Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Gummibåtsrace på Faluån

Klimatförändringar och miljö

Mål – minska klimatpåverkan

Biltrafik, uppvärmning av bostäder och en hög energianvändning påverkar klimatet i hela världen. FN:s klimatmål syftar till att undvika farlig påverkan på klimatsystemen. Därför syftar förhandlingarna till att begränsa temperaturökningen till två grader. Många forskare anser att redan det målet innebär alltför stor påverkan.

Sveriges klimatmål till år 2020 är att klimatutsläppen ska minska med 40 procent. Energianvändningen ska vara 10 procent effektivare jämfört med 1990. Minst 50 procent av all energianvändning och minst 10 procent av energin i transportsektorn ska vara förnybar. Målet till 2050 är ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser.

Vad vill Falu kommun

För Falu kommun är det viktigt att vara med och försöka hålla tillbaka förändringarna av miljön genom att minska utsläppen av växthusgaser. Det handlar om kommunens egna verksamheter, allt annat som händer inom kommunens gränser och de utsläpp som vår konsumtion förorsakar på andra håll i världen.

Energi och klimatprogram

I energi- och klimatprogram för Falu kommun finns strategier för hur Falu kommun kan bidra till dessa mål. Programmet är en utmaning både till dig som individ, till näringsliv och till kommunorganisationen med kommunala bolag.

Här kan du läsa en kortversion av energi- och klimatprogrammetPDF
och här kan du läsa hela energi- och klimatprogrammmetPDF

Testa din klimatpåverkan

Du kan testa din klimatpåverkan på klimatkontotlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och få tips på hur du kan bidra till klimatmålen.

Kommande översvämningar

Det är också viktigt att vara förberedd på de förändringar som kan förväntas. Det handlar bland annat om att inte bebygga områden där man kan räkna med ökade vattenflöden och översvämningar.

Läs om översvämningar - vad du bör tänka på om du bor i ett riskområde.

Sidan uppdaterad 2017-06-27