Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggutbildning + SVA - Klassrum

Utbildningen börjar med en gemensam grund i husbyggnad. Du väljer sedan vilken inriktning du vill läsa. Inriktningarna är:

 • Betongarbetare – bygger grunden till hus, vägar och anläggningar. Gjutning och armering vid husbyggen är två huvuduppgifter för betongarbetare. Du kan också arbeta vid väg- och brobyggen. Du jobbar mycket med kroppen och behöver vara bra på att lösa problem.
 • Murare – bygger hus med tegel, betong och block. Du bygger väggar som sammanfogas med murbruk och putsar fasader. Du kan också jobba med att renovera gamla fasader, skorstenar med mera. Arbetet görs för hand och du måste vara noggrann.
 • Plattsättare - arbetar främst inomhus och klär väggar och golv med till exempel kakel, klinker, konstbetongplattor eller mosaik. Uppgifterna kan variera från att sätta plattor i ett badrum eller ett kök till stora simhallar. Arbetet bedrivs både på nybyggen, ombyggnader och i samband med renoveringar.
 • Snickare - arbetar med allt från stora byggprojekt till mindre renoveringar. Yrket snickare passar dig som gillar fysiskt arbete, är händig och som gillar att jobba i varierande miljöer. Den vanligaste arbetsplatsen efter utbildningen är på en byggarbetsplats

Utbildningen är en grundutbildning. För att få yrkesbevis måste du efter utbildningen jobba som lärling i ett branschföretag i 30-36 månader beroende på yrke. Du måste själv söka anställning som lärling på ett företag med kollektivavtal eller hängavtal.
Körkort är en fördel för att få arbete efter utbildningen.

Förkunskaper: Godkänt betyg i SFI D och matematik på grundläggande nivå eller motsvarande.

Kurslängd: 1000 - 1200 gymnasiepoäng beroende på inriktning och 100-700 poäng svenska på grundläggande nivå, ca 85 veckor. Har du redan betyg i kurser som ingår i utbildningen påverkas kurslängden. Antal poäng på grundläggande nivå bestäms efter en individuell kartläggning.

Kursupplägg: Utbildningen läses på heltid alla vardagar i veckan med viss del självstudier. I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment. APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du följer handledarens arbetstider ingår och är en viktig del av utbildningen. Utbildningen sker i Borlänge.

Kurskostnader: Kostnader för eventuell litteratur, arbetskläder och material tillkommer.

Utbildningsanordnare: Yrkesakademin, Islingby Borlänge.

Övrigt: Det går inte att välja bort kurserna i grundläggande svenska som andraspråk.

Kurser:
Kurser alla läser:

 • Husbyggnadsprocessen (HUSHUB0) 200p
 • Husbyggnad 1 (HUSHUS01) 100p
 • Husbyggnad 2 )HUSHUS02) 200p
 • Husbyggnad 3 - ombyggnad (HUSHUS03) 200p
 • Svenska som andraspråk grundläggande (GRNSVA2) 100-700*
  *Kursen består av 4 delkurser. Hur mycket svenska du studerat förut avgör vilka delkurser du behöver läsa.

Du väljer en av dessa inriktningar:

Betongarbetare:

 • Betong 1 lågform och platta på mark (BETBET01) 100p
 • Betong 2 väggar och pelare (BETBET02) 100p
 • Betong 3 bärlag (BETBET03) 100p
 • Betong 4 Golv (BETBET04) 100p

Murare:

 • Mur- och putsverk 1 grundmurar (MURMUR01) 100p
 • Mur- och putsverk 2 murverk (MURMUR02) 100p
 • Mur- och putsverk 3 puts (MURMUR03) 100p

Plattsättare :

 • Specialyrke 1 (HUBSPC01S) 100p
 • Specialyrke 2 (HUBSPC02S) 100p
 • Specialyrke 3 (HUBSPC03S) 100p

Snickare:

 • Trä 1 - stommar (TRÄTRK01) 100p
 • Trä 2 - beklädnad (TRÄTRK02) 100p
 • Trä 3 - montage (TRÄTRK03) 100p
Sidan uppdaterad 2024-05-15