Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Officiell anslagstavla

Här hittar du kommunens digitala anslagstavla. Här publicerar vi den information som tidigare funnits på den officiella anslagstavlan i Rådhuset.

Kommunfullmäktiges sammanträden

Under år 2018 sammanträder kommunfullmäktige på torsdagar, med ordinarie starttid klockan 13.15. Budgetsammanträdet i juni startar klockan 08.30.

Kallelsen läggs upp en vecka innan sammanträdet.

Sammanträden 2018

  • 8 februari
  • 8 mars
  • 12 april
  • 17 maj
  • 18 juni
  • 13 september
  • 11 oktober
  • 1 november
  • 22 november
  • 13 december

Möteskalender

Se kommunens möteskalender för att se alla mötesdagar i kommunen. Vi uppdaterar kalendern kontunuerligt, så se till att ha koll på den för eventuella ändringar.

Handlingar och protokoll

För att ta del av handlingar och protokoll från sammanträden i kommunen, se sidan Handlingar och protokoll. En vecka inför varje sammanträde uppdateras handlingarna på sidan och ligger sedan kvar även efter sammanträdandet, så att du kan ta del av informationen i efterhand också.

Kungörelser, tillkännagivanden och annan information

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Varför en anslagstavla på webben?

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att alla kommuner måste ha en officiell anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska anslagstavlan som tidigare fanns i Rådhuset.

Innehåll på anslagstavlan

Protokoll

Vid varje sammanträde skrivs ett protokoll. Protokollet justeras (skrivs under) av ordföranden och en eller två justeringspersoner. Det görs för att kontrollera att beslutet är riktigt formulerat. Efter justering publiceras ett tillkännagivande på kommunens officiella anslagstavla.

På anslagstavlan kan du se vilka protokoll som har justerats och som finns tillgängliga hos kommunen. Anslagstavlan har en direkt rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut.

Protokoll från nämnder och styrelser anslås på anslagstavlan senast två dagar efter att protokollet justerats. Ett politiskt beslut kan överklagas till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp.

Läs mer om hur ett beslut kan överklagas enligt kommunallagen.

Sammanträden

På anslagstavlan kan du även läsa när kommunfullmäktige, kommun­styrelsen och nämnderna sammanträder, ta del av handlingar inför sammanträden och läsa justerade protokoll med de begränsningar som följer av personuppgiftslagen och offentlighets- och sekretesslagen. Du kan även se de delegationsbeslut som inte anmäls till nämnderna.

Kungörelser och tillkännagivanden

Anslagstavlan innehåller även kungörelser, tillkännagivanden och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska anslås på anslagstavlan.

Frågor om anslagstavlan

För mer information om anslagstavlan och det som finns på den, kontakta nämndsekreterarna

Sidan uppdaterad 2018-01-04