förkunskaper : Godkända betyg i svenska och matematik från grundskolan eller motsvarande, B-körkort. Godkänt test av lungorna, se nedan.Spirometri : Du som vill utbilda dig till bilskadereparatör kommer under utbildningen att hantera härdplaster. Person som har astma får inte arbeta med härdplaster. Arbetet med härdplaster finns reglerat i AFS 2019:3.

  För att veta att du kan arbeta med härdplaster behöver du göra ett spirometritest innan eller vid utbildningens start. Du kan kontakta vårdcentral eller så kan skolan hjälpa dig via företagshälsovården. Kostnaden för tester får du själv betala, ca 2500 kr. Om testet visar att du inte kan arbeta med härdplaster får du inte påbörja eller fortsätta utbildningen.
  Kurslängd : 1000 gymnasiepoäng, ca 40 veckor. Har du redan betyg i kurser som ingår i utbildningen påverkas kurslängden.Kursupplägg : Lärlingsutbildning med 12 veckors skolförlagd undervisning veckovis i perioder och 26 veckor företagsförlagd praktik. Praktik kan med fördel läggas på hemorten. Kurserna läses på heltid alla dagar i veckan. Utbildningen avslutas med branschprov efter ca 40 veckor.Kurskostnader : Arbetskläder samt läromedel ca 1000kr.Utbildningsanordnare : Lugnetgymnasiet.Kurser :
  • Lackeringsteknik-introduktion (LACLAE0) 200p
  • Riktningsteknik-introduktion (KARRIT0) 200p
  • Skarvnings och sammanfogningsteknik (KARSKR0) 300p
  • Karosserikonstruktioner och inredning (KARKAR0) 200p
  • Småreparationer-karosseri (KARSMA0) 100p

 • Byggutbildning - Klassrum

  Utbildningen börjar med en gemensam grund i husbyggnad. Du väljer sedan vilken inriktning du vill läsa. Inriktningarna är:Betongarbetare – bygger grunden till hus, vägar och anläggningar. Gjutning och armering vid husbyggen är två huvuduppgifter för betongarbetare. Du kan också arbeta vid väg- och brobyggen. Du jobbar mycket med kroppen och behöver vara bra på att lösa problem.Murare – bygger hus med tegel, betong och block. Du bygger väggar som sammanfogas med murbruk och putsar fasader. Du kan också jobba med att renovera gamla fasader, skorstenar med mera. Arbetet görs för hand och du måste vara noggrann.

  Plattsättare - arbetar främst inomhus och klär väggar och golv med till exempel kakel, klinker, konstbetongplattor eller mosaik. Uppgifterna kan variera från att sätta plattor i ett badrum eller ett kök till stora simhallar. Arbetet bedrivs både på nybyggen, ombyggnader och i samband med renoveringar.
  Snickare - arbetar med allt från stora byggprojekt till mindre renoveringar. Yrket snickare passar dig som gillar fysiskt arbete, är händig och som gillar att jobba i varierande miljöer. Den vanligaste arbetsplatsen efter utbildningen är på en byggarbetsplats.Utbildningen är en grundutbildning. Det slutliga yrkesbeviset får du genom en lärlingsanställning i ett branschföretag och utbildningsbok som din BYN-region utfärdar. Du måste själv söka anställning som lärling. Körkort (B) är en fördel för att få arbete efter utbildningen. Förkunskaper : Godkänt i svenska eller svenska som andraspråk och matematik på grundläggande nivå eller motsvarande.Kurslängd : 1100 - 1200 gymnasiepoäng beroende på inriktning, ca 55 veckor. Har du redan betyg i kurser som ingår i utbildningen påverkas kurslängden.Kursupplägg : Utbildningen läses på heltid alla vardagar i veckan med viss del
  självstudier. I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment. APL
  (arbetsplatsförlagt lärande) där du följer handledarens arbetstider ingår och är en viktig del av utbildningen. Utbildningen sker i Borlänge.
  Kurskostnader : Kostnader för eventuell litteratur, arbetskläder och material tillkommer.Utbildningsanordnare : Yrkesakademin AB, Islingby Borlänge.Kurser :
  Kurser alla läser:
  • Orienteringskurs Bygg och anläggning (KGYORI11C) 100p
  • Husbyggnadsprocessen (HUSHUB0) 200p
  • Husbyggnad 1 (HUSHUS01) 100p
  • Husbyggnad 2 )HUSHUS02) 200p
  • Husbyggnad 3 - ombyggnad (HUSHUS03) 200p
  Du väljer en av dessa inriktningar:Betongarbetare :
  • Betong 1 lågform och platta på mark (BETBET01) 100p
  • Betong 2 väggar och pelare (BETBET02) 100p
  • Betong 3 bärlag (BETBET03) 100p
  • Betong 4 Golv (BETBET04) 100p
  Murare :
  • Mur- och putsverk 1 grundmurar (MURMUR01) 100p
  • Mur- och putsverk 2 murverk (MURMUR02) 100p
  • Mur- och putsverk 3 puts (MURMUR03) 100p
  Plattsättare :
  • Specialyrke 1 (HUBSPC01S) 100p
  • Specialyrke 2 (HUBSPC02S) 200p
  • Specialyrke 3 (HUBSPC03S) 200p
  Snickare :
  • Trä 1 - stommar (TRÄTRK01) 100p
  • Trä 2 - beklädnad (TRÄTRK02) 100p
  • Trä 3 - montage (TRÄTRK03) 100p

 • CNC-operatör - Klassrum

  CNC-operatören arbetar med datorstyrda maskiner för mekanisk bearbetning och tillverkning av detaljer av trä, metall eller plast. Yrket passar dig som tycker om problemlösning och matematik. Som CNC-operatör arbetar du med att rigga maskiner, läsa ritningar, programmera maskiner och göra enklare underhållsarbeten.Förkunskaper : Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk och matematik på grundskolenivå eller motsvarande.Kurslängd : 1050 gymnasiepoäng, ca 43 veckor. Utbildningen är individuellt upplagd beroende på dina förkunskaper.Kursupplägg : Utbildningen läses på heltid alla vardagar i veckan med viss del självstudier. APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår. I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment. Utbildningen sker i Borlänge.Kurskostnader : En beräknad kostnad på ca 500-1000 kr för personlig skyddsutrustning. All litteratur är digital och ingår i kursen.Utbildningsanordnare : Yrkesakademin AB, Islingby Borlänge.Kurser :
  • Interna transporter (truck) PRUINE00S 50p
  • Interna transporter (travers) PRUINE00S 50p
  • Produktionskunskap 1 PRDPRO01 100p
  • Produktionsutrustning 1 PRUPRD01S 100p
  • Industriell mätteknik - grund PRUIND0 50p
  • Datorstyrd produktion 1 DARDAT01S 100p
  • Datorstyrd produktion 2 DARDAT02 100p
  • Datorstyrd produktion 3 DARDAT03 100p
  • Datorstyrd produktion 4 DARDAT04 100p
  • Datorstyrd produktion 5 DARDAT05 100p
  • Svets grund SAASVT0 100p
  • Orienteringskurs för grönt certifikat* KGYORI11D 100p
   *Denna kurs byts ut till komvuxarbete mot industritekniska programmet,
   om inte gymnasium är klart. KVARIN, 100p

