Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två barn som leker i ett tält

Historik

Förskolan Tvåan byggdes 1968 och hette från början Myran 2. På den tiden såg åldersindelningen lite annorlunda ut. Giraffen tog emot de allra minsta barnen som kunde vara så små som sex månder. Så fort barnen börjat bli lite större, ungefär 18 månader, flyttade barnen över till Elefanten och sedan Kamelen vid 3-års åldern. De största barnen flyttade över till Myran 1, som idag heter Myran.

Från Myran 2 till Tvåan

På 80-talet var det dags för namnbyte av förskolan, Myran 1 och 2 blandades ofta ihop och posten kom alltid fel. Föräldrar och personal fick då komma med förslag på olika namn. Trots många förslag det var det bästa av alla Tvåan och så heter vi alltså än idag.

Åldersfördelning

Hur åldersfördelningen på förskolan sett ut har varit lite olika till och från under alla år men sedan 1994 har vi haft barn från 1-5 år.

Allergiavdelning

Under åren 1996-2014 hade vi på Tvåan en allergiavdelning.

Samarbete med friluftsfrämjandet

Sedan 1991 har Tvåan i samarbete med Friluftsfrämjandet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Knytte och Mulle verksamhet.

Barnomsorgen då och nu

I början av 1800-talet startade de tidigaste formerna av barnomsorg som kallades småbarnsskola och barnkrubba och var heldagsomsorger med tydlig religiös prägel som riktade sig till de fattigaste barnen. Småbarnsskolans syfte var att uppfostra barnen och se till att religionen grundlades, medan barnkrubborna endast var till för vård utan pedagogiska element.

Fröbels barnträdgårdsrörelse, Kindergarten, nådde Sverige 1896 och var en halvdagsomsorg med utbildningssyfte, som på grund av avgifterna endast var tillgänglig för de rikaste medborgarna. Barnträdgården var ett pedagogiskt komplement till hemmet, medan modern hade det övergripande ansvaret för omsorgen.

1943 fattade riksdagen beslut om att den svenska förskoleverksamheten skulle benämnas som daghem och lekskola i stället för barnkrubba respektive barnträdgård

Barnstugeutredningen tillsattes år 1968 med uppdrag att bland annat skriva ett pedagogiskt program för förskolan. När Barnstugeutredningens resultat kom ut 1972 i två volymer valde man att samtidigt lansera förskola som det officiella samlingsnamnet för både del- och heltidsomsorg, för att markera den pedagogiska grunden för verksamheten. Trots detta lever ordet dagis, förkortningen av begreppet daghem som stiftades 1943, kvar i folkmun

1998 kommer det historiska beslutet att förskolan skulle föras över från Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet. Riksdagen fattade detta beslut samtidigt som den tog beslut om Lpfö98 – läroplanen för förskolan.

Sidan uppdaterad 2020-03-13