Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Sökmotoroptimering

Ditt jobbs betydelse för söket

Sökmotorer blir allt viktigare för människors informationssökning. Du som redaktör har en avgörande betydelse för hur högt upp din sida hamnar i sökmotorernas resultatlistor. Det är upp till dig att matcha besökarens behov av att hitta en specifik sida.

Det betyder att även om vi har bra förutsättningar från verktygsleverantör (SiteVisions sökverktyg, Google etc.) så är det det arbete som du lägger ner som gör att sidan som besökarna söker efter lyfts upp.

Så listas sökträffar

Sökträffarna listas efter träffpoäng. Träffpoängen beräknas av sökmotorn och beror på hur viktig sökfrågan är i förhållande till funna dokument.

Så räknas träffpoängen ut

Några av de mest avgörande beräkningsgrunderna för träffpoäng är:

 • Hur många gånger sökordet (som besökaren sökt på) finns med i texten.
 • Hur tidigt i texten sökordet (som besökaren sökt på) finns på sidan.
 • Hur indexfältet som sökordet förekommer i är prioriterat (prioriteringen anges i metadata och ska användas mycket sparsamt – så inte alla skjuter upp sina sidor, då försvinner meningen med funktionen.)

Så gör du

 • Välj ord med omsorg
  Grunden för att komma högt i resultatlistorna är en djup förståelse för hur målgruppen uttrycker sig. De flesta söker med 2-3 ord och de söker med de ord eller fraser de använder i dagligt tal.
 • Använd nyckelorden i det synliga innehållet
  De nyckelord och fraser människor använder för att leta efter din information ska du arbeta in i det synliga innehållet på din sida. Skriv däremot inte ordet så många gånger att texten blir konstig eller svårläst. Onaturlig upprepningar kan till och med straffa sig och få negativ effekt i sökmotorn (Google tolererar inte fusk).

  Vi använder verktyget Siteimprove för att mäta sökord. Ämnesansvriga och kommunikationskontoret kan ta fram listor med statistik på mest sökta ord och "sökord utan träff" (alltså ord folk har sökt på utan att få en träff). Kontakta någon utav oss så skickar vi lista för aktuell period.

 • Ha med synonymer i det dolda innehållet
  Det dolda innehållet (så kallade metadata) använder du för att ha med synonymer på ord du tror att målgruppen söker på men som du av olika anledningar inte kan fylla det synliga innehållet med. Dagis är ett exempel på ett sånt ord, som ju är en icke-korrekt benämning på ordet förskola, men som folk ändå använder när de söker. Läggs detta in i metadata så syns det inte, men den som söker på ordet får upp sidan som förslag.

  Du kan lägga till synonymer i metadata i samband med publicering, under fliken metadata.

 • Skriv en innehållsrik rubrik
  Rubriken är den enskilt viktigaste platsen att använda dina nyckelord och nyckelfraser.
Sidan uppdaterad 2020-12-17