 • El begränsad auktorisation B - Distans

  Du kommer att få teoretiska och praktiska kompetenser för att kunna arbeta med elinstallationsarbete i lågspänningsanläggningar (i befintlig gruppledning). Med begränsad auktorisation kan du arbeta som fastighetstekniker, vitvaruinstallatörer, mekaniker, underhållspersonal samt reparatör med att installera och koppla bort elektriska utrustningar, ljusarmaturer och uttag.För att få begränsad auktorisation B har Elsäkerhetsverket även krav på praktisk erfarenhet. Läs mer hos Elsäkerhetsverket (länk). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Förkunskaper : Godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik från grundskolan eller motsvarande.Kurslängd : 200 gymnasiepoäng, 10 veckor.Kursupplägg : Undervisningen bedrivs som distansstudier med stöd av lärare via telefon, e-post och utbildningsportal. Du läser huvuddelen hemifrån med vårt distansstöd och kommer till vår skola i Sundsvall för 2 obligatoriska laborationsträffar. Det är fyra dagar åt gången och innehåller teorigenomgångar, laborationer, övningar och slutprov.Kurskostnader : Kostnader för eventuell litteratur, resa och boende vid labbträffarna i Sundsvall tillkommer.Utbildningsanordnare : Trainor (Sundsvall).Kurser :
  • Praktisk Ellära (ELLPRA0) 100p
  • Elkraftteknik (ELRELF0) 100p

