Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som leker i sandlådan

Vår verksamhet

Vår verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan lpfö -98/10. Vi består av två åldersblandade avdelningar, 1-5 år

Vägledande samspel

Personalen har gått utbildning i vägledande samspel, ICDP. Det positiva samspelet mellan barn och vuxna.

Tecken som stöd

Vi använder oss av tecken som stöd i vår verksamhet. Tecken används tillsammans med tal som ett stöd i språkutvecklingen.

Barn som tecknar smör

A-ha' - Projekt

Under året är vi med i ett teknikprojekt för att få in teknik i förskolan. Vi vill utveckla barnens inneboende drivkraft och fantasi med hjälp av digitala verktyg.

Friendly-metoden

En metod där barnen lär sig hantera sina känslor. Vi arbetar med det i vårt värdegrundsarbete. Vi har sex dockor med som representerar varsin känsla - glad, ledsen, arg, sur, rädd och lugn. De fungerar som ett stöd till barnen att lära känna sina känslor.

Miljö

Vi är mycket ute i naturen i vår verksamhet. Vi har en väldigt fin gård och närhet till skogen där det finns mycket att upptäcka. Vi leker, utforskar och lär oss med hjälp av naturen.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Läroplan för förskolan (reviderad 2016)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2019-03-05