Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre personer som går på gräset

Introduktion

Vi på förskolan Sandsberg använder oss av den klassiska introduktionsvarianten där barnets tid på förskolan utökas successivt. Innan introduktionen börjar är barnet och förälder/föräldrar välkomna på ett kort besök på förskolan.

Så fungerar introduktionen

En ansvarig pedagog tar emot er vid introduktionen. De första dagarna av inskolningen är barnet och förälder/vårdnadshavare på förskolan kortare stunder och lär känna avdelningen, barngruppen, gården. Vartefter inskolningen går lär barnet känna avdelningens rutiner och övriga pedagoger.

Anpassad introduktionen

introduktionen anpassas efter varje barns behov. En del barn behöver några få dagar med förälder/vårdnadshavare på plats kortare stunder medan andra barn behöver flera dagar och med förälder/vårdnadshavare på plats längre stunder.

Introduktionens längd

Vi räknar med att introduktionen tar cirka två veckor.

Sidan uppdaterad 2024-01-18