Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

2.3.1 Textmodulens verktygslist

Skärmdump

Förklaring på verktygen

1. Kopiera

Markera den text du vill kopiera och klicka på den här ikonen för att kopiera.

Du kan också trycka ner tagententerna CTRL och C för att kopiera markerad text.

2. Klistra in

Ställ dig där du vill ha in kopierad text och klicka på ikonen "Klistra in" för att få in den där. Du kan också trycka ner tagententerna CTRL och V för att klistra in markerad text

3. Ångra

Ångrar den senaste ändringen.

4. Återställ

Återställer den senaste ångringen.

5. Formatmallsväljare

Här kan du byta formatmall på en text. Markera ett stycke eller ett ord och välj en formatmall i formatmallsväljaren. Formatmallsväljaren är en lista med alla formatmallar som är skapade på webbplatsen. Överst visas en sökruta där du kan söka efter en formatmall om du vet namnet på den. Det finns två rubrikstyper i listan;

 • Rubriker (Sidrubrik och underrubriker) Rubrikerna visas överst i listan, i den ordning som de är sorterade på webbplatsen.
 • Stycken Om du ändrar ett ord i ett stycke som är märkt som en styckeformatmall så kommer hela stycket att använda denna formatmall. De flesta formatmallarna är styckeformatmallar.

Tips kring rubriker

Mellanrubriker är bra att använda för att dela upp stycken och underlätta läsning för läsaren. Rätt ordning på rubriker hjälper dessutom till att få en bättre rankning på till exempel Google som använder rubrikerna för att förstå innehållet på sidan bättre.

Sidrubrik är viktigast, därefter H2 och H3

Det finns tre rubriktaggar att använda för att beskriva sidrubriker på webbplatsen. Det börjar med den viktigaste; Sidrubriken och slutar med den minst viktiga Underrubrik (h3) taggen.

Sidrubriken är din huvudrubrik för den aktuella sidan och skapas automatiskt när du skapar en ny sida. Se till att den korrekt beskriver innehållet på din sida. Sedan kommer Underrubrik (h2) och om du har mycket innehåll underrubriker till underrubriken (h3).

6. Fet stil

Gör den markerade texten fet. Om du vill ta bort fet stil, klicka på samma ikon igen.
CTRL+B är snabbkommandot för fet stil.

7. Kursiv stil

Gör den markerade texten kursiv. Om du vill ta bort kursiv stil, klicka på samma ikon igen. CTRL+I är snabbkommandot för kursiv stil. 

8. Skapa länk

För att skapa en länk, markera texten som ska länkas och klicka på ikonen "Skapa länk". Då visas en lista över de olika länktyper du kan skapa. Viktigt! Markera Öppna i nytt fönster när du skapar en extern länk.

Skärmdump

För att ta bort en länk eller ändra på en länk, högerklicka på länken eller klicka på länkikonen. Då visas en meny där de översta alternativen är Redigera länk och Ta bort länk.

Skärmdump

9. Punktlista

För att skapa en punktlista, markera en textrad och klicka på ikonen "punktlista". Då visas en lista över tillgängliga punktlistor:

Varje ny rad kommer automatiskt att få en punkt när man klickar Enter på tangentbordet. Punktlistan avslutas genom två Enter-slag (en styckebrytning).

10. Tabell

För att skapa en tabell, klicka på tabellikonen och välj hur stor tabellen ska vara. Markera så många rader och kolumner du önskar, det går dock max att markera 10 rader och 10 kolumner. Markera exempelvis 6 rader och 6 kolumner. Klicka sedan för att skapa tabellen. Då skapas en tabell med den förvalda tabelltypen på den plats som var markerad.

Önskas fler rader eller kolumner än 10, klicka på Annan storlek. Då visas en annan vy.

Här kan du fylla i så många rader och kolumner du önskar.

Skärmdump
Skärmdump

11. Infoga

Infogamenyn innehåller följande undermenyer:

 • Ankare
  Ankare används för att märka upp stycken på en sida som en länk ska peka på. Ankarlänkar kan användas för att länka inom en sida. Istället för att en länk bara går till en viss sida så kan en länk peka på ett speciellt område på sidan. Markören hoppar då direkt till det stycket på sidan.

  Alla moduler som används på en webbsida blir automatiskt ett ankare.

  Du tar bort ankaret genom att markera stycket, klicka på Infoga, Ankare och Ta bort ankare i verktyglisten.
Skärmdump
 • Specialtecken
  Vissa utav dessa tecken ska inte användas innan man kollar det webbansvarig på förvaltningen. De som kan användas fritt är:

  Specialtecknet "Hårt mellanslag"
  Ett hårt mellanslag används för att det inte ska ske en radbrytning mitt i en text - exempelvis en förkortning (”t. ex.") eller inom ett tal ("10 000"). Om inte hela förkortningen eller talet får plats på en rad så flyttas hela förkortningen/talet ner till en ny rad.

  Specialtecknet "Hårt bindestreck"
  Det hårda bindestrecket används för att det inte ska ske en radbrytning mitt i ordet, ordet ska alltså INTE avstavas.

  Specialtecknet "Mjukt bindestreck"
  Det mjuka bindestrecket är osynligt då ordet inte radbryts, men ersätts av ett synligt bindestreck så snart avstavning äger rum.
 • Metadata
  Ej relevant för ditt arbete med falun.se. Ska ej användas.
 • Språk
  Ej relevant för ditt arbete med falun.se. Ska ej användas.

12. Verktyg

Verktygsmenyn innehåller följande undermenyer:

 • Dela textmodul
  Dela textmodul är en funktion som delar upp en befintlig textmodul i en eller flera textmoduler. Exempelvis om du vill ha texten i olika textmoduler eftersom du vill infoga kontaktruta mitt i texten.

  Ställ markören i texten där du vill dela textmodulen och välj Verktyg och sedan Dela textmodul. All text nedanför markeringen flyttas ner till en ny textmodul.

 • Justera
  Ska ej användas.
Skärmdump
Skärmdump
 • Klistra in rent
  Detta alternativ väljer du att aktivera eller avaktivera. Som standard är det avaktiverat.

  Om du har aktiverat Klistra in rent används det när du vill klistra in text från andra program eller webbsidor. Det klistrar då bara in texten utan formatering (som exempelvis rubriknivåer, kursiv/fet stil).

  Viktigt!
  Inställningen sparas på din användare - så nästa gång du loggar in, oavsett på vilken dator, så har du samma inställning.
  Om du önskar få med länkar och övrig formatering så får du avaktivera Klistra in rent. Det gör du genom att välja detta alternativ en gång till.

Skärmdump
 • Rättstavning
  Du får aktivera rättstavningen genom att välja Verktyg och sedan Rättstavning. Denna inställning sparas sedan på användaren så nästa gång du loggar in känner den av om du har aktiverat eller avaktiverat rättstavningen.

 • Validera text (kolla läsbarhet)
  När du klickar på ikonen för validera text skickas texten till valideratext.selänk till annan webbplats för att validera den mot läsbarhetsindex och skrivregler. Valideringen sker per textmodul. Resultatet öppnas i ett nytt fönster.
Skärmdump

13. Hjälp för textmodulen

Hjälpen för textmodulen öppnas.

Sidan uppdaterad 2019-08-06