Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Undersköterska - Flex

Vill du arbeta med människor som är i behov av vård, omsorg, stöd eller service? Vård- och omsorgsutbildningen är en yrkesutbildning som ger dig kompetens att arbeta inom vård och omsorg som exempelvis undersköterska, skötare inom psykiatrin, boendestödjare, stödassistent, boendeassistent, ledsagare eller vårdare. Det finns ett stort behov av utbildad personal inom vård och omsorg.

Förkunskaper: Godkänt i svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande.

Kurslängd: 1500 gymnasiepoäng, ca 60 veckor. Har du redan betyg i kurser som ingår i utbildningen påverkas kurslängden.

Kursupplägg: Studieformen flex innebär att du tillsammans med skolan planerar dina studier och ett schema görs utifrån dina förutsättningar och behov, som kan variera över tid. Studietakt och schema varierar därför mellan elever. I utbildningen ingår både teoretiska och praktiska moment samt APL (arbetsplatsförlagt lärande) där du följer handledarens arbetstider på arbetsplatsen, vilket innebär kvällar och helger.

Kurskostnader: Eventuell kostnad för kurslitteratur stå du själv för. Det kan finnas böcker att låna på skolan. Vissa APL-platser kräver att du är vaccinerad, du måste själv betala för vaccinationen.

Vård- och omsorgscollege-diplom: Från 1 juli 2018 ställs krav på lägst betyget E i vårdkurser som motsvarar 1350p samt svenska 1/svenska som andraspråk 1 och samhällskunskap 1a1.

Utbildningsanordnare: Agila Institutet VUX och Arena utbildning.

Kurser:

 • Anatomi och fysiologi 1 (ANOANA01) 50p
 • Anatomi och fysiologi 2 (ANOANA02) 50p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 (FUTFUN01) 100p
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 (FUTFUN02) 100p
 • Gerontologi och geriatrik (GERGER0) 100p
 • Hälso- och sjukvård 1 (HAOHAL01) 100p
 • Hälso- och sjukvård 2 (HAOHAL02) 100p
 • Omvårdnad 1 (OMVOMV01) 100p
 • Omvårdnad 2 (OMVOMV02) 100p
 • Psykiatri 1 (PSYPSY01) 100p
 • Psykiatri 2 (PSYPSK02) 100p
 • Psykologi 1 (PSKPSY01) 50p
 • Social omsorg 1 (SOASOC01) 100p
 • Social omsorg 2 (SOASOC02) 100p
 • Vård- och omsorg specialisering/Komvuxarbete * (VADVAD00S/KVARVO) 100p
 • Svenska 1/Svenska som andra språk 1 (SVESVE01/SVASVA01) 100p
 • Samhällskunskap 1a1 (SAMSAM01a1) 50p

*Elever som redan har en avslutad gymnasieutbildning läser kursen Vård- och omsorg specialisering. Elever som ska läsa mot en gymnasieexamen läser kursen Komvuxarbete.

Sidan uppdaterad 2024-07-02