Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tredje kvartalet: Juli till september

Begränsat redaktionellt arbete

Eftersom det tredje kvaratelt faller på samma månader som sommar­semestern för de flesta, så begränsas det redaktionella kalender arbetet till att se över vilka typer av frågor som vi får in från våra användare.

Användarnas frågor i fokus

Se över inkomna frågor till verksamheternas mejllådor, vad har användarna för behov/frågor? Ämnesansvarige får via huvudredaktören också fram siffror på frågor hos kontaktcenter. Se över alla siffror och planera och utför ändringar
utefter dem.

Uppföljning

Digitala rådets septembermöte.

Sidan uppdaterad 2019-08-08