Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Elektriker - Klassrum och distans

En elektriker arbetar med olika uppgifter beroende på vald inriktning. En stor del av elektrikerns arbete är tekniskt baserat men även rent hantverksmässiga inslag förekommer. Efter grundutbildningen väljer du vilken inriktning du vill läsa. Inriktningarna är:

 • Automationstekniker (erbjuds bara på distans) arbetar med att installera, underhålla och felsöka automatiserade produktionssystem. Denna utbildning ger dig möjligheten att antingen direkt gå ut mot jobb eller söka lärlingsanställning och göra 1600 timmars lärlingstid och bli elektriker inom automation.
 • Distributionselektriker (erbjuds bara på distans) arbetar med nybyggnation, reparation och underhåll av de elnät som försörjer samhället med elektricitet. Man ser till att elektriciteten som alstras i kraftverken når fram till kunderna. Efter utbildningen kan du direkt påbörja 1600 timmars lärlingstid med lärlingslön på ett branschanslutet företag.
 • Installationselektriker installerar elektrisk utrustning i alla typer av fastigheter. Det kan vara montering av elcentraler och belysning, dra elledningar och installera strömbrytare. Efter utbildningen kan du direkt påbörja 1600 timmars lärlingstid med lärlingslön. Lärlingstiden kan enbart räknas om du jobbar på ett företag som är anslutet till det fackliga installationsavtalet, EIO/SEF.
  Du kommer att behöva kunskaper motsvarande godkända betyg i Svenska A/1, Engelska A/5 och Matematik A/1 för att kunna tillgodoräkna dig lärlingstiden som installationselektriker och för att få ut ditt yrkescertifikat. Se www.ecy.com/sv/ecy-certifikat/vuxenstuderande/ Länk till annan webbplats. för branschorganisationens krav.
 • Industrielektriker arbetar med att installera och montera el- och automationsutrustning, t.ex. styr- och reglersystem på olika industrier. En utbildning för dig som direkt vill påbörja en anställning utan lärlingstid.
 • Larm- och säkerhetstekniker arbetar oftast i ett elteknikföretag med att installera, programmera och driftsätta olika säkerhetssystem som t.ex. brandlarm, inbrottslarm och passersystem. En utbildning för dig som direkt vill påbörja en anställning utan lärlingstid.

Lärlingstiden kan enbart räknas om du jobbar på ett företag som är anslutet till det fackliga installationsavtalet, EIO/SEF.
Du kommer att behöva kunskaper motsvarande godkända betyg i Svenska A/1, Engelska A/5 och Matematik A/1 för att kunna tillgodoräkna dig lärlingstiden som installationselektriker och för att få ut ditt yrkescertifikat. Se www.ecy.com/sv/ecy-certifikat/vuxenstuderande/ Länk till annan webbplats. för branschorganisationens krav.

Förkunskaper: Godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik från grundskolan eller motsvarande. En stark rekommendation är att du har goda kunskaper i matematik.

Kurslängd: 1520 gymnasiepoäng i klassrum och 1500 gymnasiepoäng på distans, ca 75 veckor. Har du redan betyg i kurser som ingår i utbildningen påverkas kurslängden.
Klassrum brukar starta 2 gånger om året (mars och oktober). Distans brukar starta 4 gånger om året (januari, mars, augusti, oktober).

Kursupplägg klassrum: Utbildningen läses på heltid alla vardagar i veckan med flera dagar självstudier. I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment. Undervisningen bedrivs i lokaler i Borlänge. I utbildningen ingår minst 11 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du följer handledarens arbetstider.

Kursupplägg distans: Undervisningen bedrivs som distansstudier med stöd av lärare via telefon, e-post och utbildningsportal. Du läser huvuddelen hemifrån med skolans distansstöd och kommer till skolan i Sundsvall eller eventuellt till annan ort i Dalarna* för 5-7 obligatoriska laborationsträffar, beroende på inriktning. Inriktningen distributionselektriker genomför sina praktiska moment i Åsbro under labbveckorna.

Träffarna är fyra dagar åt gången och innehåller teorigenomgångar, laborationer, övningar och slutprov. Du får en individuell studieplanering av skolan där det framgår när du ska läsa respektive kurs och när du ska komma till skolan i Sundsvall. I utbildningen ingår minst 8 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du följer handledarens arbetstider.

*Blir det tillräckligt med elever från hela Dalarna, kommer laborationerna förläggas till någon ort i Dalarna. Det kan bli olika orter. De första 3 laborationstillfällena är gemensamma för alla inriktningar.

Kurskostnader: Kostnader för eventuell litteratur, arbetskläder och material tillkommer. Studerar du på distans betalar du även för resa och boende vid labbträffarna i Sundsvall.

Utbildningsanordnare: Klassrum: Yrkesakademin, Islingby Borlänge.
Distans: Trainor, Sundsvall.

Övrigt: Om det var länge sedan du läste matematik är det bra om repeterar dina kunskaper innan utbildningen. Hos Vuxenutbildningen kan du läsa orienteringskurserna Grundläggande orienteringskurs i matematik eller Inför matematik som förberedelse.

Övriga branschkrav: Du kommer att behöva kunskaper motsvarande godkända betyg i Svenska A/1, Engelska A/5 och Matematik A/1 för att kunna tillgodoräkna dig lärlingstiden som följer efter utbildningen eller för att få ut ditt yrkescertifikat. Se www.ecy.com/sv/ecy-certifikat/vuxenstuderande/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för branschorganisationens krav.

