Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två snickare som bär på byggmaterial.

Bygga nytt, ändra eller riva

När du ska bygga nytt, ändra eller riva behövs ofta någon form av tillstånd eller lov. Här får du information om hur du går tillväga och vad du bör tänka på.

Det är miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som har hand om dessa frågor i Falu kommun. Verksamheten styrs av lagstiftningen, i första hand plan- och bygglagen och miljöbalken.

Det är olika regler för bygglov om du ska bygga inom eller utanför detaljplanelagt område eller ett område som klassas som sammanhållen bebyggelse. Skriv in  adressen där du ska bygga och sök i kartorna nedan.

Får jag bygga?

I PDF-filen från Boverket nedan finns översiktlig information om hur du som har småhus får bygga och när det krävs bygglov, rivningslov, marklov och bygganmälan.

Får jag bygga?PDF

Hur ansöker jag?

Hur en ansökan går till beskrivs under bygglovsprocessen. Kontakta oss gärna om du har frågor om din fastighet, för att få råd och idéer eller information om hur du gör en ansökning/anmälning.

Ta hjälp av vår bygglovguide!

Sidan uppdaterad 2018-03-28