 • Elektriker - Klassrum och distans

  En elektriker arbetar med olika uppgifter beroende på vald inriktning. En stor del av elektrikerns arbete är tekniskt baserat men även rent hantverksmässiga inslag förekommer. Efter grundutbildningen väljer du vilken inriktning du vill läsa. Inriktningarna är:
  • Automationstekniker (erbjuds bara på distans) arbetar med att installera, underhålla och felsöka automatiserade produktionssystem. Denna utbildning ger dig möjligheten att antingen direkt gå ut mot jobb eller att göra 1600 timmars lärlingstid och bli elektriker inom automation.
  • Distributionselektriker (erbjuds bara på distans) arbetar med nybyggnation, reparation och underhåll av de elnät som försörjer samhället med elektricitet. Man ser till att elektriciteten som alstras i kraftverken når fram till kunderna. Efter utbildningen kan du direkt påbörja 1600 timmars lärlingstid med lärlingslön på ett branschanslutet företag.
  • Installationselektriker installerar elektrisk utrustning i alla typer av fastigheter. Det kan vara montering av elcentraler och belysning, dra elledningar och installera strömbrytare. Efter utbildningen kan du direkt påbörja 1600 timmars lärlingstid med lärlingslön. Lärlingstiden kan enbart räknas om du jobbar på ett företag som är anslutet till det fackliga installationsavtalet, EIO/SEF.
   Du kommer att behöva kunskaper motsvarande godkända betyg i Svenska A/1, Engelska A/5 och Matematik A/1 för att kunna tillgodoräkna dig lärlingstiden som installationselektriker och för att få ut ditt yrkescertifikat. Se www.ecy.com/sv/ecy-certifikat/vuxenstuderande/ Länk till annan webbplats. för branschorganisationens krav.
  • Industrielektriker arbetar med att installera och montera el- och automationsutrustning, t.ex. styr- och reglersystem på olika industrier. En utbildning för dig som direkt vill påbörja en anställning utan lärlingstid.
  • Larm- och säkerhetstekniker arbetar oftast i ett elteknikföretag med att installera, programmera och driftsätta olika säkerhetssystem som t.ex. brandlarm, inbrottslarm och passersystem. En utbildning för dig som direkt vill påbörja en anställning utan lärlingstid.
  Förkunskaper : Godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik från grundskolan eller motsvarande. En stark rekommendation är att du har goda kunskaper i matematik.Kurslängd : 1520 gymnasiepoäng i klassrum och 1500 gymnasiepoäng på distans, ca 75 veckor. Har du redan betyg i kurser som ingår i utbildningen påverkas kurslängden.
  Klassrum brukar starta 2 gånger om året (mars och oktober). Distans brukar starta 4 gånger om året (januari, mars, augusti, oktober).
  Kursupplägg klassrum : Utbildningen läses på heltid alla vardagar i veckan med viss del självstudier. I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment. Undervisningen bedrivs i lokaler i Borlänge. I utbildningen ingår minst 11 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du följer handledarens arbetstider.Kursupplägg distans: Undervisningen bedrivs som distansstudier med stöd av lärare via telefon, e-post och utbildningsportal. Du läser huvuddelen hemifrån med distansstöd och kommer till skolan i Sundsvall för ett antal obligatoriska laborationsträffar. Träffarna är fyra dagar åt gången och innehåller teorigenomgångar, laborationer, övningar och slutprov. Du får en individuell studieplanering från oss där det framgår när du ska läsa respektive kurs och när du ska komma till skola i Sundsvall. I utbildningen ingår minst 8 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du följer handledarens arbetstider.Kurskostnader : Kostnader för eventuell litteratur, arbetskläder och material tillkommer. Studerar du på distans betalar du även för resa och boende vid labbträffarna i Sundsvall.Utbildningsanordnare : Klassrum: Yrkesakademin, Islingby Borlänge.
  Distans: Trainor, Sundsvall.
  Övriga branschkrav: Du kommer att behöva kunskaper motsvarande godkända betyg i Svenska A/1, Engelska A/5 och Matematik A/1 för att kunna tillgodoräkna dig lärlingstiden som följer efter utbildningen eller för att få ut ditt yrkescertifikat. Se www.ecy.com/sv/ecy-certifikat/vuxenstuderande/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för branschorganisationens krav.Certifiering enligt ECY (Elbranschens centrala yrkesnämnd):
  För att uppnå möjlighet till certifiering enligt ECY behöver utbildningen kompletteras med gymnasiearbete, 100 poäng. Krav på genomgången utbildning i Skötsel av elanläggningar. Efter yrkesutbildningen följer färdigutbildning på ett företag inom elbranschen. Färdigutbildningen erhålls genom en anställning i ett företag som är anslutet till Installationsavtalet EIO/SEF och under tiden utgår lärlingslön enligt gällande avtal. Den som genomgått yrkesutbildningen måste själv söka anställning som lärling. Enligt gällande yrkesutbildningsavtal kan certifikat erhållas efter 1600 timmar som lärling. De studenter som efter avslutade studier väljer att arbeta på ett företag som inte är verksam inom elinstallationsbranschen behöver normalt ingen lärlingsperiod på 1600 timmar men kan då inte heller erhålla ett certifikat från ECY.
  Kurser :Klassrum
  Kurser som alla läser
  • Orienteringskurs, introduktion inom kunskapsområdet KGYORI11C 20p
  • Datorteknik 1a DAODAT01a 100p
  • Mekatronik 1 MEKMEK01 100p
  • Praktisk ellära ELLPRA0 100p
  • Energiteknik 1 ENEENE01 100p
  • Elkraftteknik ELRELF0 100p
  • Elmotorstyrning INSELS0 100p
  • Elektromekanik ELRELK0 100p
  • Komvuxarbete KVAREE 100p
   + en av inriktningarna nedan
  Inriktning Installation
  • Kommunikationsnät 1 INSKOM01 100p
  • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem LARLAM0 100p
  • Fastighetsautomation 1 FAIFAS01 100p
  • Servicekunskap 1 FÖSSEV01 100p
  • Belysningsteknik INSBES0 100p
  • Elinstallationer INSELI0 200p
  Inriktning industri
  • Kommunikationsnät 1 INSKOM01 100p
  • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem LARLAM0 100p
  • Fastighetsautomation 1 FAIFAS01 100p
  • Mät och reglerteknik MÄTMÄT0 100p
  • Programmerbara styrsystem MÄTPRR0 100p
  • Elinstallationer INSELI0 200p
  Inriktning Larm och säkerhetstekniker
  • Kommunikationsnät 1 INSKOM01 100p
  • Kommunikationsnät 2 INSKOM02 100p
  • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem LARLAM0 100p
  • Brandlarmsystem LARBRN0 100p
  • Inbrottslarmsystem LARINB0 100p
  • Passersystem LARPAS0 100p
  • CCTV system LARCCT0 100p
  • Servicekunskap 1 FÖSSEV01 100p
  Distans
  Kurser som alla läser
  • Mekatronik 1 MEKMEK01 100p
  • Praktisk ellära ELLPRA0 100p
  • Energiteknik 1 ENEENE01 100p
  • Elkraftteknik ELRELF0 100p
  • Elektromekanik ELRELK0 100p
  • Komvuxarbete KVAREE 100p
   + en av inriktningarna nedan
  Inriktning Installation
  • Elmotorstyrning INSELS0 100p
  • Datorteknik 1a DAODAT01a 100p
  • Fastighetsautomation 1 FAIFAS01 100p
  • Servicekunskap 1 FÖSSEV01 100p
  • Belysningsteknik INSBES0 100p
  • Kommunikationsnät 1 INSKOM01 100p
  • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem LARLAM0 100p
  • Elinstallationer INSELI0 200p
  Inriktning Industri
  • Elmotorstyrning INSELS0 100p
  • Datorteknik 1a DAODAT01a 100p
  • Mät och styrteknik MÄTMÄO0 100p
  • Mät och reglerteknik MÄTMÄT0 100p
  • Programmerbara styrsystem MÄTPRR0 100p
  • Kommunikationsnät 1 INSKOM01 100p
  • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem LARLAM0 100p
  • Elinstallationer INSELI0 200p
  Inriktning Distribution
  • Datorteknik 1a DAODAT01a 100p
  • Belysningsnät ELDBEY0 100p
  • Lågspänningsnät ELDLÅS0 100p
  • Högspänningsnät ELDHÖG0 100p
  • Nät- och transformatorstationer ELDNÄT0 100p
  • Nätunderhållsarbete i stadsnät ELDNÄU0 100p
  • Nätunderhållsarbete på luftledningsnät 0,4-24 kV ELDNÄD0 100p
  • Elinstallationer INSELI0 200p
  Inriktning Automation
  • Elmotorstyrning INSELS0 100p
  • Mät och styrteknik MÄTMÄO0 100p
  • Fastighetsautomation 1 FAIFAS01 100p
  • Mät och reglerteknik MÄTMÄT0 100p
  • Programmerbara styrsystem MÄTPRR0 100p
  • Processmätteknik 1 PROPRC01 100p
  • Processreglering PROPRE0 100p
  • Distribuerade styrsystem MÄTDIS0 100
  • Datorteknik 1a DAODAT01a 100p
  Inriktning Larm och säkerhet
  • Elmotorstyrning INSELS0 100p
  • Kommunikationsnät 1 INSKOM01 100p
  • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem LARLAM0 100p
  • Brandlarmsystem LARBRN0 100p
  • Inbrottslarmsystem LARINB0 100p
  • Passersystem LARPAS0 100p
  • CCTV system LARCCT0 100p
  • Elinstallationer INSELI0 200p

 • Fastighetsskötare - Klassrum

  Som fastighetsskötare ger du service till kund/hyresgäst, utför mindre reparationer, arbetar med utemiljö och besiktningar. Du behöver ha både tålamod och vara diplomatisk för att passa för yrket. Inom många fastighetsbolag, förvaltningsbolag eller kommuner är ofta fastighetsskötsel en kombination av olika roller.Förkunskaper : Godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande.Kurslängd : 1300 gymnasiepoäng, ca 52 veckor. Kursupplägget är individuellt beroende på dina förkunskaper.Kursupplägg : Kurserna läses på heltid alla dagar i veckan med viss del självstudier, integrerat på plats. Både teoretiska och praktiska moment ingår. Utbildningen sker i Borlänge.Kurskostnader : Ca 1 000 kr för personlig skyddsutrustning. Litteratur ingår i utbildningen.Utbildningsanordnare : Yrkesakademin AB, Islingby Borlänge. APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen och kan ske på annan ort därför kan det vara bra att ha körkort och tillgång till bil.Kurser :
  • Systemuppbyggnad (SYSSYT0) 100p
  • Värmelära (SYSVÄM0) 100p
  • Praktisk ellära* (ELLPRA0) 100p
  • Elkraftteknik* (ELRELF0) 100p
  • Fastighetsförvaltning (FAFFAS0) 100p
  • Fastighetsservice – byggnader (FASFAS0) 100p
  • Fastighetsservice – VVS (FASFAE0) 100p
  • Luftbehandling (VETLUF0) 100p
  • Sanitetsteknik (VVISAN01) 100p
  • Fastighetskommunikation (FAFFAT0) 100p
  • Yttre miljö – anläggningar (YTTYTT0) 100p
  • Yttre miljö – maskiner och verktyg (YTTYTR0) 100p
  • Växtkunskap - fastighetsskötsel (VÄXVÄK0) 100p
  * Elsäkerhetsverkets krav för begränsad auktorisation (B) innebär att kurserna Praktisk ellära och Elkraftteknik ska ha genomgåtts med godkänt resultat samt minst totalt två års praktisk erfarenhet av elinstallationsarbete i elinstallationsföretag eller annat arbete med el. Ansökan om auktorisation görs till Elsäkerhetsverket.
 • Fordonslackerare - Lärling

