Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tillsammans för ett attraktivt Falun

Faluns näringslivsstrategi - nu antagen

Falu kommun har under 2021 tagit fram en näringslivsstrategi. Syftet med den är att lägga grunden för att Falun fortsätter utvecklas till en attraktiv företagarkommun.

Vi vill förbättra företagsklimatet och ge företag i hela kommunen goda förutsättningar att utvecklas. Det i sin möjliggör ökad sysselsättning och bidrar till visionen ”Ett större Falun”.

Den 9 december beslutade kommunfullmäktige att anta strategin vilket är mycket glädjande.

Strategin har arbetats fram tillsammans med tjänstemän, politiker och företagare från Falu kommun. Dialog och transparens har varit ledorden genom hela processen. Stort tack till alla som deltagit i arbetet.

Handlingsplan

Arbetet nu handlar om att ta fram en enklare och lite roligare version av strategin samt en handlingsplan. Denna grundar sig på aktiviteter vi samlat på oss under hela resan och kommer inrymmas inom de insatsområden som finns i strategin.

Handlingsplanen kommer att stämmas av med referensgruppen som varit med genom hela processen.

Insatsområdena i strategin är:

  1. Kompetensförsörjning & samverkan skola-näringsliv
  2. Kommunen som möjliggörare/ Lätt att göra rätt
  3. Kommunikation, information och dialog
  4. Företags- och branschutveckling
  5. Hållbar utveckling

Påbörjade aktiviteter

En del aktiviteter har redan påbörjats:

  • Kompetensmässan
  • Tidig dialog i offentliga upphandlingar
  • Dialogmöjlighet med de ledande politikerna i kommunen genom en så kallad Walk and Talk under Faluns företagarvecka (v. 47).

Fortsättning följer och vi kommer behöva samverka kring flertalet aktiviteter.

Sidan uppdaterad 2022-03-16