Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En kvinna som står framför en röd vägg och sträcker ut armarna i luften

Innehåll på webben

Innehållet på webben byggs upp utifrån noga framtagna strategier, policys etc. Oavsett din bakgrund och tidigare kunskaper är det viktigt att känns till dessa. Läs dem under sidan Styrande dokument

Så är webben till nytta för faluborna

Vi sätter besökarna i fokus

Vi sätter besökarnas (inte verksamhetens) behov i fokus. Vi frågar oss "vad söker den som besöker kommunens webb efter?" och "vilka ord använder dem"? Det använder vi sen i vårt arbete med uppbyggnaden av webbinnehållet.

Vi gör det enkelt att hitta och nå information

Vi underlättar för besökarna genom att:

Vårt innehåll är korrekt och sann

Genom att ha rutiner för att ha koll på webbinnehållet och ständigt uppdatera den så ser vi till att den alltid är korrekt och sann. Om information inte finns att ge berättar vi varför och var man kan få tag på information vid behov.

Vi ser också till att information från oss är lätt att känna igen genom en tydlig och enhetlig form och ton.

Vi ökar insyn och underlättar medborgardialog

Genom att erbjuda digitalt innehåll enligt punkterna ovan så bjuder vi in folk till att förstå och delta kring kommunens arbete. På så sätt ökar vi medborgardialog och bidrar den demokratiska processen.

Sidan uppdaterad 2020-12-17