Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

3.6.1 Publicera - fliken "Allmänt"

Skärmdump.

Vill du lyfta en nyhet igen?

Om du vill manipulera publiceringsdatumet (för att t.ex. lyfta en nyhet) så gör du detta under Egenskaper på sidan och inte här.

Datum och tider

Du kan styra tidpunkten för publicering om du inte vill publicera på en gång eller om du har ett bestämt datum när du vill avpublicera sidan.

A) Publicera sidan vid ett senare tillfälle
Om sidan ska publiceras vid ett senare tillfälle, markera detta alternativ och ange tid och datum. Klicka på ikonen för kalendern så kan du välja datum i en kalender eller fyll i datumet själv i det vita fältet. Sidan kommer då att publiceras vid det tillfälle du har angett.

I navigatorn syns det att sidan har en tidsstyrd publicering genom att den får en "klockikon". Om någon av de ovanliggande sidorna inte är publicerad kommer det också att visas ett "paus-tecken" på sidan. Detta innebär att sidan kommer att publiceras när alla de ovan-liggande sidorna publiceras.

Skärmdump.

B) Avpublicera sidan vid ett senare tillfälle
Om sidan ska avpubliceras automatiskt vid ett speciellt datum markera detta alternativ och ange tid och datum. Klicka på ikonen för kalendern så kan du välja datum i en kalender eller fyll i datumet själv i det vita fältet. Sidan kommer då att avpubliceras vid det tillfälle du har angett.

I navigatorn syns det att sidan har en tidsstyrd avpublicering genom att den får en "pausknapp" Se nedanstående exempel.

Skärmdump.

C) Avbryta publicering och avpublicering
För att avbryta en schemalagd publicering så klickar du på Publicera-knappen. Ett meddelande visas då och du kan avbryta schemaläggningen, om du har behörigheten: Låsa upp publiceringslås.

Sidor med schemalagd publicering går inte redigera utan att då avbryts schemaläggningen. Sidor som däremot är schemalagda för avpublicering går redigera och publicera om.

D) Aktivera tidpunkt för påminnelse att se över innehållet
Påminnelse använder du för att bli notifierad om att en sida behöver ses över efter en viss tid då det gått ett tag sedan den publi-cerades. Notifieringen via mail innehåller en länk till sidan. Motta-garen kan då klicka på länken, läsa igenom innehållet och bestämma om något ska ändras, om sidan ska publiceras på nytt (godkänna befintligt innehåll) eller av-publiceras. På detta sätt hålls sidorna uppdaterade med rätt innehåll.

Den här rutan är ikryssad som standard. Det är bra för att ha koll så innehållet på en sida är uppdaterad. Det går att avmarkera rutan i publiceringsdialogen för att slippa påminnelse på till exempel nyheter.

E) Pliktleverans av elektroniskt material
Alla sidor (utom nyheter) ska ingås i pliktleveransen till Kungliga Biblioteket. Klicka därför alltid i ”Inkludera i E-pliktleverans”.
Läs mer om pliktleveransen på www.kb.se/plikt/eplikt/länk till annan webbplats

F) Kvalitetskontroll
Länktest, tillgänglighetstest och/eller valideringstest startas när du klickat på publicera-ikonen. Om alla länkar fungerar, om sidan validerar och inte har några tillgänglighetsfel blir det "grönt". Om det är ett länkfel, valideringsfel eller tillgängllighetsfel blir fliken "Allmänt" brunmarkerad.

Skärmdump.
Skärmdump.
 • Länkkontroll
  Om det finns felaktiga länkar på sidan visas en annan vy. Klicka på länken Visa detaljer för att få en rapport över felaktiga länkar.

  I detta fall så har modulen Ingress en felaktig länk. En länk med en felaktig adress.
Skärmdump.
Skärmdump.
 • W3C-valideringskontroll
  Kontrollerar om koden på sidan ”validerar”. Om sidan inte validerar visas "rött resultat". Kontakta din ämnesansvarige som i sin tur tar felet med kommunikationskontoret.
Skärmdump.
 • Tillgänglighetskontroll
  Kontrollerar tillgänglighetsregler vid publicering, exempelvis att rubriknivåer kommer i rätt ordning, att tabeller följer vissa regler och så vidare.

  Klicka på länken Visa detaljer om sidan visar ett "rött resultat". Då visas mer informatiom om felet. Om du inte förstår felet, kontakta din ämnesansvarige.
Skärmdump.

Klicka på bilden för att se den som stor.

G) Publicera
Denna klickar du på om du vill publicera ut sidan - så att den visas online.

Om du väljer att inte publicera sidan så visas den enbart i redigeringsläget (då måste man vara inloggad för att se den). Exempelvis om du gör ett utkast till en sida så kanske den inte ska publiceras på en gång.

H) Publicera och visa
Denna klickar du på om du vill publicera ut sidan och dessutom besöka den online direkt efter.

Sidan uppdaterad 2019-08-14