Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

3.4.1 Visa "Sidor"

Sidor är standardvyn i menyn för navigatorn. Här kan du se hela strukturen på webbplatsen. Innehållet i form av sidor, mappar och arkiv. Här syns också aktuell status på respektive objekt med hjälp av sidikoner (läs om dessa nedan).

Skärmdump.

Objekttyper

Det finns flera objekttyper på en webbplats. Exempel är sidor, länkar, mappar och artiklar. Alla visas i navigatorn, och de olika objekttyperna har egna ikoner.

Sidikoner

Skärmdump.

1. Publicerad sida
Webbsidan är publicerad. Sidan ser likadan ut i redigeringsläget som online.

2. Publicerad sida med ändringar
Webbsidan har förändrats sedan den sist publicerades. Sidan kan se annorlunda ut i redigeringsläget, jämfört med online. Denna ikon är en påminnelse att publicera de ändringar som gjorts.

3. Ej publicerad sida
En sida som inte är publicerad, alternativt är avpublicerad. Den syns enbart i redigeringsläget.

4. Schemalagd publicering
En sida har en schemalagd publicering, alternativt avpublicering. Sidan får också denna ikon ifall du publicerar en undersida till en ej publicerad sida.


5. Arkiv
Arkivet samlar artiklarna skapade på webbplatsen.

6. Artikel (nyhet)
Visas normalt inte i menyer utan listas alltid i ett arkiv. De visas på webbsidan med hjälp av modulen Nyheter, Nyhetsmeny, Evenemangskalender, Länklista, FAQ-lista eller Blogg.

7. Mapp
Det går samla innehållet på webbplatsen i mappar.

8. Länksida
Länksida skapar ett menyalternativ i er struktur. Exempelvis om du önskar ha en länk i menyn på webbplatsen.

9. Struktursida
En struktursida handlar om att visa en sida på flera olika ställen på webbplatsen.

Sidan uppdaterad 2019-08-06