Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kontaktuppgifter

Här hittar du de olika kontakttyper som finns på www.falun.se. Behöver du hjälp med att avgöra vart du ska lägga kontakten, kontakta din ämnesansvarige eller kkt@falun.se.

1. Kontakter under kontaktikonen

På alla sidor på www.falun.se syns en liten kontaktikon på sidans gråa verktygsfält. Kontaktcenters information finns där per automatik och är inget som man behöver lägga.

När ska man lägga till kontakter här?

Om det absolut måste finnas en specifik person/enhet som är ansvarig för innehållet på hela sidan.

Lägg till kontakter under kontaktikonen

2. Kontakter i brödtext

I brödtext finns möjlighet att utmärka viss information med annorlunda design för att visa kontaktinfo.

När ska man lägga kontakter i brödtext?

När måste finnas en specifik person som kontaktperson kopplat till ett speciellt stycke på en sida, följ stegen nedan.

Skapa kontaktbox i brödtext

3. Kontaktlista med hela kontor eller enheter

Den här typen av lista raddar upp alla tjänstemän på en specifik avdelning/kontor/enhet, med foto och kontaktuppgifter. Den här typen av lista kodas in av kommunikationskontoret.

När ska man lägga till kontaktlista?

När du jobbar på ett kontor/enheter där ni jobbar mer utåt och behöver ha lista med kontaktuppgifter till alla på kontoret eller en viss avdelning/enhet.

Den sida som listan skapas på ska inte innehålla något annat än kontaktlistan.

Skapa en kontaktlista

Kontaktbox längst ner på en sida?

Kontaktboxar längst ner på sidor ska inte användas. Använd i första hand information under kontaktikonen eller kontaktbox i brödtext.

Vad gör jag om det finns kontaktinfo längst ner på sidan?

Om det sedan tidigare finns kontaktinformation längst ner på sidan, avgör först vilken typ av information det är.

Är det en kontaktperson som verkligen måste finnas på sidan?
Om nej, radera. Om ja, vilken typ av kontaktperson är det? Är det någon som är ansvarig för all info på sidan? Om ja, lägg kontakter under kontaktikonen (med hjälp av metadata, se punkt 1). Om det är en kontaktperson som hör till en specifik del av texten på sidan, lägg kontakten som box i brödtext (se punkt 4).

Sidan uppdaterad 2019-08-06