  Lackeringsteknik är utbildningen där du lär dig att lackera fordon och blir en anställningsbar fordonslackerare. I våra kurser lär du dig förarbete, maskering, lackering, dekorationslackering, polering och ytbehandling.Förkunskaper : Godkända betyg i svenska och matematik från grundskolan eller motsvarande, B-körkort. Godkänt test av lungorna, se nedan.Spirometri : Du som vill utbilda dig till fordonslackerare kommer under utbildningen att hantera härdplaster. Person som har astma får inte arbeta med härdplaster. Arbetet med härdplaster finns reglerat i AFS 2019:3.

  För att veta att du kan arbeta med härdplaster behöver du göra ett spirometritest innan eller vid utbildningens start. Du kan kontakta vårdcentral eller så kan skolan hjälpa dig via företagshälsovården. Kostnaden för tester får du själv betala, ca 2500 kr. Om testet visar att du inte kan arbeta med härdplaster får du inte påbörja eller fortsätta utbildningen.
  Kurslängd : 1000 gymnasiepoäng, ca 40 veckor. Har du redan betyg i kurser som ingår i utbildningen påverkas kurslängden.Kursupplägg : Lärlingsutbildning med 12 veckors skolförlagd undervisning veckovis i perioder och 26 veckor företagsförlagd praktik. Praktik kan med fördel läggas på hemorten. Kurserna läses på heltid alla dagar i veckan. Kursen avslutas med branschprov efter ca 40 veckor.Kurskostnader : Arbetskläder samt läromedel ca 1000kr.Utbildningsanordnare : Lugnetgymnasiet.Kurser :
  • Lackeringsteknik-introduktion (LACLAE0) 200p
  • Riktningsteknik-introduktion (KARRIT0) 200p
  • Baskurs i lackering (LACBAK0) 300p
  • Lackeringssystem (LACLAC0) 200p
  • Småreparationer-lackering (LACSMA0) 100p

 • Frisöraspirant - Klassrum

  En frisör arbetar med olika hantverkstekniker som klippning, styling och färg. Du ska kunna utföra ditt hantverk samtidigt som du ska ge service till och bemöta kunder.Förkunskaper : Godkänt i svenska eller svenska som andraspråk samt matematik på grundläggande nivå eller motsvarande.Kurslängd : 1500 gymnasiepoäng, ca 48 veckor. Har du redan betyg i kurser som ingår i utbildningen påverkas kurslängden.Kursupplägg : Utbildningen läses på heltid alla vardagar i veckan med viss del självstudier. I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment. Studieorten är Falun. I utbildningen ingår ca 9 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du följer handledarens arbetstider. APL genomföras på en arbetsplats i Falu kommun eller i annan kommun.Kurskostnader : Inför kursstart måste material/verktyg inköpas av eleven, så som viss kurslitteratur, saxar, knivar, kammar, borstar och dockhuvuden. Verktyg kan köpas på skolan eller enligt den lista som tillhandahålls från skolan. Den totala kostnaden blir ca 7 000 kr, som kan delbetalas.
  Utbildningsanordnare : Frisörcentrum, Falun.Gesällbrev/Frisörlicens: I slutet av utbildningen görs ett teoretiskt och praktiskt prov som ligger till grund för Gesällbrevet. Efter att du har arbetat ca 2 000 timmar (motsvarar 1 år) som trainee eller 10 000 timmar som egenföretagare kan du göra det praktiska provet för Gesällbrevet.Kurser :
  • Hantverksintroduktion (HAVHAV0) 200p
  • Frisör 1 (HAVFRI01) 200p
  • Frisör 2 (HAVFRI02) 200p
  • Frisör 3 (HAVFRI03) 200p
  • Frisör 4 (HAVFRI04) 200p
  • Frisör 5 (HAVFRI05) 200p
  • Frisör 6a (HAVFRI06a) 100p
  • Personlig försäljning (FÖSPER01) 100p
  • Tradition och utveckling (HVKTRA0) 100p

 • Kock - Lärling

  Kockar arbetar med matlagning på restauranger eller i storkök. Att planera och förbereda maten är en stor del i arbetet men kock är också ett kreativt yrke. I perioder kan det vara högt tempo i köket och det är bra att vara serviceinriktad och trivas när det är mycket att göra. Som lärling studerar du i kockens verkliga miljö med mycket praktiskt lärande på din lärlingsplats på dagtid, kvällstid och helger.Förkunskaper : Godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande.Kurslängd : 1000 gymnasiepoäng, 40 veckor. Har du redan betyg i kurser som ingår i utbildningen påverkas kurslängden.Kursupplägg : Utbildningen läses på heltid med viss del självstudier. I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment. Lärlingsutbildningen startar med en teoretisk introduktion. Redan vid kursstart går vi tillsammans igenom din individuella studieplan och planerar in dina praktiska moment och lärlingstid. Utbildningen genomförs med ett praktiskt lärande i samarbete med branschen.Kurskostnader : Kurslitteratur och arbetskläder ca 1000 kr.Utbildningsanordnare : Yrkesakademin AB, Främby Hallar Falun.Kurser :
  • Hygien (HYGHYG0) 100p
  • Livsmedel och näringskunskap 1 (LIVLIV01) 100p
  • Branschkunskap inom restaurang och livsmedel (MÅTBRC0) 100p
  • Service och bemötande 1 (SEVSEV01) 100p
  • Specialkost (MALSPE0) 100p
  • Matlagning 1 (MALMAL01) 100p
  • Matlagning 2 (MALMAL02) 200p
  • Matlagning 3 (MALMAL03) 200p

