Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som pysslar

Barnens lärande

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande.

Främja leken

Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Våra lekmiljöer ändras med jämna mellanrum, tex med olika lekmaterial, för att passa och ta tillvara barnens intressen och nyfikenhet.

Meningsfull verksamhet

Vi organiserar barnen i mindre grupper vilket ger möjlighet och förenklar för barn samt pedagoger att skapa goda relationer och en meningsfull verksamhet.

Sidan uppdaterad 2020-03-13