Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre elever på gymnasium i korridoren.

Beställa betyg eller intyg om skolgång

På den här sidan hittar du information om hur du beställer betyg och intyg om skolgång från både kommunala skolor och friskolor.

Betyget du fick från skolan är original och ska sparas. Om du tappat bort ditt betyg eller intyg och behöver ett nytt så har du rätt att få ut en kopia om det finns i kommunarkivet.

Betyg för innevarande år finns på respektive skola, därefter finns de hos kommunarkivet.

Så här beställer du betyg och intyg från kommunarkivet

Formulär för att beställa betyg och intyg om skolgång Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Vi tar emot din beställning och hanterar den skyndsamt. Det kan ta några dagar beroende på efterfrågan.
  • Vi skickar handlingarna till din angivna adress. Observera att postgången kan ta någon dag extra.
  • Vill du hämta handlingarna på plats, ring eller mejla oss.
  • Handlingar kan inte skickas digitalt på grund av GDPR.
  • Det är viktigt att du fyller i formuläret med kompletta uppgifter.
  • Har du bytt namn eller efternamn efter skolgången måste det namn som du hade under skolgången uppges.
  • Spara den nya handlingen som blir ditt original.

Vuxenutbildningen - nyligen avslutad kurs

Har du de senaste två åren avslutat en vuxenutbildning och önskar betyg eller intyg så beställer du via nedanstående länk. Du behöver logga in på ditt elevkonto för att kunna beställa. Du kan även skicka e-post till kontaktcenter för hjälp.

Beställ betyg efter avslutad utbildning hos vuxenutbildningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Gymnasieexamen och nationell betygsdatabas

Överföring av examensdokument till antagning.se

De flesta av landets gymnasieskolor för över gymnasieexamen till en nationell betygsdatabas.

Dina betyg förs däremot inte över förrän du har gjort en anmälan på antagnig.se. Det brukar ta ett par dagar för betyget att föras över.

antagning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Måste jag själv skicka in dokument till antagning.se?

Sedan hösten 2012 förs slutbetyg automatiskt från den gymnasiala vuxenutbildningen över till den nationella betygsdatabasen.

Har du ett slutbetyg från gymnasiet utfärdat år 1999 eller senare kan det finnas i betygsdatabasen, förutsatt att din skola var ansluten när du gick ut.

Om du gick ut gymnasiet eller läste klart på Komvux innan din skola anslöt sig, finns ditt betyg inte med i betygsdatabasen. Du måste själv ta reda på om din skola är ansluten till databasen och om ditt slutbetyg eller din examen från Komvux finns med innan du laddar upp eller skickar in några betyg till antagning.se.

Samlat betygsdokument 

Har du ett samlat betygsdokument från gymnasiet med kurser som inte ingår i ditt slutbetyg, till exempel särskild prövning, så finns de inte i nationella betygsdatabasen utan du måste själv ladda upp det.

Dina rättigheter som registrerad

Du har genom dataskyddsförordningen, GDPR, flera rättigheter gällande hanteringen av dina personuppgifter, till exempel rätt till information, rätt till rättelse och rätt att invända mot vår behandling. Vill du ta del av dina rättigheter kan du kontakta Falu kommuns dataskyddsombud via kontaktcenter@falun.se eller via telefon 023-830 00.

www.falun.se/gdpr finns information om hur Falu kommun hanterar personuppgifter.

www.imy.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information om dina rättigheter. Om du anser att Falu kommun behandlar dina personuppgifter i strid med GDPR kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är tillsynsmyndighet.

Sidan uppdaterad 2023-03-15