Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som leker i sandlådan

Vår verksamhet

Vi är en Reggio Emilia inspirerad förskola. De olika rummen är anpassade utifrån olika åldrar och intressen som ständigt förnyas och utvecklas utifrån barnens behov. I vår dokumentation av barnet kan vi följa dess utveckling och lärande.

Språket

Språket står i fokus eftersom vi är en mångkulturell förskola. Vi använder oss mycket av konkreta föremål som, bilder, musik, sång och ramsor i vår verksamhet.

Matematik

Matematiskt tänkande använder vi oss av dagligen vid till exempel måltiderna, i leken, i samlingen mm. Barnen ska få utveckla sin förståelse för det matematiska begreppen som lägger grunden till ett livslångt lärande.

Leken

Leken är viktig i vår verksamhet, där tränas den sociala och språkliga utvecklingen. Barnen lär sig visa hänsyn mot varandra , kommunicera, konflikthantering och turtagning. Vi ser till att skapa utrymme för den i vardagen.

Förskolans verksamhet skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-03-13