 • Köksbiträde - Klassrum

  Som köksbiträde plockar du fram och förbereder maten innan den tillagas i köket. Till exempel genom att skölja, skala och hacka grönsaker. Du hjälper kockarna och deltar även i enklare matlagning, till exempel genom att ansvara för salladsbufféer. Att städa och diska ingår också i arbetsuppgifterna som köksbiträde. Efter utbildningen kan du arbeta som köksbiträde i kök på sjukhus, i äldreomsorgen, i förskola eller skola.Förkunskaper : Godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande.Kurslängd : 600 gymnasiepoäng, cirka 24 veckor. Har du redan betyg i kurser som ingår i utbildningen påverkas kurslängden.Kursupplägg : Utbildningen läses på heltid med viss del självstudier. I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment. APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår och är en viktig del av utbildningen, du följer handledarens arbetstider som kan vara dagtid, kvällstid och helg.Kurskostnader : Kurslitteratur och arbetskläder ca 1000 kr.Övrigt : Arbetsmiljön i köket är varm, bullernivån kan vara hög och tunga lyft förekommer. Arbetet kan vara påfrestande för rygg, axlar och ben.Utbildningsanordnare : Yrkesakademin AB, Främby Hallar Falun.Kurser :
  • Hygien (HYGHYG0) 100p
  • Livsmedel och näringskunskap 1 (LIVLIV01) 100p
  • Branschkunskap inom restaurang och livsmedel (MÅTBRC0) 100p
  • Service och bemötande 1 (SEVSEV01) 100p
  • Specialkost 1 (MALSPE0) 100p
  • Matlagning 1 (MALMAL01) 100p

 • Mekaniker lastbil och mobila maskiner - Lärling

  Behovet av utbildade mekaniker för tunga fordon är stort. En framtida arbetsplats kan vara på en verkstad, stora åkerier och andra trafikföretag. Du kan få arbete som lastbilsmekaniker eller som mekaniker inom andra mobila maskiner som traktorer, pistmaskiner, skördetröskor eller andra tunga fordon Arbetet kan även innebära att du arbetar med fältservice där du åker ut till kundens fordon eller maskin som stannat på vägen eller på en arbetsplats. Då kan det röra sig om arbete med last-, skogs och lantbruksmaskiner. Under utbildningen får du lära dig att göra felsökning, utföra reparationer och service. Du behöver naturligtvis ha ett stort intresse för fordon och motorer och även tycka om problemlösning.Förkunskaper : Godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande. B-körkort.Kurslängd : 1100 gymnasiepoäng, ca 44 veckor. Kursupplägget är individuellt beroende på dina förkunskaper.Kursupplägg : Utbildningen läses som lärlingsutbildning på heltid alla vardagar i veckan med viss del självstudier. Lärlingsutbildningen bedrivs minst 70% av utbildningstiden ute på ett eller flera företag och utbildningen startar med en teoretisk introduktion på skolan. Vid kursstart går vi tillsammans igenom din individuella studieplan och planerar in dina praktiska moment och lärlingstid. Utbildningen sker i Borlänge.Kurskostnader : Ca 1 000 kr för personlig skyddsutrustning. Litteratur ingår i utbildningen.Utbildningsanordnare : Yrkesakademin AB, Främby Hallar Falun. Lärlingsplatsen kan finnas på annan ort och därför kan tillgång till bil vara nödvändig.Kurser :
  • Fordonsteknik – introduktion (FODFOO0) 200p
  • Lastbilar och mobila maskiner – verkstad och elteknik (LAALAS0) 100p
  • Lastbilar och mobila maskiner - basteknik (LAALAT0) 100p
  • Lastbilar och mobila maskiner - service och underhåll 1 (LAALAS01) 100p
  • Lastbilar och mobila maskiner – förbränningsmotorer (LAILAT0) 200p
  • Lastbilar – kraftöverföring (LAPLAS0) 100p
  • Lastbilar – chassi och bromsar (LAPLAC0) 200p
  • Lastbilar – system- och diagnosteknik 1 (LAPLAS01) 100p

 • Målare - Klassrum

  I måleriutbildningen får du lära dig grunderna i hur man spacklar, tapetserar och sätter väv. Du lär dig att måla snickerier, tak och väggar på ett fackmannamässigt sätt med rätt material och verktyg. Du får även lära dig vad det innebär att arbeta som målare på ett måleriföretag.Utbildningen är en grundutbildning. Efter utbildningen söker du lärlingsanställning hos ett måleriföretag. När du gjort 5.950 – 6.800 lärlingstimmar gör du ett gesällprov och kan få gesällbrev samt yrkesbevis som målare. Du som studerat till målare genom Vuxenutbildningen får tillgodoräkna dig 1000 timmar om du får godkända betyg. Körkort (B) är en fördel för att få arbete efter utbildninge n.Förkunskaper : Godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande.Kurslängd : 1000 gymnasiepoäng, ca 40 veckor.Kursupplägg : Kurserna bedrivs för det mesta i måleriutbildningens lokaler på Lugnetgymnasiet. Det förekommer även en del praktiskt arbete utanför skolans lokaler, till exempel på andra kommunala inrättningar, tillsammans med yrkesläraren och eventuellt andra målarelever. I utbildningen ingår också en period med praktik på ett måleriföretag, så kallad APL. Det praktiska lärandet varvas med teoretiska uppgifter. De teoretiska uppgifterna gör du vanligtvis på skolan, men även hemstudier förekommer.Utbildningsanordnare : Lugnetgymnasiet.Brukar starta 1 gång per år. Nästa planerade kursstart är augusti.Kurser :
  • Måleri 1 (MARMAL01) 200p
  • Måleri 2 (MARMAL02) 200p
  • Måleri 3 (MARMAL03) 200p
  • Måleri 4 (MARMAL04) 200p
  • Måleriprocessen (MARMAL0) 200p

 • Personbilsmekaniker - Lärling och klassrum

  Som personbilsmekaniker arbetar du självständigt och är oftast specialiserad på ett visst bilmärke eller vissa arbetsuppgifter. Det är ganska vanligt att man arbetar på en märkesverkstad. Moderna bilar består av komplexa system i samverkan, därför är även elektronik och IT-kunskaper allt viktigare. Oftast arbetar man med felsökningar med hjälp av elektronisk test- och mätutrustning och utifrån den informationen utför man sedan reparations- och underhållsarbeten. Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att jobba som personbilsmekaniker.Förkunskaper :
  Lärling : Godkänt i svenska eller svenska som andraspråk samt matematik på grundläggande nivå eller motsvarande, B-körkort.
  Klassrum : Godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande. B-körkort.
  Kurslängd : 1000 gymnasiepoäng, ca 44 veckor. Kursupplägget är individuellt beroende på dina förkunskaper.Kursupplägg lärling: Lärlingsutbildning med 12 veckors skolförlagd undervisning veckovis i perioder och 26 veckor företagsförlagd praktik. Praktik kan med fördel läggas på hemorten. Kurserna läses på heltid alla dagar i veckan. Du studerar hos skolan Lugnetgymnsiet.Kursupplägg klassrum : Kurserna läses på heltid alla dagar i veckan med viss del självstudier, integrerat på plats. Både teoretiska och praktiska moment ingår. APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i utbildningen och kan ske på annan ort därför kan det vara bra att ha tillgång till bil. Du studerar hos skolan Yrkesakademin med klassrum i Islingby Borlänge.Kurskostnader : Ca 1 000 kr för personlig skyddsutrustning. Litteratur ingår i utbildningen.Utbildningsanordnare : Det finns två skolor att välja mellan:
  • Lugnetgymnasiet (Lärling), Lugnet Falun
  • Yrkesakademin AB (Klassrum), Främby Hallar Falun
  Kurser :
  • Personbilar – verkstad och elteknik (SEOPER0) 100p
  • Personbilar – basteknik (SEOPEB0) 100p
  • Personbilar – service och underhåll 1 (SEOPER01) 100p
  • Personbilar – förbränningsmotorer (REPPER0) 100p
  • Personbilar – kraftöverföring (REPPES0) 100p
  • Personbilar – chassi och bromsar (REPPEO0) 100p
  • Personbilar – system- och diagnosteknik 1 (REPPER01) 200p
   Samt kurserna nedan beroende på skola.
  Kurser på Lugnetgymnasiet (Lärling)
  • Personbilar - Service och underhåll 2 (SEPPER02) 100p (Skola Lugnet)
  • El och hybridfordon 1 (ELCELO01) 100p (Skola Lugnet)
  Kurser på Yrkesakademin (Klassrum)
  • Fordonsteknik - introduktion (FODFOO0) 200p (Skola YA)

