Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Böcker på olika språk

I böckerna ryms världar av äventyr, spänning, glädje, sorg och kunskap

Genom högläsning lär sig barnen saker om livet och om andra människor. De upptäcker att samma saker som finns i den verkliga världen kan dyka upp i böckernas värld.

Barnens tankar och funderingar kring böckernas innehåll tar vi tillvara på i samtal, enskilt och i grupp. Många barn växer upp i flerspråkiga familjer. Barns modersmål är en integrerad del i vår planerade verksamhet. I högläsning på barnens modersmål utvecklas barnens kulturella identitet och deras förmåga att kommunicera på sitt modersmål. Kvanens förskola är med i Skolverkets Läslyftet med fokus på högläsning och flerspråkighet. I böckerna får barnen uppleva berättelser som stimulerar deras språkutveckling och fantasi. I högläsningen blir texterna levande och bokstäverna får liv. Gradvis kliver barnen in i en ny språkvärld, i det som kallas literacy, som handlar om att i förlängingen kunna läsa och skriva. Barnen lär sig förstå symboler och språkliga uttryck, hur de används och hur man själv kan använda dem i samspel med andra.

Böcker är en stor del av vår verksamhet, barnen har böcker tillgängliga oavsett var det är och hos oss är intresset för böcker stort hos barnen. I lärmiljön finns QR-koder så barnen själva kan scanna och lyssna på böcker samt höra sagor på flera språk. Ibland projecerar vi även upp böcker så att flera barn ska aktivt kunna delta i sagoläsningen och på sina villkor. Vi använder alltid barnens intresse som utgångspunkt för vilka böcker som erbjuds. Vi har påbörjat ett "sagoinspirerat temaarbete" som kommer att löpa under våren, där boken är utgångspunkten för hela temat.

Våra äldsta barn har högläsning varje dag och våra yngsta barn har alltid tillgång till böcker av olika slag. Under dagarna läser vi spontant för de barn som önskar. Efter vilan får barnen möjlighet att lyssna på sagoböcker i soffan. Vi pratar om böckerna vi läst, låter barnen reflektera kring vad de handlar om och vad som händer på bilderna. På samlingen läser vi flanosagor, rimmar och ramsar. Efter måltiderna läser vi en ramsa tillsammans, just nu: "Dinkeli dinkeli doja, heter en grön papegoja, Dinkeli Dunk heter en munk som bor i en pepparkakskoja".

Papegoja ramsa

En rolig ramsa

Sidan uppdaterad 2020-03-27