Certifiering enligt ECY (Elbranschens centrala yrkesnämnd):
För att uppnå möjlighet till certifiering enligt ECY behöver utbildningen kompletteras med gymnasiearbete, 100 poäng. Krav på genomgången utbildning i Skötsel av elanläggningar. Efter yrkesutbildningen följer färdigutbildning på ett företag inom elbranschen. Färdigutbildningen erhålls genom en anställning i ett företag som är anslutet till Installationsavtalet EIO/SEF och under tiden utgår lärlingslön enligt gällande avtal. Den som genomgått yrkesutbildningen måste själv söka anställning som lärling. Enligt gällande yrkesutbildningsavtal kan certifikat erhållas efter 1600 timmar som lärling. De studenter som efter avslutade studier väljer att arbeta på ett företag som inte är verksam inom elinstallationsbranschen behöver normalt ingen lärlingsperiod på 1600 timmar men kan då inte heller erhålla ett certifikat från ECY.

Kurser:

Klassrum

Kurser som alla läser

 • Orienteringskurs, introduktion inom kunskapsområdet KGYORI11C 20p
 • Datorteknik 1a DAODAT01a 100p
 • Mekatronik 1 MEKMEK01 100p
 • Praktisk ellära ELLPRA0 100p
 • Energiteknik 1 ENEENE01 100p
 • Elkraftteknik ELRELF0 100p
 • Elmotorstyrning INSELS0 100p
 • Elektromekanik ELRELK0 100p
 • Komvuxarbete KVAREE 100p
  + en av inriktningarna nedan
 • Inriktning Industri 700p

  • Kommunikationsnät 1 INSKOM01 100p
  • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem LARLAM0 100p
  • Fastighetsautomation 1 FAIFAS01 100p
  • Mät och reglerteknik MÄTMÄT0 100p
  • Programmerbara styrsystem MÄTPRR0 100p
  • Elinstallationer INSELI0 200p

 • Inriktning Installation 700p

  • Kommunikationsnät 1 INSKOM01 100p
  • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem LARLAM0 100p
  • Fastighetsautomation 1 FAIFAS01 100p
  • Servicekunskap 1 FÖSSEV01 100p
  • Belysningsteknik INSBES0 100p
  • Elinstallationer INSELI0 200p

 • Inriktning Larm och säkerhetstekniker 800p

  • Kommunikationsnät 1 INSKOM01 100p
  • Kommunikationsnät 2 INSKOM02 100p
  • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem LARLAM0 100p
  • Brandlarmsystem LARBRN0 100p
  • Inbrottslarmsystem LARINB0 100p
  • Passersystem LARPAS0 100p
  • CCTV system LARCCT0 100p
  • Servicekunskap 1 FÖSSEV01 100p

Distans

Kurser som alla läser

 • Mekatronik 1 MEKMEK01 100p
 • Praktisk ellära ELLPRA0 100p
 • Energiteknik 1 ENEENE01 100p
 • Elkraftteknik ELRELF0 100p
 • Elektromekanik ELRELK0 100p
 • Komvuxarbete KVAREE 100p
  + en av inriktningarna nedan
 • Inriktning Automation 900p

  • Elmotorstyrning INSELS0 100p
  • Mät och styrteknik MÄTMÄO0 100p
  • Fastighetsautomation 1 FAIFAS01 100p
  • Mät och reglerteknik MÄTMÄT0 100p
  • Programmerbara styrsystem MÄTPRR0 100p
  • Processmätteknik 1 PROPRC01 100p
  • Processreglering PROPRE0 100p
  • Distribuerade styrsystem MÄTDIS0 100
  • Datorteknik 1a DAODAT01a 100p

 • Inriktning Distribution 900p

  • Datorteknik 1a DAODAT01a 100p
  • Belysningsnät ELDBEY0 100p
  • Lågspänningsnät ELDLÅS0 100p
  • Högspänningsnät ELDHÖG0 100p
  • Nät- och transformatorstationer ELDNÄT0 100p
  • Nätunderhållsarbete i stadsnät ELDNÄU0 100p
  • Nätunderhållsarbete på luftledningsnät 0,4-24 kV ELDNÄD0 100p
  • Elinstallationer INSELI0 200p
  Praktiska moment under labbveckorna genomförs i Åsbro.
 • Inriktning Industri 900p

  • Elmotorstyrning INSELS0 100p
  • Datorteknik 1a DAODAT01a 100p
  • Mät och styrteknik MÄTMÄO0 100p
  • Mät och reglerteknik MÄTMÄT0 100p
  • Programmerbara styrsystem MÄTPRR0 100p
  • Kommunikationsnät 1 INSKOM01 100p
  • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem LARLAM0 100p
  • Elinstallationer INSELI0 200p

 • Inriktning Installation 900p

  • Elmotorstyrning INSELS0 100p
  • Datorteknik 1a DAODAT01a 100p
  • Fastighetsautomation 1 FAIFAS01 100p
  • Servicekunskap 1 FÖSSEV01 100p
  • Belysningsteknik INSBES0 100p
  • Kommunikationsnät 1 INSKOM01 100p
  • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem LARLAM0 100p
  • Elinstallationer INSELI0 200p

 • Inriktning Larm och säkerhetstekniker 900p

  • Elmotorstyrning INSELS0 100p
  • Kommunikationsnät 1 INSKOM01 100p
  • Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem LARLAM0 100p
  • Brandlarmsystem LARBRN0 100p
  • Inbrottslarmsystem LARINB0 100p
  • Passersystem LARPAS0 100p
  • CCTV system LARCCT0 100p
  • Elinstallationer INSELI0 200p

Sidan uppdaterad 2024-05-20