 • Programmering - Distans

  Kunskap om programmering behövs i allt ifrån dataspel till avancerade styrsystem för tillverkning i industrin. Vanligen arbetar du utifrån riktlinjer eller instruktioner som systemutvecklaren dragit upp eller diskuterar själv förutsättningarna med beställarna av programmet. Denna utbildning är en grundutbildning för att lära dig de första grunderna i programmering och datorteknik. För att arbeta som programmerare krävs oftast utbildning på högskola eller yrkeshögskola.Förkunskaper : Godkänt i svenska eller svenska som andraspråk samt matematik på grundläggande nivå eller motsvarande.Kurslängd : 400 gymnasiepoäng, ca 20 veckor. Har du redan betyg i kurser som ingår i utbildningen påverkas kurslängden.Kursupplägg : Heltidsstudier på distans via lärplattform, itslearning.Kurskostnader : Kostnad för eventuell litteratur kan tillkomma. Du behöver en dator som du kan ladda ner programvara på, som kommer via anvisning från skolan.Utbildningsanordnare : Infokomp.Övriga upplysningar: Om det var länge sedan du läste matematik är det bra om du har läst Orienteringskurs – matematik innan du börjar utbildningen.
  Kurserna ingår i gymnasiets teknikprogram. Endast dessa 400 gymnasiepoäng blir ingen fullständig yrkesutbildning till programmerare.
  Kurser :
  • Datorteknik 1a (DAODAT01a) 100p
  • Datorteknik 1b (DAODAT01b) 100p
  • Programmering 1 (PRRPRR01) 100p
  • Programmering 2 (PRRPRR02) 100p

 • Slaktare, styckare och charkuterist - Lärling

  Utbildningen ger dig kunskaper för att kunna arbeta med någon av yrkesutgångarna: Slaktare, styckare mot slakt eller charkuteriarbetare/charkuterist.
  Köttindustrin är i stort behov av att rekrytera ny personal och chanserna till arbete är goda efter avslutad utbildning. Att studera som lärling innebär mycket praktiskt lärande ute på en lärlingsplats och en stor del av utbildningen kommer att vara förlagd hos ett företag.Förkunskaper : Godkänt i svenska eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller motsvarande. Kunskaper i att arbeta och kommunicera via datorKurslängd : 900-1500 gymnasiepoäng, ca 45-75 veckor. Har du redan betyg i kurser som ingår i utbildningen påverkas kurslängden. Kurserna som ingår i de olika kurspaketen kan variera efter elevens intresseområden och lärlingsplatsernas möjligheter att tillgodose innehållet i specifika kurser.Kursupplägg : Utbildningen är en lärlingsutbildning och sker på heltid. 70% av utbildningen genomförs ute på lärlingsplatsen och 30% är teori. Du behöver kunna ta dig till olika lärlingsplatser och gemensamma teoripass, därför är körkort och tillgång till bil ibland nödvändigt. För mer information om utbildning och lärplattform, besök gärna Kött & Charkakademins hemsida: https://www.kcaonline.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Kurskostnader : Kostnader för digitalt undervisningsmaterial och annat teorimaterial tillkommer och betalas av eleven.Övriga upplysningar : Utbildningen startar med ett studiebesök och en 2 veckors introduktion på arbetsplatsen samt teori.Utbildningsanordnare : Mat by Märta.Kurser : Se informationsblad på ansökningssidan.

 • Spetsutbildning larm- och säkerhetstekniker - Distans

  Spetsutbildning inom larmelektriker och säkerhetselektriker är en vidareutbildning för att kunna installera inbrotts- och brandlarm eller passersystem för redan behörig elektriker.Förkunskaper : Du är utbildad elektriker och behöver fördjupa dina kunskaper inom larm- och säkerhet.Kurslängd : 600 gymnasiepoäng, ca 30 veckor.Kursupplägg : Undervisningen bedrivs som distansstudier med stöd av lärare via telefon, e-post och utbildningsportal. Du läser huvuddelen hemifrån med vårt distansstöd och kommer till vår skola i Sundsvall för 4 obligatoriska laborationsträffar. Det är fyra dagar åt gången och innehåller teorigenomgångar, laborationer, övningar och slutprov.Kurskostnader : Kostnader för eventuell litteratur, resa och boende vid labbträffarna i Sundsvall tillkommer.Utbildningsanordnare : Teknikutbildarna i Norden AB, Sundsvall.Kurser :
  • Praktisk Ellära (ELLPRA0) 100p
  • Elkraftteknik (ELRELF0) 100p
  • Brandlarmssystem (LARBRN0) 100p
  • Inbrottslarmssystem (LARINB0) 100p
  • Passersystem (LARPAS0) 100p
  • CCTV System (LARCCT0) 100p
  Information från Arbetsförmedlingen Hos Arbetsförmedlingen kan du läsa mer om yrket, möjligheter till jobb, lön med mera.Information om larm- och säkerhetstekniker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Svetsare - Klassrum

