Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Egenskaper – Kategorin "Allmänt"

Under kategorin Allmänt kan du ställa in metadata för sidan och läsa information om den.

Kategorin Allmänt innehåller dessa paneler:

Panelen "Information"

Under Information finns information om sidan. Här kan du se vem som skapade och publicerade sidan och när det gjordes med mera.

Skärmdump

Referenser

Här hittar du den viktiga länken Visa sidor och övriga objekt som länkar till denna.

Skärmdump på information.

Här ser du vilka sidor som är länkade till din sida. Till vänster har du sökvägen till sidan eller objektet och till höger ser du vem som skapat länken. Det här är viktigt att ha koll på om du t.ex. ska radera en sida, se till att ta bort länkar till sidan då.

Panelen "adresser"

Informationen under denna panel är inte relevant för ditt arbete. Ska ej användas.

Panelen metadata

Metadata är information om sidan du befinner dig på. Det kan vara allt från information om av vem sidan skapades och när det gjordes, till vem som är sidansvarig och länkar kopplade till sidan.

Fält och värde

Ett metadata består av två delar, ett metadatafält och ett eller flera metadatavärden som tilldelas fältet.

Skärmdump
  • Metadatafält
    Ett metadatafält består av namnet och beskrivningen för metadatat. Metadatafältet kan ibland vara obligatoriskt, det vill säga om ett metadatavärde måste fyllas i vid publicering av sidan. Metadatafältet och dess värde kan också vara inställd på att ärvas nedåt i strukturen.
  • Metadatavärde
    Ett metadatavärde är det värde som är associerat med metadatafältet. Det kan till exempel vara text, en länk, en användare som pekats ut i katalogtjänsten eller ett värde hämtat från SiteVision, ett så kallat systemvärde. Beroende på inställningarna för metadatafältet så kan metadatavärdet ärvas från ovanliggande del i strukturen. Arvet går att bryta om du vill ange ett nytt värde för den sida du befinner dig på. Det gör du genom att klicka ur rutan ”Ärv värde” och ange nytt värde.

Ärv metadata

Kryssrutan innebär att metadatafält och eventuella metadatavärden ärvs från ovanliggande del i strukturen. Det går att bryta ett arv genom att klicka ur kryssrutan. Ett nytt metadatavärde kan då anges. Det metadatavärdet kommer i sin tur att ärvas till underliggande sidor.

Skärmdump

Behörighetsstyrd funktion

Denna funktion kräver att du har behörigheten Hantera metadatafält.

Panelen inställningar

Det som är relevant för dig under den här panelen är information om publiceringsdatumet för den aktuella sidan du är inne på. Här kan du ändra publiceringsdatum på en sida i efterhand. Exempelvis kan du ändra det för att återpublicera en nyhet för att nyheten ska visas överst i nyhetsmodulen igen.

Skärmdump

Panelen sidvisningar

Sidvisningar ger dig ett enkelt gränssnitt för att snabbt kunna se om någon besöker de sidor som du arbetar med. För mer avancerade analyser hänvisas till din webbansvarige på förvaltningen, om du inte vet vem det är – kontakta kommunikationskontoret@falun.se.

Skärmdump

Här kan du se sidvisningar per dag, vecka, månad och/eller år.

Spara som bild

Om du vill spara diagrammet över sidvisningarna som en bild så klickar du på knappen Spara som bild.

Panelen Bilder

Under panelen Bilder kan du nå de bilder som är uppladdade till Bilder på sidan. Dessa bilder är alltså kopplade till sidan och kan inte nås från det gemensamma bildarkivet.

Skärmdump

Panelen Filer

Under panelen Filer kan du nå de filer som är uppladdade till Filer på sidan. Dessa filer är alltså kopplade till sidan och kan inte nås från det gemensamma filarkivet.

Skärmdump
Sidan uppdaterad 2020-10-19