Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på världsarvet falun

Kommunikationsguide till aktörer i världsarvet

Den här kommunikationsguiden vänder sig till dig som vill kommunicera, skapa aktiviteter, produkter och erbjudanden kopplade till Världsarvet Falun.

Här får du tips om hur du kan kommunicerar världsarvet för att väcka nyfikenhet, öka kunskapen och ge fler människor möjlighet att ta del av världsarvets miljöer, historier och upplevelser på ett hållbart sätt.

Att vara ett världsarv är något fantastiskt som vi är mycket stolta över och vill att många människor ska få ta del av. Världsarvet Falun bevarar och levandegör en unik del av Sveriges historia. Samtidigt bidrar besöksnäringen i Dalarna till en hållbar utveckling av platser som människor vill besöka, bo och leva i. Därför har vi skapat varumärket Världsarvet Falun som med egna tillgångar, personlighet, värderingar och vision får en identitet som gör det tydligt vad Världsarvet Falun är
och önskar åstadkomma.

Kommunikationsguide till aktörer i Världsarvet Falun, pdf. Pdf, 4.1 MB.

Sidan uppdaterad 2023-06-22