  Svetsare arbetar med att foga samman stål och andra metaller med hjälp av olika svetsmetoder. Man kan arbeta med tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter eller stålkonstruktioner. Yrket passar dig som är noggrann, serviceinriktad och bra på att kommunicera.Förkunskaper : Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande.Kurslängd : 1150 gymnasiepoäng, 42 veckor. Har du redan betyg i kurser som ingår i utbildningen påverkas kurslängden.Kursupplägg : Utbildningen läses på heltid alla vardagar i veckan med viss del självstudier. APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår. I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment. Utbildningen sker i Borlänge.Kurskostnader : En beräknad kostnad på ca 500-1000 kr för personlig skyddsutrustning. All litteratur är digital och ingår i kursen.Utbildningsanordnare : Yrkesakademin AB, Islingby Borlänge.Kurser :
  • Interna transporter (truck) PRUINE00S 50p
  • Interna transporter (travers) PRUINE00S 50p
  • Produktionskunskap 1 PRDPRO01 100p
  • Produktionsutrustning 1 PRUPRD01S 100p
  • Industriell mätteknik – grund PRUIND0 50p
  • Svets grund SAASVT0 100p
  • Materialkunskap 1 MAEMAT01 100p
  • Kälsvets 1 SAAKÄL01S 100p
  • Kälsvets 2 SAAKÄL02S 100p
  • Stumsvets 1 SAASTU01S 100p
  • Stumsvets 2 SAASTU02S 100p
  • Sammanfogning SAASAA0 100p
  • Kurs för svetsarprövnings Certifikat* (KGYORI11D) 100p *Denna kurs byts ut till komvuxarbete mot industritekniska programmet, om inte gymnasium är klart. KVARIN, 100p

 • Undersköterska - Flex

  Vill du arbeta med människor som är i behov av vård, omsorg, stöd eller service? Vård- och omsorgsutbildningen är en yrkesutbildning som ger dig kompetens att arbeta inom vård och omsorg som exempelvis undersköterska, skötare inom psykiatrin, boendestödjare, stödassistent, boendeassistent, ledsagare eller vårdare. Det finns ett stort behov av utbildad personal inom vård och omsorg.Förkunskaper : Godkänt i svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande.Kurslängd : 1500 gymnasiepoäng, ca 60 veckor. Har du redan betyg i kurser som ingår i utbildningen påverkas kurslängden.Kursupplägg: Studieformen flex innebär att du tillsammans med skolan planerar dina studier och ett schema görs utifrån dina förutsättningar och behov, som kan variera över tid. Studietakt och schema varierar därför mellan elever. I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment samt APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du följer handledarens arbetstider på arbetsplatsen, vilket innebär kvällar och helger.Kurskostnader : Eventuell kostnad för kurslitteratur stå du själv för. Det kan finnas böcker att låna på skolan. Vissa APL-platser kräver att du är vaccinerad, du måste själv betala för vaccineringen.
  Vård- och omsorgscollege-diplom : Från 1 juli 2018 ställs krav på lägst betyget E i vårdkurser som motsvarar 1350p samt svenska 1/svenska som andraspråk 1 och samhällskunskap 1a1.Utbildningsanordnare : Agila Institutet VUX och Arena utbildning.Kurser :
  • Anatomi och fysiologi 1 (ANOANA01) 50p
  • Anatomi och fysiologi 2 (ANOANA02) 50p
  • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (FUTFUN01) 100p
  • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (FUTFUN02) 100p
  • Gerontologi och geriatrik (GERGER0) 100p
  • Hälso- och sjukvård 1 (HAOHAL01) 100p
  • Hälso- och sjukvård 2 (HAOHAL02) 100p
  • Omvårdnad 1 (OMVOMV01) 100p
  • Omvårdnad 2 (OMVOMV02) 100p
  • Psykiatri 1 (PSYPSY01) 100p
  • Psykiatri 2 (PSYPSK02) 100p
  • Psykologi 1 (PSKPSY01) 50p
  • Social omsorg 1 (SOASOC01) 100p
  • Social omsorg 2 (SOASOC02) 100p
  • Vård- och omsorg specialisering/Komvuxarbete * (VADVAD00S/KVARVO) 100p
  • Svenska 1/Svenska som andra språk 1 (SVESVE01/SVASVA01) 100p
  • Samhällskunskap 1a1 (SAMSAM01a1) 50p
  *Elever som redan har en avslutad gymnasieutbildning läser kursen Vård- och omsorg specialisering. Elever som ska läsa mot en gymnasieexamen läser kursen Komvuxarbete.
 • Yrkesförare buss - Klassrum

  Bussförare är ett ansvarsfullt serviceyrke där säker transport av människor är det viktigaste. Som bussförare kan du köra turistbuss, linjetrafik, evenemangsbuss, flygbuss eller färdtjänst. Utbildningen är en gymnasieutbildning, inte en körskola, vilket innebär att du studerar gymnasiekurser och får betyg. När du gått utbildningen kan du pröva för D-körkort (D1/DE vid Trafikverket). Utbildningen måste läsas som sammanhållen, ett avbrott gör att du inte kan få YKB under utbildningen.Under de kommande åren väntas många bussförare gå i pension. Därför kommer det att finnas en stor efterfrågan på nya bussförare.Förkunskaper :
  • Godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk från grundskolan, eller motsvarande
  • B-körkort
  • Giltigt körkortstillstånd grupp 3 från Transportstyrelsen
  • Åldersgräns 24 år
  Kurslängd : 500 gymnasiepoäng, ca 20 veckor. Har du redan betyg i kurser som ingår i utbildningen påverkas kurslängden.Kursupplägg : Utbildningen läses på heltid. Förutom schemalagd tid på skolan för teori och praktiska övningar, krävs att du studerar på egen hand övrig tid. Det går utmärkt att sitta på skolan och studera tillsammans med andra elever..
  Kurskostnader : 3000 kr för körkortstillstånd, läkarundersökning samt personlig skyddsutrustning. 1700 kr för kurslitteratur, fysisk bok.Kostnaden för en uppkörning, ett skriftligt teoriprov samt ett YKB-teoriprov ingår. Klarar du inte proven hos Trafikverket eller YKB får du betala framtida prov själv.Övrigt : Det går inte att endast läsa delar av utbildningen för att t.ex. bara ta YKB.Utbildningsanordnare : Yrkesakademin AB, Främby Hallar Falun.Kurser:
  • Yrkestrafik - Vux (TRAYRK1) 300p
  • Persontrafik – Vux (PESPER1) 200p

