Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Språklagen

“Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.”
11§ Sveriges språklag, 2009

Hur skriver man vårdat, enkelt och begripligt?

  • Vårdat: skriv korrekt svenska, följ skrivreglerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Enkelt: skriv inte tillkrånglat och byråkratiskt, undvik svåra ord.
  • Begripligt: förklara svåra saker på ett enkelt sätt, det ska gå att förstå utan förkunskaper.

Exempel på text som inte är klarspråk

Exempel 1

Fortifikationsverkets entreprenad avseende OXA -röjning (OXA= oexploderad ammunition) av myran är färdig. Bommar som tidigare spärrat av området är demonterade. Avspärrningsnät kommer succesivt att tas bort under oktober.
OBS! Allt trädgårdsavfall m m hänvisas till återvinningscentralen, Ingarvet.

Tips på hur du kan skriva om texten

Rubrik: Färdigröjt på Myran
Brödtext: Nu har Fortifikationsverket avslutat röjningen av gammal ammunition på Myran. Avspärrningarna tas bort under oktober.

Exempel 2

Hemtjänst är insatser som utförs efter biståndsbeslut och avser uppgifter av servicekaraktär och/eller personlig omvårdnad. Insatserna ska möjliggöra kvarboende i det egna hemmet.

Tips på hur du kan skriva om texten

Hemtjänsten kan ge dig stöd så att du kan bo kvar hemma. Du kan till exempel få hjälp med duschning, städning och matinköp.

Vad gjorde vi?

  • Du-tilltal.
  • Exempel på ”uppgifter av servicekaraktär och/eller personlig omvårdnad”.
  • ”Möjliggöra kvarboende i det egna hemmet” blev ”bo kvar hemma”, lite enklare.

Skrivråd och regler

I vardagen:

  • Skrivhandledning för Falu kommun (finns på Insidan)

Fördjupning:

Kostnadsfri språkrådgivning

Institutet för språk och folkminnen ger stöd till alla som har frågor om språk. Det gäller språkfrågor om svenska, men också frågor om våra minoritetsspråk och svenskt teckenspråk.

Du hittar deras kostnadsfria tjänster på isof.se/sprak/sprakradgivninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2020-12-17