Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som sitter på en matta på golvet och tittar på en ipad

Vår verksamhet

Arbetssättet på förskolan utgår från barngruppens intressen, behov och förutsättningar. Under samlingarna arbetar vi med åldersindelade grupper för att tillgodose alla barns behov. Vi arbetar med språklekar, skapande, musik och rytmik och med tecken som stöd i den vardagliga verksamheten. Matematik fyller naturligt barnens vardag genom utforskande, jämförelser och upplevelser.

Att ha roligt

En ledstjärna för oss är att ha roligt tillsammans och ge barnen en skatt av sånger, sagor, lekar, roliga och tokiga minnen att ta med sig vidare i livet. Lärande sker i alla situationer, framförallt i leken.

Miljöer

Vi jobbar aktivt med vår innemiljö och vill skapa ett lärande för alla barn med glädje och trygghet i fokus. I Ateljén skapar vi och provar olika tekniker och material både enskilt och i grupp.

Vi använder oss av naturens möjligheter, sommar som vinter. Vi har ett vindskydd i skogen som används flitigt. Vintertid är skidor, skridskor och andra vinteraktiviteter populära bland barnen. Vi har gångavstånd till flera fina bondgårdar som vi besöker ibland.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-03-12