 • Yrkesförare lastbil CE - Klassrum

  Bli kvalificerad till att arbeta som yrkesförare för tung lastbil med släp och få yrkeskompetensbevis (YKB). Utbildningen är en gymnasieutbildning, inte en körskola, vilket innebär att du studerar gymnasiekurser och får betyg. När du gått utbildningen kan du pröva för C eller CE-kort hos Trafikverket. Utbildningen måste läsas som sammanhållen, ett avbrott gör att du inte kan få YKB under utbildningen. Det är bra om du har god körvana, kört bil i alla årstider, för att klara utbildningen.Förkunskaper :
  • Godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk från grundskolan, eller motsvarande
  • B-körkort
  • Giltigt körkortstillstånd grupp 2 eller 3 från Transportstyrelsen
  • Åldersgräns 21 år
  Kurslängd : 800 gymnasiepoäng. Ca 40 veckor. Kursupplägget är individuellt beroende på dina förkunskaper.Kursupplägg : Utbildningen läses på heltid. Förutom schemalagd tid på skolan för teori och praktiska övningar, krävs att du studerar på egen hand övrig tid. Det går utmärkt att sitta på skolan och studera tillsammans med andra elever.Kurskostnader : 3000 kr för körkortstillstånd, läkarundersökning samt personlig skyddsutrustning. 1700 kr för kurslitteratur, fysisk bok.Kostnaden för en uppkörning, ett skriftligt teoriprov samt ett YKB teoriprov ingår. Klarar du inte proven hos Trafikverket eller YKB får du betala framtida prov själv.Övrigt : Det går inte att endast läsa delar av utbildningen för att t.ex. bara ta YKB.Utbildningsanordnare : Yrkesakademin AB, Främby Hallar Falun.Kurser :
  • Yrkestrafik – Vux (TRAYRK1) 300p
  • Godstrafik (GOSGOD0) 200p
  • Godshantering - Vux* (GODGOD1) 100p
  • Fordonskombinationer - Godstransporter (TRAFOR0) 200p
  *Truck (yrkesrelaterad) ingår.

Yrkesutbildningar i andra kommuner i Dalarna

Om du vill se vilka yrkesutbildningar som finns inom vuxenutbildningen i Dalarnas övriga kommuner, besök Dalawux hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Då uppdateringen av denna sida inte sker regelbundet är det säkrast att gå in på länkarna till respektive kommuns hemsida för aktuellt kursutbud.

 • Automationsoperatör via Borlänge Kommun - Klassrum

  Du som bor i Falu kommun kan ansöka till automationsoperatör genom Vuxenutbildningen i Borlänge.

  Automationsoperatörer arbetar i rena och torra miljöer och industriarbete är inte längre så tungt som det varit. Arbetsuppgifterna innebär bland annat automatiserad tillverkning, kvalitetskontroll, förebyggande underhåll och provtagningar och passar både kvinnor och män med intresse för teknik och problemlösning.

  Läs mer om utbildningen och ansök hos Vuxenutbildningen i Borlänge. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Såhär ansöker du:
  • Du ansöker hos Vuxenutbildningen i Borlänge
  • Du skriver ut din ansökan
  • Du lämnar in ansökan till Falu kommun tillsammans med:
   • Personligt brev med motivering varför du söker utbildningen
   • Kopia på dina betyg
   • Lista på vilka kurser du sökt eller ingår i utbildningen. (Om det inte står i din ansökan)
  Skicka alla papper till:
  Falu Kommun
  Rektor Vägledningscentrum
  Åsgatan 15
  791 83 Falun
  När du ansöker till utbildning i annan kommun behöver Vuxenutbildingen i Falun besluta om de vill betala för utbildningen eller inte. Rektor gör en bedömning utifrån ekonomi, ditt behov samt efterfrågan på arbetsmarknaden.Godkänner rektor i Falun att betala kommer Vuxenutbildningen i Borlänge att behandla din ansökan som om du bode i Borlänge.
 • Bageri & konditori via Borlänge Kommun - Klassrum

  Du som bor i Falu kommun kan ansöka till bageri & konditori genom Vuxenutbildningen i Borlänge.

  Vill du bli bagare eller konditor? I den här utbildningen får du lära dig hur man skapar goda och kreativa bakverk. Bageri- och konditoribranschen bara växer och växer, vilket innebär att efterfrågan på kreativ och kunnig personal ökar.Under utbildningen får du lära dig att hantera maskiner, råvaror och olika tekniker inom bageri- och konditorikonsten. Efter utbildningen kan du jobba som bagare eller konditor på till exempel caféer och större eller mindre bagerier.
  Läs mer om utbildningen och ansök hos Vuxenutbildningen i Borlänge. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Såhär ansöker du:
  • Du ansöker hos Vuxenutbildningen i Borlänge
  • Du skriver ut din ansökan
  • Du lämnar in ansökan till Falu kommun tillsammans med:
   • Personligt brev med motivering varför du söker utbildningen
   • Kopia på dina betyg
   • Lista på vilka kurser du sökt eller ingår i utbildningen. (Om det inte står i din ansökan)
  Skicka alla papper till:
  Falu Kommun
  Rektor Vägledningscentrum
  Åsgatan 15
  791 83 Falun
  När du ansöker till utbildning i annan kommun behöver Vuxenutbildingen i Falun besluta om de vill betala för utbildningen eller inte. Rektor gör en bedömning utifrån ekonomi, ditt behov samt efterfrågan på arbetsmarknaden.Godkänner rektor i Falun att betala kommer Vuxenutbildningen i Borlänge att behandla din ansökan som om du bode i Borlänge.
 • Hantverk/finsnickeri via Leksand-Rättviks Kommun - Klassrum

  Du som bor i Falu kommun kan ansöka till hantverk/finnsnickare genom Vuxenutbildningen i Leksand-Rättvik.

  Siljansbygden har en lång tradition av hantverk med inriktning mot snickeri och möbeltillverkning. För den som har rätt kunskaper och utbildning inom detta område är arbetsmarknaden god.Yrkesvuxutbildningen ger dig grundläggande kunskaper inom finsnickeri, men du får också lära dig mycket om hantverksområdets tradition och utveckling.Även hantverksyrken förändras och du får därför också prova modern produktionsteknik i form av avancerade CNC-styrda maskiner.
  Läs mer om utbildningen och ansök hos Vuxenutbildningen i Leksand-Rättvik. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Såhär ansöker du:
  • Du ansöker hos Vuxenutbildningen i Leksand-Rättvik
  • Du skriver ut din ansökan
  • Du lämnar in ansökan till Falu kommun tillsammans med:
   • Personligt brev med motivering varför du söker utbildningen
   • Kopia på dina betyg
   • Lista på vilka kurser du sökt eller ingår i utbildningen. (Om det inte står i din ansökan)
  Skicka alla papper till:
  Falu Kommun
  Rektor Vägledningscentrum
  Åsgatan 15
  791 83 Falun
  När du ansöker till utbildning i annan kommun behöver Vuxenutbildingen i Falun besluta om de vill betala för utbildningen eller inte. Rektor gör en bedömning utifrån ekonomi, ditt behov samt efterfrågan på arbetsmarknaden.Godkänner rektor i Falun att betala kommer Vuxenutbildningen i Leksand-Rättvik att behandla din ansökan som om du bode i Leksand-Rättvik.
Sidan uppdaterad 2024-01-19