Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre personer som sitter och pratar

Om betyg på vuxenutbildning

Betygsskalan

Den nya betygsskalan består av A-F istället för MVG-IG.

Betyg för godkända resultat betecknas med A, B, C, D, E.
Högsta betyg betecknas med A och lägsta betyg med E. Icke godkänt betyg betecknas med F.

De olika betygsdokumenten

Utdrag ur betygskatalog/samlat betygsdokument

Det är en förteckning över de kurser du läst hos vuxenutbildningen. Efter avslutade kurser på grundläggande eller gymnasial nivå beställer du dina kursbetyg på ett samlat betygsdokument, du bestämmer själv vilka kurser du vill ha med på dokumentet.

Slutbetyg

Du kan fortfarande hinna få ett slutbetyg.

Är du en av dom har ett samlat betygsdokument från gymnasiet? Efter 1 juli 2020 ersätts slutbetyg med gymnasieexamen och då gäller delvis andra förutsättningar. Kontakta studie-och yrkesvägledare för att höra om din möjlighet att komplettera till ett slutbetyg.

Tidigare lästa kurser från gymnasiet eller vuxenutbildning kan för det mesta föras in i ett slutbetyg. Kontakta Vägledningscentrum för mer information.

Examensbevis (2 400 poäng)

Du som startat dina gymnasiestudier efter den 1 juli 2012 kan läsa mot ett examensbevis. Av examensbeviset ska framgå om det avser en yrkesexamen eller högskoleförberedande examen.

För yrkesexamen krävs:

 • Totalt 2 400 poäng varav minst 2 250 poäng ska vara godkända.
 • Lägst E (godkänt) i svenska 1, engelska 5, matematik 1a och i gymnasiearbetet.
 • Betyg i minst en kurs i historia, samhällskunskap, religion och naturkunskap med sammanlagt minst 50 poäng i varje ämne.
 • 1800 poäng valfria kurser varav övervägande del ska vara yrkeskurser mot vald yrkesinriktning.
 • Svenska 2-3 och engelska 6 måste läsas för grundläggande behörighet till högskola.

För högskoleförberedande examen krävs:

 • Totalt 2 400 poäng varav minst 2 250 poäng ska vara godkända.
 • Lägst E (godkänt) i svenska 1-3, engelska 5-6, matematik 1b eller 1c, historia 1b, samhällskunskap 1b, religion1, naturkunskap 1b (alt biologi/fysik/kemi) och gymnasiearbete.
 • Att du läst matematik 2b/2c (inriktning sam/ek) eller 2b/2c och 3b/3c (inriktning na/te).
 • Resterande kurser ska övervägande ingå i ett av de sex högskoleförberedande programmen i gymnasieskolan
  Kontakta Vägledningscentrum för mer information.
Sidan uppdaterad 2021-06-02