Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ordlista

Här hittar du en ordlista över ord som du kommer att komma i kontakt med som redaktör.

A

ALT-text

En alternativ textbeskrivning av vad en bild föreställer.

Alias (Kortadress)

Det finns en möjlighet att få en snabbadress till en viss sida. Ett exempel på en sådan adress är www.falun.se/ledigajobb. Om du önskar en kortadress till en sida kontaktar du ämnesansvariga. Vi använder alias bara för trycksaker och om sidan länkas ifrån en extern sida.

B

Brödtext

Det är det stycke med text som kommer efter rubrik. I brödtexten finns möjlighet att formatera sin text med t ex underrubriker och fet stil.

C

Cookie (kaka)

Liten datamängd med information som vissa webbservrar skickar till webbläsaren och som sparas i en fil varifrån webbservern kan hämta informationen vid återbesök. Kakor används på många webbplatser för att ge dig tillgång till webbplatsens olika funktioner.

CSS

Cascading Style Sheets eller stilmall på svenska. Webbteknik som gör det möjligt att skilja innehåll från design.

H

H-element

(H1, H2, H3) Kod som används för att märka upp rubriknivå i ett HTML-dokument så att det underrubrik, H3 för andra underrubrik osv.

HTML

Hyper Text Markup Language Ett språk som används för att skapa hemsidor med. "Hyper" syftar på egenskapen att viss text kan länkas till en annan text och förflytta dig till andra dokument eller andra platser i samma dokument.

I

Ikon

Representerar ett objekt (program, fil, mapp) i form av en liten bild på datorns skärmbild.

Innehållssida

En innehållssida är en sida med statisk information, dvs. information som inte ändras så ofta. De flesta av våra webbsidor är innehållssidor.

L

Länk

Text som leder till en annan eller en intern webbsida, epostmottagare eller en fil.

M

Meny

En lista med olika val. Genom att klicka på ett av valen blir du förflyttad till den sidan.

N

Nyhet/Nyhetsartikel

En nyhet är ett dokument som du med hjälp av datum kan bestämma när den ska publiceras samt arkiveras. En nyhet är synlig på landningssidor.

Mallen som nyhetsartiklar baseras på heter ”Nyhetsartikel”, och till skillnad från den vanliga sidmallen har denna ett ingressfält.

P

Puff

En puff är ett dokument som visas på landningssidor. En puff visas alltid nederst på sidan. En puff kan innehålla text, länkar till sidor, länkar till dokument mm.

R

RSS

RSS används för att visa sammanfattande eller fullständigt innehåll av text från exempelvis webben, tillsammans med en länk till ursprungsplatsen, en så kallad syndikering.

Informationen presenteras som en XML-fil som i allmänhet kallas RSS-kanal, RSS-flöde eller RSS-fil.

S

Script

Text som innehåller instruktioner eller kommandon till program.

T

Tabb eller Tabba

Ett sätt att navigera på en webbplats, via tangentbordets tabbtangent.

Taggar

De koder som användes för att märka upp de olika delarna i ett HTML-dokument så att det får en önskad struktur. Exempel är koder som anger rubriknivå, teckensnitt, radbrytning etc. i textdokument.

U

URL

Uniform Resource Locator, ett begrepp för adresser på Internet. http:// anger att det är en www-sida. En URL kan bli mycket lång och måste skrivas in exakt rätt, för att webbläsaren ska hitta resursen.

W

Webbläsare

Webbläsare kallas också webbprogram, browser eller bläddrare. Ett program som visar www-sidornas HTML-kod i form av text och bild. T ex Internet Explorer, Mozilla Firefox eller Opera.

Sidan uppdaterad 2016-02-17